Trumpai

Created on Thursday, 14 June 2012

1995m. kovo mėn. 25d. buvo įkurta Muzikos sandrauga Lietuvoje, siekianti ekumeniškumo evangeliškos bažnytinės muzikos plotmėje.

1998m. Birželio mėn. LEBMS įregistruota Lietuvos Teisingumo ministerijoje kaip visuomeninė, ne pelno organizacija, turime antspaudą ir sąskaitą banke.

Esame labai jauna visuomeninė organizacija, pilna sumanymų ir planų.

Rėmėjai: Vokietijos įvairių bažnytinių chorų susivienijimų surinktos lėšos bei asmeninės aukos pagal Sandraugos pateiktus projektus.

 

 

Tikslai:

Skelbti Evangeliją, puoselėjant evangeliską giesmę bei muziką

Veiklos sritys:

Profesinė pagalba dirbantiems ir busimiems bažnytinės muzikos specialistams.


Evangeliškos muzikos istorinio palikimo rinkimas, kaupimas bibliotekoje, tyrinėjimas, muzikos literaturos leidyba, repertuaro plėtimas ir naujos evangeliškos muzikos kūrybos skatinimas.


Bažnytinės muzikos renginių organizavimas.


Pagalba sprendžiant muzikų darbo bažnyčioje klausimus.


Talkininkavimas evangeliškoms bendruomenėms įsigyjant ir prižiūrint bažnytinės muzikos instrumentus.

June 20, 2019, 6:01 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites