Klaipėdos ev. liuteronų jaunimo ansamblis „Gloria“

Created on Thursday, 18 May 2006

Klaipėdosev. liuteronų jaunimo ansamblis „Gloria“ susikūrė jau seniai, vadovių pareigose prisimename seseris Tumelionytes, nuo 2004m. Monika Stasiukėnaitę, šiuo metu jam vadovauja Klaipėdos universiteto Menų fakulteto studentė Inga Parvainytė. Pasivadinti „Gloria“ (lot. „garbė“) ansamblio nariai nusprendė 2005 m. gruodžio mėnesį. Šiuo metu ansamblyje gieda dešimt aktyvių giesmininkų.

Kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį „Gloria“ gieda savo, Klaipėdos parapijoje, taip vadinamose svečių (jaunimo) pamaldose. Kasmet ansamblis dalyvauja LEBMS organizuojamoje vaikų ir jaunimo ansamblių šventėje "Giesmių giesmelė", bei kituose bažnytiniuose renginiuose. Vasaros metu talkina parapijos kunigui R.Morui kapinių šventėse. Ansamblis gieda labai įvairias giesmes.

 Image

Image

June 20, 2019, 6:38 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites