Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos choras

Created on Wednesday, 05 July 2006

Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos choras susibūrė prieš 15 -ką metų vos atgavus bažnyčią iš valstybės. Nuo 1991m. vargonininkė Asta Saldukienė dirba Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje vargonininke ir choro vadove. Jos vadovaujamas bažnytinis choras taip pat dažnai garsina mūsų bažnyčią Vokietijoje rinkdami aukas naujų Vilniaus liuteronų bažnyčios vargonų statymui. Visi norintys giedoti buvo kviečiami į bažnyčios varpinę, kadangi tuo metu Vilniaus ev. liut. bažnyčia, sovietmečio nuniokota, dar nebuvo atstatyta.Tais pačiais metais nedidelis choras jau išvyko į savo pirmąją kelionę, šventines pamaldas Tolminkiemyje. Pilnai choras pradėjo dirbti 1995 m., choro vadovei A. Saldukienei grįžus iš bažnytinės muzikos studijų Berlyne. Eilę metų choras dalyvavo ir giedojo ev. Giesmių šventėse, kurios rengiamos įvairiose ev. parapijose. Choras daug keliavo, vyko į Norvegiją, Vokietiją . Taip pat Choras mielai organizuojasi bendrius koncertus kartu su Nacionalinės filharmonijos ansambliu “Muzika Humana”, bei solistėmis Regina Maciūte ir A. Širvinskaite.

Bažnyčios choras gieda per pamaldas ir visų bažnytinių švenčių progomis. Choro nariai tradiciškai kartu švenčia vieną Advento sekmadienių. Vadovė Asta pasakoja apie chorą: Mūsųchoristai - tai nuoširdžiai giedantys neprofesionalai, trijųkartų žmonės. Mielai padeda ir tarptautinės parapijos giesmininkai, kol laikinai gyvena ir dirba Lietuvoje. Dažnai mumsakompanuoja žymi Lietuvoje ir užsienyje vargonininkė JūratėLandsbergytė kartu su sūnumi Vytautu. Nuoširdžiai talkina chorvedė JaninaPamarnackienė.

Kaip tik šią birželio 3d. choro vadovė Asta Saldukienė šventė gimimo dieną, tad sveikinome Astą ir palinkėjome visi jai ir  toliau jaunatviškos ir kūrybinės energijos dirbant su bažnytiniu choru.

 


Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos choras

 
 
 

 
Vilniaus ev. liuteronų choras susikūrė 1991 m. vos atgavus bažnyčią iš valstybės. Pirmasisatkurtos Vilniaus ev.liuteronuparapijos choro vadovas buvo Rein Talimaa(Estija), vėliautrumpąlaikąchorui vadovavo tėvasAlfonsas ir sūnusTomas Bažanovai. Visi norintys giedoti buvo kviečiami į bažnyčios varpinę, kadangi tuo metu mūsų bažnyčia, sovietmečio nuniokota, dar nebuvo atstatyta.Tais pačiais metais nedidelis choras jau išvyko į savo pirmąją kelionę, šventines pamaldas Tolminkiemyje.

 
Image


„Pilna koja“ choras pradėjo dirbti 1995 m., choro vadovei A. Saldukienei grįžus iš bažnytinės muzikos studijų Berlyne. Eilę metų choras dalyvavo ir giedojo ev.giesmių šventėse, kurios rengiamos įvairiose ev. parapijose.

 

 
1998 m.choras išvyko į Norvegiją, seseriškos parapijos pakviestas ir turėjo du koncertus, bei dalyvavo 100 m. jubiliejinėje Hioviko bažnyčios šventėje.

 

2001 m. - koncertai Berlyno bažnyčiose.

 

2003 m. - choras dalyvavo ekumeninėse bažnyčios dienose Berlyne.

 
 
 
 

2004 m. - choras dalyvavo Vokietijoje muzikiniame projekte, kurio tikslas supažindinti su naujai įstojusių į ES šalių kultūra. Jo metu įvyko 5 koncertai skirtingose Vokietijos Brandenburgo žemės bažnyčiose. Koncertas Marienkirche Belzig buvo įtrauktas į to miesto festivalio atidarymo programą, o koncertas iš Kloster Lehnin buvo tiesiogiai transliuojamas per Vokietijos Brandenburgo žemės televiziją.


Image


Ne kartą mūsų bažnyčioje buvo surengti bendri koncertai kartu su Nacionalinės filharmonijos ansmbliu “Muzika Humana”, bei solistėmis R. Maciūte ir A. Širvinskaite.

 


Bažnyčios choras gieda per pamaldas ir visų bažnytinių švenčių progomis.
Choro nariai tradiciškai kartu švenčia vieną Advento sekmadienių.

 

 
Mūsų choristai - tai nuoširdžiai giedantys neprofesionalai, trijų kartų žmonės. Mielai padeda ir tarptautinės parapijos giesmininkai, kol laikinai gyvena ir dirba Lietuvoje. Dažnai mums akompanuoja žymi Lietuvoje ir užsienyje vargonininkė J. Landsbergytė kartu su sūnumi Vytautu. Nuoširdžiai talkina chorvedė J. Pamarnackienė


 Image


Repeticijos vyksta ketvirtadieniais 18 val., bažnyčios varpinės patalpose. Visi galintys ir norintys giedoti , mielai kviečiami ir yra visada laukiami.

 

Choro vadovė Asta Saldukienė

June 25, 2019, 10:42 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites