Muzikinis tiltas Dresden - Klaipėda

Kelionė į Dresdeną

Pakviesta Vokietijos Saksonijos krašto Pučiamųjų instrumentų misijos (Sächsische Posaunenmission) vadovo Kristupo Kuncės (Christoph Kunze) bei orkestrų koordinatoriaus Andrėjaus Altmano (Andreas Altmann), šių metų kovo 3 - 7 dienomis lankiausi Drezdene  (Dresden) bei kaimyniniuose miestuose.

Image

 

Jau pirmą susitikimo su Andrėjumi Altmanu vakarą ėmėmės pokalbių, planų bei darbų! Pirmoje eilėje – dėl šiais metais liepos 1 - 6 dienomis Lietuvoje organizuojamo pučiamųjų instrumentų seminaro jaunimo stovykloje – Vanaguose, į kurį ketina atvažiuoti ir pats Andrėjus.

A. Altmanas šiuo metu kuruoja 93 Vokietijos Saksonijos krašto evangeliškos bažnyčios pučiamųjų instrumentų orkestrus. Jis juos lanko, repetuoja su jais kūrinius bendriems organizuojamiems renginiams, rengia bendras programas, ruošia seminarus ir t. t. Kitąmet planuojama prijungti dar 40 orkestrų. Pats Andrėjus nuolat vadovauja dviems orkestrams. Vizito pabaigoje man pačiai teko sudalyvauti vienoje jo orkestro repeticijoje. Stebėjausi 13 žmonių puikia disciplina, noru groti bei vienas kito supratimu ir tolerancija. 

Per kelias dienas iš daugelio knygų surinkome 80 įvairių kūrinių ruošiamam didesniam sąsiuviniui, skirtam mūsų orkestrams. Buvo nutarta sąsiuvinį rengti B ir C tonacijose, kad galėtų groti visi mūsų Lietuvos evangeliškų parapijų pučiamųjų instrumentų orkestrai. 

Vieną dieną vykome į kaimyninę Čekiją. Aplankėme evangelišką “Böhmischen Brüder" parapiją. Čia susipažinau su jauna kunigų šeima Philipp ir Constanze Simonovski. Jie mielai aprodė savo aptarnaujamos parapijos bažnyčią, bei papasakojo jos istoriją. Taip pat supažindino su Čekijos pučiamųjų orkestrų veikla. Jų parapijos pučiamųjų instrumentų orkestre groja 8 jauni žmonės. Čekijoje iš viso yra keturios evangeliškos parapijos kurios turi orkestrus. Šių metų balandžio mėnesį Čekijoje bus įkurta evangeliškų bažnyčių pučiamųjų instrumentų orkestrų sandrauga (misija).

Kitą dieną aplankėme kunigo Dietmar ir jo žmonos - parapijos vargonininkės bei orkestro vadovės - Susanne namus. Prie pietų stalo šnekučiavomės apie parapijos veiklą, po to buvome pakviesti apžiūrėti „Klix“ bažnyčią. Įspūdį paliko tai, kad bažnyčios pastatas yra laivo formos.

 

Image

 

Taip pat labai džiaugiuosi susipažinusi su savo darbdaviu - Vokietijos Saksonijos krašto pučiamųjų instrumentų direktoriumi ponu Kristupu Kunce (Christoph Kunze). Jis man aprodė pastatą, kuriame yra dirbama su dideliais projektais, tokiais, kaip artėjančios „Pučiamųjų orkestrų dienos“ Leipcige. Į šį renginį jau dabar yra užsiregistravę 15 000 dalyvių-orkestrantų iš visos Vokietijos, tarp jų ir mes - jungtinis Šilutės, Marijampolės ir Klaipėdos evangelikų-liuteronų parapijų pučiamųjų instrumentų orkestras.

Su ponu K. Kunce kalbėjomės apie nuveiktus darbus, bendrus planus, bei apie tai ko jie, teikdami paramą LEBMS, tikisi iš manęs - pučiamųjų instrumentų koordinatorės Lietuvoje. Taip pat susipažinau su kitais, pasišventusiais misijos darbui, žmonėmis.

 

Image

 

Be oficialių susitikimų gėrėjausi gražiomis istorinėmis gatvėmis kultūriniame mieste – Drezdene. Šis Vokietijos miestas pasižymi įspūdinga architektūra. Žavėjausi Elbės slėniu. Tai į pietus nuo Drezdeno plytintis pasakiškas kraštovaizdis, garsėjantis grožiu ir daugybe uolų, kurios primena gotikinius bokštus ir bokštelius, atskirtus tarpekliais, kuriais šniokščia veržlūs upeliai ir kriokliai.

 

Irena Tumelionytė, 2008

Leipcigo pučiamųjų instrumentų orkestrų dienos

2008 m. gegužės 30 iki birželio 1 dienos Leipcige(Vokietijoje)vyko pučiamųjų instrumentų orkestrų dienos.  Šiame labai dideliame renginyje išviso dalyvavo 16 000 dalyvių (orkestrantų). Mieste buvo sustatytos scenos kur vyko orkestrų pasirodymai, prisistatymai ir įvairūs koncertai.

Į šias orkestrų dienas buvome pakviesti 8 žmonės iš Lietuvos. Nusprendėme vykti kaip jungtinis orkestras: Kristina Šližiūtė – Šilutė, Svajūnė Venskūnaitė ir RitaGavanavičiutė iš Marijampolės, Mantas Gotautas, Erika Gaučiūtė, Dovydas Gaučius ir Irena Tumelionytė iš Klaipėdos.

Image

Leipcige mus sutiko ir per tas dienas globojo mūsų globėjas Andreas Altmann (Vokietijos Saksonijos krašto pučiamųjų instrumentų orkestrų misionierius). Mus apgyvendino Vokietijos “Telekomo” viešbutyje. Gavome lipdukus, šniurelius su orkestro dienų inicialais pasikabinti ant kaklo dalyvio kortelei, pravažiavimą, kad galėtume nemokamai naudotis visais Leipcigo transportais.

Andreas Altmann aprodė mums miesto įžymybes ir Leipcigo didingus pastatus, bažnyčias. Nikolajaus bažnyčioje klausėmės berniukų choro koncerto.

Gegužės 31 d. Andreas mus nuvedė į zoologijos sodą. Po pietų, miesto pagrindinėje Augusto aikštėje, vyko orkestro dienų atidarymo pamaldos. Susirinko didžioji dalis dalyvių. Pamaldose grojome iš “Gloria” sąsiuvinio skirto būtent šiai dideliai šventei. Buvo nuostabu patirti 16 000 dalyvių orkestrą.  Turėjome vieną dirigentą, kuris buvo matomas dideliame ekrane.

Image

Po pamaldų vyko svečių iš užsienio prisistatymas. Čia pasirodė orkestrai iš Estijos, Latvijos, Čekijos, Rusijos, Ukrainos ir žinoma mes atstovavome savo šalį - Lietuvą. 

Vakare džiaugėmės galimybe išgirsti modernios pučiamųjų instrumentų orkestro muzikos, kurios metu buvo vaidinama pantomima.

Image

Birželio 1 d. vyko didžiuliame stadione uždarymo pamaldos. Čia susirinko visi 16 000 dalyvių. Įspūdis neįtikėtinas, kai visi kartu grojome giesmes ir kūrinius. Buvome vienas didžiulis orkestras. Šis nerealus įspūdis išliks ilgam mūsų prisiminimuose.

 Image

Dėkojame Vokietijos Saksonijos pučiamųjų instrumentų orkestrų misionieriškai organizacijai Christoph Kunzei ir Andrejui Altmann  už pakvietimą, globą ir puikų laiką orkestrų dienose.

 

  PIO koordinatorė

  Irena Tumelionytė

Vasaros pučiamųjų instrumentų seminaras

Praėjusią savaitę Šilutės evangelikų – liuteronų bažnyčioje nuo trečiadienio iki sekmadienio skambėjo pučiamųjų instrumentų melodijos. Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos (LEBMS) organizuotas Vasaros pučiamųjų instrumentų seminaras pritraukė nemažai įvairaus amžiaus bei skirtingo muzikinio išsilavinimo dalyvių.

Liepos 18 dieną prasidėjęs ir liepos 22 dieną skambiu koncertu pasibaigęs seminaras į Šilutę pritraukė 31 seminaro dalyvį. Pučiamųjų instrumentų seminare dalyvavo 8 – 55 metų pūtikai, mėgstantys pučiamųjų instrumentų muziką, grojantys pučiamaisiais instrumentais ar norintys jais išmokti groti. Didžiąją dalį dalyvių sudarė 15 – 16 metų paaugliai.

Seminarą organizavo LEBMS valdybos pirmininkė Laura Matuzaitė, Šilutės evangelikų – liuteronų parapijos kunigas – klebonas Remigijus Šemeklis, seminarą koordinavo LEBMS administratorė Irena Tumelionytė, seminaro vadovas – Šilutės ev. – liut. parapijos pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas Gražvydas Raila. Pučiamųjų instrumentų seminarą finansavo LEBMS bei JAV evangelikų – liuteronų Ziono parapija. 


Grojančių mažai

Lietuvoje yra tik keturi evangelikų – liuteronų pučiamųjų instrumentų orkestrai: Šilutės, Klaipėdos, Plikių – Dovilų ir Marijampolės. Saugose šiuo metu kuriasi naujas pučiamųjų instrumentų kolektyvas. Seminaro koordinatorės I. Tumelionytės teigimu, į seminarą buvo kviečiami visi Lietuvos evangeliškų bažnyčių pučiamųjų orkestrų muzikantai: „Mūsų tiek mažai, bet mes susirenkame kartu ir stengiamės savo sugebėjimais plėsti pučiamųjų instrumentų veiklą, įtraukti daugiau žmonių, norinčių groti pučiamaisiais instrumentais ir tokiu būdu šlovinti mūsų Dievą,“ – sakė seminaro koordinatorė. Vasaros pučiamųjų instrumentų seminaras šiais metais vyko septintą kartą: prieš tai kartą vyko Saugose ir Doviluose. Kasmet seminaro dalyvių skaičius didėja.
        Seminaro dalyviai, atvykę iš toliau, nakvojo Šilutės ev. – liut. parapijos namuose, visi dalyviai maitinosi „Šilutės baldų“ valgykloje.

Šiais metais didžiausias būrys muzikantų atvyko iš Marijampolės – keturiolika pūtikų. Pasak seminaro vadovo G. Railos, jei ne Marijampolės kolektyvas, vargu ar baigiamiojo koncerto metu seminaro dalyviai būtų taip puikiai sugroję kūrinius.

Seminare dalyvavo aštuoni šilutiškiai.

 
            Repetavo po penkias valandas kasdien

 
Į seminarą suvažiavo įvairiais instrumentais grojantys muzikantai: atvyko grojantys klasikine fleita, klarnetu, saksofonu, trombonu, valtorna, trimitu.

Seminaro dienotvarkė buvo gana įtempta ir monotoniška: pusryčiai, ryto pamaldėlės, repeticija, pietūs, repeticija, vakarienė, į tarpus tarp repeticijų - laisvas laikas. Kasdien repeticijos su pertrauka trukdavo penkias valandas. Tačiau, pasak I. Tumelionytės, kadangi dauguma seminaro dalyvių buvo panašaus amžiaus, jie tarpusavyje susibendravo, laisvu laiku žaisdavo įvairius lauko žaidimus, bendraudavo – visiems buvo smagu. Kaip įprastai būna po įvairių stovyklų ar seminarų, atsisveikinti ir šįkart buvo sunku.

 

Naudingos pamokos

 

Kasdien repeticijos trukdavo ilgai. Pasak seminaro vadovo G. Railos, vaikai seminare buvo labai kultūringi, nekildavo jokių problemų dėl tvarkos. Seminaro vadovas gyrė savo mokinius: „Iš jų pusės sulaukiau didžiulės tolerancijos ir susiklausymo, visi dalyviai pučiamųjų instrumentų muzikai skyrė daug dėmesio, įdėmiau klausėsi pamokų“. Kasdien vaikai mokydavosi kvėpavimo pratimų – seminaro koordinatorės teigimu, tai labai svarbu grojant pučiamaisiais instrumentais. G. Railos tikslas buvo išmokyti seminaro dalyvius teisingai pūsti: „Dauguma liuteroniškų bažnyčių parapijų neturi profesionalių pučiamųjų instrumentų orkestrų vadovų, todėl seminaro dalyvius reikėjo išmokyti pučiamųjų instrumentų grojimo technikos. Dauguma atvykusių vaikų nebuvo lankę muzikos mokyklos, kartais tekdavo viską aiškinti nuo pradžių, tačiau toks buvo mano pagrindinis tikslas“.

Su pradendančiaisiais seminare dirbo Šilutės vaikų meno mokyklos mokytojas Edgaras Gedeikis.

 Image

Baigiamasis seminaro koncertas vyko Šilutės ev. – liut. bažnyčioje. Vasaros pučiamųjų instrumentų orkestras atliko Jürgen Pfiester, Wilhelm Schmidt, Jörg Michael Sander, Martin Böttcher, Jacob de Haan, Manfred Siedald bei Konrad Heinig kūrinius. Po koncerto visiems seminaro dalyviams išdalinti pažymėjimai, patvirtinantys dalyvavimą vasaros pučiamųjų instrumentų seminare.

 

Edita Vaškaitytė

II - asis seminaras ev. bažnyčių pučiamųjų instrumentų orkestrams

Rugsėjo mėn. 15 – 16 dienomis Šilutės ev. liut. bažnyčioje vyko pučiamųjų instrumentų seminaras. Šiemet tokio pobūdžio seminaras organizuojamas jau antrą kartą. Pirmasis vyko taip pat Šilutės parapijoje liepos 18 – 22 dienomis. Abu seminarus rėmė: Vokietijos Saksonijos misionieriška pučiamųjų organizacija, Amerikos Ziono ev. liut. Išeivijos parapija ir Lietuvos ev. bažnytinės muzikos sandrauga. Širdingai dėkojame rėmėjams už jų palaikymą ir už seminaro svarbos supratimą.

Šiuo seminaro metu turėjome galimybę pasimokyti ir patobulinti grojimo įgūdžius. Seminarui vadovavo Vokietijos bažnytinės pučiamųjų instrumentų orkestrų misijos direktorius Andreas Altmann.

Image

Svečias iš Vokietijos per keletą repeticijų sugebėjo suvienyti apie 40 skirtingų muzikantų ir paruošė 7 naujus kūrinius. Pamaldose dalyvaujant vyskupui Mindaugui Sabučiui ir parapijos kun. Remigijui Šemekliui šie kūriniai papuošė Irenos Tumelionytės oficialų įvedimą į Lietuvos pučiamųjų instrumentų koordinatorės pareigas.

Image

Prasmingas buvo ne tik grojimas, bet ir kartu praleistas laikas bendraujant vieni su kitais, pasidalinant savo nuveiktais per šiuos metus darbais, klausantis Andreas Altmann patarimų, pamokų ir planuojant tolimesnį darbą kartu.  

Bendraudami su mūsų svečiu iš Vokietijos atradome panašius Vokietijos ir Lietuvos grojimo motyvus, tai kad pučiamųjų instrumentų garsais meistriškai ir tinkamai būtų pagarbintas Dievas.

 FOTO

Mindaugas Biveinis

Marijampolė

Evangeliškos bažnytinės pučiamųjų muzikos seminaras 2007 rugsėjo 21d

Rugsėjo 15-16 dienomis Šilutės evangelikų liuteronų parapijos namuose vyko Lietuvos evangeliškos bažnytinės pučiamųjų muzikos seminaras. Jau daugelį metų iš eilės į Lietuvą atvyksta pasidalinti įspūdžiais, patirtimi, grojimo subtilybėmis seminaro vadovas Saksonijos PIO (pučiamųjų instrumentų orkestrų) misionieriškos organizacijos vadovas Andreas Altmann (Vokietija).

 Image
 

Andreas Altmann savo krašte vadovauja bei kuruoja apie 3000 orkestrantams. Lietuvoje yra 54 evangelikų liuteronų parapijos tik keturios iš jų turi orkestrus; Klaipėdos PIO vad. Irena Tumelionytė, Marijampolės PIO vad. Mindaugas Biveinis, Šilutės PIO vad. Gražvydas Raila, Plikių-Dovilų PIO vad. kunigas Liudvikas Fetingis.

Image


Dviejų dienų seminare, vyko repeticijos bei diskusijos, dalyvavo visi orkestrai ir jų vadovai. Šventinėse pamaldose, kurias laikė Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Remigijus Šemeklis ir Lietuvos  evangeliškos liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, jungtinis orkestras grojo naujai parengtus seminaro metu kūrinius. Seminaro metu oficialiai pristatyta PIO koordinatorė Irena Tumelionytė. Koordinatorei linkėta Dievo palaimos jos darbuose kuruojant bei plečiant evangeliškų baþnytinių pučiamųjų orkestrų veiklą.

FOTO


Gražvydas Raila

June 20, 2019, 5:59 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites