Seminaras orkestrantams Šilutėje

Created on Saturday, 03 July 2004

2004 metų liepos paskutinę savaitę, šalia Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios esančiuose “Sandoros” namuose vyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios pučiamųjų seminaras. Nuo trečiadienio iki sekmadienio čia apsistojo 19 žmonių iš Klaipėdos, Plikių, Dovilų, Šilutės ir netgi Marijampolės.

 


2004 metų liepos paskutinę savaitę, šalia Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios esančiuose “Sandoros” namuose vyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios pučiamųjų seminaras. Nuo trečiadienio iki sekmadienio čia apsistojo 19 žmonių iš Klaipėdos, Plikių, Dovilų, Šilutės ir netgi Marijampolės. Kiekvieną dieną kun. Mindaugas Žilinskis pradėdavo su Dievo žodžiu, vėliau orkestrantai iki pat vakaro repetuodavo, bei mokėsi vadovauti bažnytiniams orkestrams. Bažnytinių orkestrų vadovų paruošimas ir buvo pagrindinė šio seminaro užduotis, todėl į šį seminarą buvo pakviesti jau mokantys groti orkestrantai ir orkestrų vadovai.

Šis seminaras nėra naujas įvykis mūsų bažnyčioje. Tokie seminarai buvo pradėti organizuoti dar 1994 metais, kada kunigo Kalbrener dėka buvo atvežta 50 pučiamųjų instrumentų. Tuomet buvo įkurti 7 orkestrėliai: Plikiuose, Doviluose, Klaipėdoje, Šilutėje, Tauragėje, Jurbarke ir Katyčiuose. Pasak Plikių - Dovilų orkestro vadovo kunigo Liudo Fetingio, per praėjusius dešimt metų jų orkestras koncertavo ne tik Lietuvoje bet Vokietijoje, Čekijoje, bei kitose valstybese.

Šiais metais įvyko jau penktasis pučiamųjų seminaras. Ankstesnieji seminarai buvo organizuojami Doviluose. Jubiliejinis - penktasis seminaras buvo organizuojamas Mindaugo Žilinskio Šilutėje. Seminaro metu iš skirtingų Lietuvos vietų susirinkę muzikantai keitėsi savo žiniomis, patyrimais. Taip pat buvo mokoma kaip pradėti darbą su jaunais muzikantais, kaip juos sudominti pūsti ir išgauti reikiamus garsus iš varinio instrumento. Buvo mokoma kvėpavimo pratimų, nes grojant reikia mokėti taisyklingai kvėpuoti; pats įdomiausias atradimas buvo tai, kad sužinojome jog instrumentą galime pasigaminti patys iš... guminės žarnos. Be metodinės medžiagos taip pat daug laiko buvo skirta ir tikram muzikavimui. Visi seminaro dalyviai, kurių amžius buvo nuo 13 iki 64 metų, be problemų skaitė natas, todėl uždarymo pamaldoms buvo paruošti 8 kūriniai: giesmės, maršai ir lengvojo džiazo kūriniai.

Image

Repeticija Šilutės „Sandoros“ patalpose

 

Aišku, gražiai ir darniai išmokti sugroti kūrinius, muzikantams be vadovo būtų be galo sunku, todėl metodinę medžiagą dėstyti ir diriguoti bendriems kūriniams, mielai sutiko specialistas iš Vokietijos, Dresdeno miesto (Saksonijos žemės) Andreas Altmann. Šis vyras dirba “Saksische Posaunenmision” organizacijoje, kuri vienija 600 orkestrų ir apie 7000 muzikantų. A. Altmann yra vienas iš bendradarbių, kurio akiratyje yra 120 orkestrų.

Image

Kun. L. Fetingis, kun. M. Žilinskis, A. Altmann

 

Seminaro dalyviai, ne vien tik mokėsi ir muzikavo Šilutėje, bet buvo išvažiavę ir į krikščioniską stovyklą Būtingėje. Čia vadovas A. Altmann stovyklautojams praktiškai parodė kaip galima ne vien tiktai groti, bet taip pat pamokė kaip sudominti vaikus, kad jie užsinorėtų groti: papasakojo jiems apie instrumentus, davė pabandyti pūsti, bei atsakė į iškilusius klausimus. Tą pačią dieną, po pietų, pradedantieji vadovai galėjo patys padiriguoti ir praktiškai mokytis vadovauti. Nuvykus į Dovilus, čia visi muzikantai ir tik pradėję mokytis vaikai, visi buvo priimti į didelį orkestrą, kurį sudarė 30 žmonių. Ši popietė buvo labai naudinga tiek, „vadoviukams” tiek mokinukams.

Andrėjaus Altmano vadovaujami orkestrantai per labai trumpą laiką taip išmoko pagroti kūrinėlius ir giesmes, kad triūbų balsams suskambėjus baigiamosiose pamaldose ne viena močiutė nubraukė susižavėjimo ašarą. Ne viena garbesnio amžiaus širdis tikriausiai prisiminė ir pokario laiką, kada po Šilutes evangelikų liuteronų bažnyčios skliautu aidėjo 200 muzikantų triūbų balsai, kurie čia rinkdavosi pagroti iš viso Klaipėdos krašto. Tuos faktus sužinojęs A. Altmann sakė: “Džiaugiuosi seminaru Šilutėje. Iš 19 dalyvių 5 jau dirba vadovais, o kiti, jaunesni, tikiuosi, kad iš tų jaunųjų kada nors užaugs puikūs orkestro vadovai, o organizacija Vokietijoje pasirengusi visokeriopai jiems padėti. ”

Svečias iš Vokietijos minėjo, kad ateityje pačius gabiausius jaunuosius muzikantus kvies į Vokietiją, kur jie galės tobulinti savo žinias, bei sugebėjimus. Vadovas palinkėjo, kad Lietuvoje steigtųsi kuo daugiau orkestrų, o senieji vėl atgimtų, nes prieš karą jų buvo ne vienas ir ne du.

Seminaro uždarymo pamaldose kiekvienam dalyviui buvo įteiktas sertifikatas, kuris kiekvienam primins, ko išmoko ir sužinojo. Seminaro dalyviai, kaip padėkos ženklą, vadovui padovanojo molinį varpą, kad jo skambejimas primintų Lietuvą. Šia maža dovanėle norėjome padėkoti vadovui už visokeriopą paramą. Taip pat dėkojame visiems, kurie prisidėjo,kad įvyktų penktasis pučiamųjų instrumentų seminaras. Dėkojame Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandraugai, kuri yra viena iš šio seminaro organizatorių. Taip pat dėkojame “Saksische Posaunenmission” už instrumentus, natas ir mokytoją A. Altmann. Taip pat dėkojame “Gustow- Adolf –Werk“ organizacijai Vokietijoje (Pagrindinė Schleswik Holstein grupė). Seminaro eigą kuravo kun. Mindaugas Žilinskis.

                                                    Image

Seminaro dalyviai Šilutės ev. liut. bažnyčioje

 

“Džiuginkite instrumentų balsais žmonių širdis ir kvieskite ateiti pas Viešpatį Dievą.“ Su šiais žodžiais svečias iš Vokietijos paliko Lietuvą, tačiau kupinas naujų įdėjų, kurias norėtų įgyvendinti ir kitais metais, jau šeštajame seminare, kuris bus organizuojamas Saugose ir jame galės dalyvauti visi muzikuojantys ir norintys išmokti groti.

Iki susitikimo kitais metais,

su Dievo palaima                    kun.Mindaugas Žilinskis.

June 25, 2019, 11:00 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites