Pučiamieji Vokietijoje

Image

Orkestras ir choras „Berželis“

Idėja įkurti chorą kilo  parapijos kunigui L. Fetingiui. 1993 metais jis subūrė Dovilų ir Plikių  parapijų jaunimą į atskiras grupes, o 1994 jas suvienijo į jungtinį abiejų  parapijų chorą.

 Image
 
 Image

Dėl pavadinimo abejonių nekilo. Prieš II pasaulinį karą  Plikių parapija turėjo savo chorą bei teatro grupę „Beržas“, todėl tęsiant  šią gražią tradiciją choras tapo pavadintas „Berželiu“ – mažybiniu vardu, nes 1994 metais choristų daugumą sudarė 15-16 metų amžiaus jaunimas. Tų pačių  metų pradžioje kunigas L. Fetingis nusprendė įkurti ir jungtinį parapijų  okestrą. Šį jo sumanymą padėjo įgyvendinti Lietuvos liuteronų bažnyčią  aplankęs Vokietijos Tiūringijos žemės kunigas Fridhelm Kalkbrener, kuris  padovanojo orkestrui 8 pučiamuosius instrumentus. Pradžia buvo nelengva,  tačiau dar tų metų rugsėjo 10 d., po stropaus bei nuoširdaus darbo, orkestras  dalyvavo Lietuvos ev. liuteronų Bažnyčios „Triūbininkų“ sąskrydyje Tauragėje.  1995 metais gegužės 28 dieną choras bei orkestras giedojo atstatytoje bei  naujai pašventintoje Dovilų bažnyčioje, o birželio mėnesį išvyko į pirmąją  savo kelionę į užsienį – Hamburgo miestą, kur koncertavo „Bažnyčios dienose“ („Kirchentag“)  bei vietos parapijose.

Image
 

 „Berželio“ orkestrantai su vadovu kun. L. Fetingiu.

 

           10 metų „Berželiui“  prabėgo labai greitai. Per šį laiką choras koncertavo Čekijoje, Vokietijoje,  Lenkijoje. Įsimintina buvo kelionė į Karaliaučių, kuomet choras giedojo  šventinant kertinį akmenį naujos Karaliaučiaus liuteronų bažnyčios statybai. Žinoma, daugiausia choras koncertavo Lietuvoje, nuolat puošdamas pamaldas ne tik Plikių bei Dovilų bažnyčiose, bet ir aplankydamas daugelį kitų Lietuvos bažnyčios parapijų. Turbūt net nebūtina paminėti, kad kiekvienais metais  choras giedojo tradicinėje „Giesmių giesmelėje“ bei Bažnyčios Chorų Šventėje.

Image
 

            Per tuos dešimt metų  dalis choristų jau sukūrė šeimas, tačiau ir toliau jie ištikimai gieda chore.  Parapijos kunigas laukia kuomet jų būrį papildys jaunieji giedorėliai – jų  vaikai. Choras pasiryžęs ir toliau giesmėmis bei pučiamųjų instrumentų  melodijomis garbinti Viešpatį, kaip tai ragina daryti 104-sios psalmės  žodžiai: „Giedosiu Viešpačiui, kolei gyvensiu, per visą gyvenimą šlovinsiu giesme savo Dievą“.

 
 
 

 

Elzbieta Fetingienė

Vokietijos Saksonijos bažnytinės pučiamųjų muzikos misijos vadovų ir LEBMS pirmininkės susitikimas

2005 m. vasario mėn. 4 d. susitikime su Vokietijos bažnytinės pučiamųjų muzikos misijos organizacijos Saksonijos regijono vadovais Dresdene, aptarėme pučiamųjų orkestrų vystymo veiklą Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Image

 

2005 m. vasario mėn. 4 d. susitikime su Vokietijos bažnytinės pučiamųjų muzikos misijos organizacijos Saksonijos regijono vadovais Dresdene, aptarėme pučiamųjų orkestrų vystymo veiklą Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Specialiai LEBMS jubiliejaus proga ši organizacija išleido ir dovanoja 1500 plakatų koncertams su saulėgrąžos žiedu, kuriuos galės naudoti visi pučiamųjų orkestrai bei norintys chorai savo koncertų reklamai. Nuostabi simbolinė dovana!

Numatomi projektai šiems metams:

1. Pučiamųjų instrumentų seminaras Schmiedeberg (netoli Dresdeno) kovo 28 d. - balandžio 2 d.

Dalyvauja LELB atstovai:

·          KunigasMindaugas Žilinskis

·          Vytautas Zlatinas (Klaipėda)

·          Agnė Balsevičiūtė (Plikiai/Dovilai)

·          Gražvydas Raila (Šilutė)

·          Audrius Zalcas (Šilutė)

2.Pučiamųjų orkestro koncertai Lietuvoje 07. 1– 4 d.

Liepos 2 d. A. Altmann ir 5 kolegų atvykimas į Klaipėdą. Galimas Koncertas vakare.

Liepos 3 d. (sekmadienis) dalyvavimas pamaldose Nidoje bei Klaipėdoje po vokiečių pamaldų, koncertas.

Liepos 4 d. pasiruošimas Seminarui Saugose, vakare

3. Pučiamųjų instrumentų Seminaras Saugų vaikų namuose, liepos 5 – 10 d.

Liepos 5 d. seminaro atidarymas

Liepos 9 d. baigiamasis seminaro koncertas/akcija.

Akcijos tikslas:Parodymas apie jaunimo ir pučiamųjų darbą ev. liuteronų bažnyčioje ne tik tiems žmonėms, kurie paprastai visada ateina į bažnyčią, tačiau ir žmonėms iš miesto, kurie mažai apie tai yra girdėję. Pageidaujama pučiamųjų akcijai vieta, kur būtų galima sulaukti daug atsitiktinių žmonių.

4. Instrumentų aukojimo akcija skiriama LEBMS.

Saksonijos bažnytinė pučiamųjų orkestrų misionieriška organizacija yra paskelbusi akciją, visiems Saksonijos krašto pučiamųjų orkestrams, aukoti nebenaudojamus instrumentus Lietuvos ev. liuteronų orkestrams. Šiuo metu organizacijoje jau yra surinkta apie 20 instrumentų, kovo gale bus pargabenti į Lietuvą bei išdalinti pučiamųjų instrumentų orkestrams. Nuoširdžiai dėkojame visiems žmonėms, paaukojusiems šitiek puikių instrumentų mūsų bažnyčiai!

5.Instrumentų taisymas Lietuvoje. Pučiamųjų instrumentų meistras J. Jonušaitis.

Instrumentų taisymo/praktikos metu, 2004 m. spalio mėnesį Dresdene, pučiamųjų instrumentų meistras Jonas Jonušaitis iš Klaipėdos, labai produktyviai dirbo ir pataisė 11 instrumentų, buvo aprūpintas, Lietuvoje stokojama, taisymui reikalinga medžiaga. Kadangi Saksonijos bažnytinė pučiamųjų orkestrų misionieriška organizacija nemažai investavo į J. Jonušaičio praktiką, bei aprūpino jį trūkstamomis medžiagomis, atitinkamai LEBMS sudarome su juo sutartį, kad Lietuvoje, taisant instrumentus evangeliškų bažnyčių orkestrams, - darytų gerą nuolaidą! Tokiu būdu ši sutartis įpareigoja Saksonijos bažnytinę pučiamųjų orkestrų misionierišką organizaciją ir toliau tiekti medžiagų instrumentų taisymui. Ateityje Saksonijos bažnytinė pučiamųjų orkestrų misionieriška organizacija numato J. Jonušaičiui suteikti galimybę instrumentų, natų stovų bei literatūros pučiamiesiems instrumentams pardavimą Lietuvoje.

6. Literatūra pučiamiesiems instr.  Lietuvoje. Saksonijos bažnytinė pučiamųjų orkestrų misijos organizacija išsileido naują choralinių giesmių knygą pučiamiesiems instrumentams ir paskelbė akciją, kad senasias choralinių giesmių knygas, kaip ir nenaudojamus instrumentus žmonės dovanotų Lietuvos ev. liuteronų bažnyčiai. Jau pernai metais buvo didelė dalis choralinių giesmių knygų pučiamiesiems atvežta į Lietuvą, išdalinta orkestrams ir palikta LEBMS bibliotekoje.

§            Ateityje, laidžiant LEBMS sąsiuvinius chorams, sutarta su Saksonijos bažnytinės pučiamųjų orkestrų misionieriškos organizacijos pagalba išleisti ir pučiamiesiems instr. skirtą sąsiuvinį kaip priedą prie chorų sąsiuvinio, su tų pačių giesmių aranžuotėmis.

§            2005 m. birželio mėnesį žadama pateikti spaustuvei Lietuvos evangelikų liuteronų giesmyną su natomis. Saksonijos bažnytinė pučiamųjų orkestrų misijos organizacija siūlo savo pagalbą išleisti ir pučiamiesiems instrumentams skirtą Lietuvos evangelikų liuteronų giesmyną. (taip pat kaip ir knygą vargoninikams)

 

Image

 

Direktorius Christopf Kunze mano, kad daugelis Saksonijos bažnytinės muzikos kompozitorių neimtų jokio honoraro, žinodami, kad šis darbas misionieriškai pasitarnaus Lietuvos evangeliškajai bažnyčiai. Esame nuoširdžiai dėkingi už gražias galimybes, bei daug žadantį Saksonijos bažnytinės pučiamųjų orkestrų misijos organizacijos darbą Lietuvoje!                  L.Matuzaitė

Seminaras orkestrantams Šilutėje

2004 metų liepos paskutinę savaitę, šalia Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios esančiuose “Sandoros” namuose vyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios pučiamųjų seminaras. Nuo trečiadienio iki sekmadienio čia apsistojo 19 žmonių iš Klaipėdos, Plikių, Dovilų, Šilutės ir netgi Marijampolės.

 


2004 metų liepos paskutinę savaitę, šalia Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios esančiuose “Sandoros” namuose vyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios pučiamųjų seminaras. Nuo trečiadienio iki sekmadienio čia apsistojo 19 žmonių iš Klaipėdos, Plikių, Dovilų, Šilutės ir netgi Marijampolės. Kiekvieną dieną kun. Mindaugas Žilinskis pradėdavo su Dievo žodžiu, vėliau orkestrantai iki pat vakaro repetuodavo, bei mokėsi vadovauti bažnytiniams orkestrams. Bažnytinių orkestrų vadovų paruošimas ir buvo pagrindinė šio seminaro užduotis, todėl į šį seminarą buvo pakviesti jau mokantys groti orkestrantai ir orkestrų vadovai.

Šis seminaras nėra naujas įvykis mūsų bažnyčioje. Tokie seminarai buvo pradėti organizuoti dar 1994 metais, kada kunigo Kalbrener dėka buvo atvežta 50 pučiamųjų instrumentų. Tuomet buvo įkurti 7 orkestrėliai: Plikiuose, Doviluose, Klaipėdoje, Šilutėje, Tauragėje, Jurbarke ir Katyčiuose. Pasak Plikių - Dovilų orkestro vadovo kunigo Liudo Fetingio, per praėjusius dešimt metų jų orkestras koncertavo ne tik Lietuvoje bet Vokietijoje, Čekijoje, bei kitose valstybese.

Šiais metais įvyko jau penktasis pučiamųjų seminaras. Ankstesnieji seminarai buvo organizuojami Doviluose. Jubiliejinis - penktasis seminaras buvo organizuojamas Mindaugo Žilinskio Šilutėje. Seminaro metu iš skirtingų Lietuvos vietų susirinkę muzikantai keitėsi savo žiniomis, patyrimais. Taip pat buvo mokoma kaip pradėti darbą su jaunais muzikantais, kaip juos sudominti pūsti ir išgauti reikiamus garsus iš varinio instrumento. Buvo mokoma kvėpavimo pratimų, nes grojant reikia mokėti taisyklingai kvėpuoti; pats įdomiausias atradimas buvo tai, kad sužinojome jog instrumentą galime pasigaminti patys iš... guminės žarnos. Be metodinės medžiagos taip pat daug laiko buvo skirta ir tikram muzikavimui. Visi seminaro dalyviai, kurių amžius buvo nuo 13 iki 64 metų, be problemų skaitė natas, todėl uždarymo pamaldoms buvo paruošti 8 kūriniai: giesmės, maršai ir lengvojo džiazo kūriniai.

Image

Repeticija Šilutės „Sandoros“ patalpose

 

Aišku, gražiai ir darniai išmokti sugroti kūrinius, muzikantams be vadovo būtų be galo sunku, todėl metodinę medžiagą dėstyti ir diriguoti bendriems kūriniams, mielai sutiko specialistas iš Vokietijos, Dresdeno miesto (Saksonijos žemės) Andreas Altmann. Šis vyras dirba “Saksische Posaunenmision” organizacijoje, kuri vienija 600 orkestrų ir apie 7000 muzikantų. A. Altmann yra vienas iš bendradarbių, kurio akiratyje yra 120 orkestrų.

Image

Kun. L. Fetingis, kun. M. Žilinskis, A. Altmann

 

Seminaro dalyviai, ne vien tik mokėsi ir muzikavo Šilutėje, bet buvo išvažiavę ir į krikščioniską stovyklą Būtingėje. Čia vadovas A. Altmann stovyklautojams praktiškai parodė kaip galima ne vien tiktai groti, bet taip pat pamokė kaip sudominti vaikus, kad jie užsinorėtų groti: papasakojo jiems apie instrumentus, davė pabandyti pūsti, bei atsakė į iškilusius klausimus. Tą pačią dieną, po pietų, pradedantieji vadovai galėjo patys padiriguoti ir praktiškai mokytis vadovauti. Nuvykus į Dovilus, čia visi muzikantai ir tik pradėję mokytis vaikai, visi buvo priimti į didelį orkestrą, kurį sudarė 30 žmonių. Ši popietė buvo labai naudinga tiek, „vadoviukams” tiek mokinukams.

Andrėjaus Altmano vadovaujami orkestrantai per labai trumpą laiką taip išmoko pagroti kūrinėlius ir giesmes, kad triūbų balsams suskambėjus baigiamosiose pamaldose ne viena močiutė nubraukė susižavėjimo ašarą. Ne viena garbesnio amžiaus širdis tikriausiai prisiminė ir pokario laiką, kada po Šilutes evangelikų liuteronų bažnyčios skliautu aidėjo 200 muzikantų triūbų balsai, kurie čia rinkdavosi pagroti iš viso Klaipėdos krašto. Tuos faktus sužinojęs A. Altmann sakė: “Džiaugiuosi seminaru Šilutėje. Iš 19 dalyvių 5 jau dirba vadovais, o kiti, jaunesni, tikiuosi, kad iš tų jaunųjų kada nors užaugs puikūs orkestro vadovai, o organizacija Vokietijoje pasirengusi visokeriopai jiems padėti. ”

Svečias iš Vokietijos minėjo, kad ateityje pačius gabiausius jaunuosius muzikantus kvies į Vokietiją, kur jie galės tobulinti savo žinias, bei sugebėjimus. Vadovas palinkėjo, kad Lietuvoje steigtųsi kuo daugiau orkestrų, o senieji vėl atgimtų, nes prieš karą jų buvo ne vienas ir ne du.

Seminaro uždarymo pamaldose kiekvienam dalyviui buvo įteiktas sertifikatas, kuris kiekvienam primins, ko išmoko ir sužinojo. Seminaro dalyviai, kaip padėkos ženklą, vadovui padovanojo molinį varpą, kad jo skambejimas primintų Lietuvą. Šia maža dovanėle norėjome padėkoti vadovui už visokeriopą paramą. Taip pat dėkojame visiems, kurie prisidėjo,kad įvyktų penktasis pučiamųjų instrumentų seminaras. Dėkojame Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandraugai, kuri yra viena iš šio seminaro organizatorių. Taip pat dėkojame “Saksische Posaunenmission” už instrumentus, natas ir mokytoją A. Altmann. Taip pat dėkojame “Gustow- Adolf –Werk“ organizacijai Vokietijoje (Pagrindinė Schleswik Holstein grupė). Seminaro eigą kuravo kun. Mindaugas Žilinskis.

                                                    Image

Seminaro dalyviai Šilutės ev. liut. bažnyčioje

 

“Džiuginkite instrumentų balsais žmonių širdis ir kvieskite ateiti pas Viešpatį Dievą.“ Su šiais žodžiais svečias iš Vokietijos paliko Lietuvą, tačiau kupinas naujų įdėjų, kurias norėtų įgyvendinti ir kitais metais, jau šeštajame seminare, kuris bus organizuojamas Saugose ir jame galės dalyvauti visi muzikuojantys ir norintys išmokti groti.

Iki susitikimo kitais metais,

su Dievo palaima                    kun.Mindaugas Žilinskis.

Pučiamųjų orkestrų seminaras Doviluose

2003 m. rugpjūčio 3 – 9 dienomis Doviluose vyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios pučiamųjų orkestrų  seminaras. Šešias dienas jaunieji orkestrantai iš Lietuvos bei Vokietijos tobulino  savo muzikines žinias, mokėsi įvairiausių muzikinių kūrinių bei turiningai  leido laisvalaikį. Šį seminarą  organizavo Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga (LEBMS) ir  Dovilų evangelikų liuteronų parapija su kun. Liudviku Fetingiu, seminarą  finansiškai rėmė ir vedė 8 žmonių grupė, pučiamųjų instrumentų specialistai,  iš Vokietijos.

Evangeliškasis pučiamųjų  instrumentų oktetas “Jubilate Deo” (Neustadt, Vokietija) prieš seminarą  aplankė Juodkrantės, Nidos,  Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčias su savo parengta koncertine programa,  kurioje skambėjo senųjų ir naujųjų meistrų kūriniai iš įvairių muzikos epochų ir stiliaus krypčių (nuo Bacho iki bliuzo...): choralai, liaudies dainos,  koncertinės pjesės, spiričiuelai.

Rugpjūčio 3d. Dovilų ev. liuteronų bažnyčioje įvyko trumpos seminaro atidarymo pamaldos, po kurių prisistatė,  pagrodami po kelis kūrinius, Plikių-Dovilų (vad. kun. L. Fetingis) ir Šilutės  (vad. G. Raila) ev. pučiamųjų instrumentų orkestrai, taip pat ir svečių iš  Vokietijos oktetas (vad.  Traugott Baur). Vėliau vyko susipažinimo vakaras, kurio metu kiekvienas  seminaro dalyvis trumpai papasakojo apie save.

Seminaro dalyviai atvyko iš  Šilutės, Plikių, Dovilų ir Klaipėdos parapijų, viso 34 muzikantai. Kartu su  vadovais iš Vokietijos jie gyveno Dovilų ev. liuteronų parapijos  namuose, čia ir  repetavo . Tarp mūsų jaunų žmonių buvo  labai gabių, toli pažengusių orkestrantų, kiti grojantys du ar tris metus, o  dar kiti - mėnesį ar tik “pradedantys pūsti”. Seminaro vyriausias vadovas  Traugott Baur, Vokietijos Pfalz`o regiono pučiamųjų bažnytinės muzikos direktorius, sudarė aštuonių žmonių - vadovų grupę, kurie dirbo su  skirtingomis grupėmis: gerai grojantys, vidutiniškai ir pradedantieji.

Šiam seminarui išleistas “Giesmių  sąsiuvinis pučiamųjų instrumentų orkestrams” (18 giesmių), kurį parengė kantorius iš Vokietijos Frieder Gutowski ir Irena Tumelionytė. Darbas vyko  intensyviai: 9val. 30min. - mankšta, ryto pamaldėlės, kurias vedė parapijos  šeimininkas kunigas Liudvikas Fetingis, vėliau - užsiėmimai grupėse.  Popietinio laisvalaikio metu visi skubėjo maudytis, žaisti ir džiaugėsi  gražiu oru. Po laisvalaikio  orkestrantai repetuodavo bendrai. Vakarop,  po darbo su  orkestrantais,  svečiai - vadovai  mokėsi ir savo atskirą programą. Jau po trijų darbo dienų buvo surengti  pirmieji koncertai Kintų ir Priekulės bažnyčiose. Kiekviena grupė mielai  parodė, ką išmoko seminare.  Rugpjūčio  9 d. Šilutės ev. liuteronų bažnyčioje vyko baigiamasis seminaro koncertas.  Programoje skambėjo tradicinės evangeliškosios giesmės, bliuzo, maršo  stiliaus užsienio kompozitorių kūriniai. Žiūrovai žavėjosi ne tik jungtinio seminaro dalyvių (~40 muzikantų) pučiamųjų orkestro melodijomis, bet ir  išgirdo mišraus vokalinio ansamblio, kurį sudarė daugiausia vadovai,  atliekamas bažnytines giesmes. Pasibaigus koncertui, netilo žiūrovų ovacijos,  seminaro jaunieji muzikantai džiaugėsi išmoktais kūriniais, dėkojo vadovams.  Visiems seminaro dalyviams buvo įteikti pažymėjimai, vadovams – atminimo  dovanėlės ir gėlės.

Mūsų  orkestrų vadovai įgijo naujų žinių, patirties darbe su orkestru ,  pasikeitė adresais su svečiais ir parsivežė  naujų kūrinių. Na o jaunieji muzikantai ilgai neužmirš kartu praleistų  valandų: bendravimo, pamokų.

            Svečiai  išvažiuodami džiaugėsi ir žavėjosi mūsų orkestrantų noru muzikuoti  bažnyčioje, padovanojo keletą instrumentų Dovilų, Plikių, Šilutės ir  Klaipėdos orkestrams,   palinkėjo kad  Lietuvos ev. Bažnyčiose kurtųsi daugiau orkestrų ir būtų tęsiamas  tas darbas, kurį pradėjo kartu.

 

Irena  Tumelionytė

June 25, 2019, 11:12 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites