Klaipėdoje baigėsi seminaras, skirtas V.A.Mocartui

Sekmadienį, liepos 13, grįžusi iš Klaipėdos chorinio giedojimo ir vargonavimo seminaro, atsidariusi choras.lt svetainę, perskaičiau asmeninę žinutę: Thomytis: „ačiū, rasa... kursai nerealūs ir, žinoma, žmonės!!“. Dukra paaiškino, kad žodis „nerealūs“ reiškia labai geri.

Taigi kuo gi jau jie buvo tokie nerealūs?

Pradėkim nuo žmonių. Jų buvo netoli šimto - nuo 3 iki 47 metų, dauguma iš Klaipėdos krašto, bet buvo ir iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Kėdainių, Jurbarko, Biržų.

Užsiėmimai vyko trimis srautais. 19 vaikų nuo 3 iki 13 metų mokėsi dainuoti, vaidinti, laisvalaikiu lankėsi skulptūrų parke, dailės galerijoje, dažė vieno iš savo naujųjų tėvelių mašiną.

Režisierė Laura Šakurskytė-Žilinskienė ir muzikos mokytoja Edita Gložaitienė su vaikais pastatė miuziklą „Mylėkite Dievą kaip maži vaikai“, kuriame vėjuku, saulute, upeliu, obelimi, debesėliais, žvaigždutėmis ir gėlytėmis virtę vaikai stebėtinai drąsiai deklamavo, dainavo ir repavo. (Dirigentas R.Songaila per koncerto generalinę repeticiją buvo rimtai sunerimęs, kad bežiūrėdami vaikų spektaklį įsilinksminę choristai nebesugebės susikaupti „Karūnavimo mišioms“.)

Read more...

2004 metų seminaras

2004 m. rugpjūčio 1 – 7 d. Klaipėdoje įvyko IX –asis giedojimo ir vargonavimo seminaras ”Garbiname Viešpatį Šventoje Trejybėje” . Seminaro vadovai: Laura Matuzaitė (Bažnytinės muzikos studentė - Bayreuth) ir Hans-Martin Petersen (Bažnytinės muzikos direktorius, vargonų ekspertas –Liubek/Travemiunde).

Seminaro pagrindinė tema: „A.Dvoržako kūryba“ (minint 100-ąsias mirties metines).

2004m.rugpjūčio 1 – 7 d. Klaipėdojeįvyko IX –asis giedojimo ir vargonavimo seminaras ”Garbiname Viešpatį Šventoje Trejybėje” . Seminaro vadovai:Laura Matuzaitė (Bažnytinės muzikos studentė - Bayreuth) ir Hans-Martin Petersen (Bažnytinės muzikos direktorius, vargonų ekspertas –Liubek/Travemiunde)

Image
 
Seminaro atidarymas. Vyskupo sveikinimas

2003 metų seminaras

2003 m. rugpjūčio 11 – 17 d. Klaipėdoje įvyko aštuntasis vasaros giedojimo ir vargonavimo seminaras. Renginiui vadovavo choro meno vadovė ir vyriausioji dirigentė – Tamara Blažienė (Vilnius) ir vargonavimo dėstytojas , Vokietijos bažnytinės muzikos direktorius Hans–Martin Petersen iš Liubeko.

„Jėzus – mano Gyvybė“

 

giedojimo ir vargonavimo seminaras 2003

2003 m. rugpjūčio 11 – 17 d. Klaipėdoje įvyko aštuntasis vasaros giedojimo ir vargonavimo seminaras. Renginiui vadovavo choro meno vadovė ir vyriausioji dirigentė – Tamara Blažienė (Vilnius) ir vargonavimo dėstytojas , Vokietijos bažnytinės muzikos direktorius Hans–Martin Petersen iš Liubeko.

 

Nuo 1996m. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga (toliau LEBMS) kasmet Klaipėdoje organizuoja vasaros giedojimo ir vargonavimo seminarus bažnytinės muzikos puoselėtojams atvykstantiems iš visos Lietuvos. Į seminarus yra kviečiami Lietuvos Evangeliškųjų bažnyčių vargonininkai, chorų vadovai bei giesmininkai esantys LEBMS nariais. Taip pat visada yra laukiami nauji bažnytinės muzikos mylėtojai bei norintys pradėti muzikuoti bažnyčioje.

 

(LEBMS įkurta 1995m. Iniciatorius – kantorius iš Vokietijos Frieder Gutowski. Pirmąkart jis į Lietuvą atvyko 1991m. su humanitarine pagalba. 1994-1996m. kasmet Nidoje vykdavo „Tarptautinis ekumeninis giedojimo ir vargonavimo seminaras“, kurį organizuodavo pats kantorius. Vėliau gimė idėja įkurti bažnytinės muzikos sandraugą, kuri toliau organizuotų ir propaguotų bažnytinę muziką Lietuvoje.)

 

 

 

Kiekvienais metais atsižvelgiant į evangeliškųjų bažnyčių kompozitorių bei tekstų autorių jubiliejines datas, pagal numatytą tematiką parenkami bažnytinės muzikos kūriniai.

 

Kūriniai chorui:

 1. 130-osios gimimo metinės, Max Reger (1873-1916),

„Viešpatie, mokyk įstatymų savo“
Laimingi, kurių kelias be priekaišto, kurie gyvena pagal Viešpaties Įstatymą. Laimingi, kas laikosi jo įsakų ir ieško jo visa širdimi, nedaro nieko pikta, bet eina jo keliais.( Psalmė 119, 1-3)

 1. 170-osios gimimo metinės, Johannes Brahms (1833-1897)

„Dieve, kurk manyje tyrą širdį“

 

Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią (Psalmė 51,12)

 1. 130-osios gimimo ir 60-osios mirties metinės,

Sergej Rachmaninov (1873-1943)

 

„Tau giedame“

 1. Vladas Jakubėnas „Jėzau, tu mano gyvybe“;
 2. Dietrich Buxtehude (1637-1707), Kantata (3-balsė)

„Mano siela džiaugiasi“
6.
Nežinomas XVIIIa. Tiuringijos kompozitorius

 

„Viešpačiui šlovę giedokit“

 

Šlovinkite Viešpatį, visos tautos! Aukštinkite Jį, visos šalys! Tikrai didis mums jo gerumas ir Viešpaties ištikimoji meilė amžina. Šlovinkite Viešpatį! Psalmė 117

 

Vieną savaitę seminaro choras repetavo meno vadovės Tamaros Blažienės kruopščiai ir profesionaliai paruoštą programą, kurią surinkome į atskirą sąsiuvinį chorams. Toliau sąsiuvinis bus tobulinamas ir taps Giesmių šventei 2004m. skirtu chorų sąsiuviniu. Seminaro pabaigoje paruošta programa buvo atlikta koncerto metu Nidoje. Kadangi choras greitai ir entuziastingai paruošė suplanuotą chorui programą, merginos turėjo galimybę pasimokyti keletą neplanuotų kūrinių: Mary Lynn Lightfoot „Pie Jesu“ (Jėzaus kančia) ir„Džiaugsmingai giedok Aleliuja“kurie suteikė dvasinio džiaugsmo ir merginoms ir klausytojams.

 

Vargonininkai turėjo galimybę seminaro metu pasitobulinti bei įgyti diplomuoto vargonų specialisto patarimų, praktikuodamiesi Klaipėdos universiteto, Menų fakulteto vargonais.

 

 

 

Siūlomi kūriniai vargonininkams:

 1. Choralo preliudija 49. „Ateiki, Šventoji Dvasia“

(manualinė technika);

 1. Choralo preliudija 50. „Mielas Jėzau, mes čionai“

(manualinė technika);

 1. Johann Pachelbel „Toccata“ g-moll

(manualinė+nesudėtinga pedalinė technika);

 1. Johann Sebastian Bach „Pastoralė“

(manualinė+nesudėtinga pedalinė technika);

 1. Johann Pachelbel „Fantazija“

(manualinė+nesudėtinga pedalinė technika)

 1. Dietrich Buxtehude „Mes prašome Šventosios Dvasios“

(2 manualais+pedalais)

 

 

 

 

 

Nr. 7-10 pažengusiems vargonininkams

 1. J.G. Rheinberger „Preliudija“ d-moll
 2. J.S. Bach „Aštuonios mažos preliudijos ir fugos“

(I preliudija)

 1. J.S. Bach „Jėzau, mano džiaugsme“
 2. J. S. Bach „ Kas Dievui leidžiasi valdyti“ .

 

 

Šiuos kūrinius vargonininkas is Vokietijos atsiuntė vieną mėnesį prieš seminarą, kad vargonininkai pasimokytų tekstą, bei butų lengviau ir įdomiau dirbti pamokose.

 

Šiais metais vargonų paskaitose tobulinosi šie vargonininkai:

 

Einikis Tomas (Tauragė)

 

Kalvanaitė Eva(Tauragė)

 

Moraitė Renata (Vilnius)

 

Norkienė Evelina(Pagėgiai)

 

Pavilanskienė Irena (Vilnius)

 

Petkūnienė Inga (Klaipėda)

 

Petrauskaitė Gražina (Vilnius)

 

Tumelionytė Irena (Klaipėda)

 

Stasiukėnaitė Monika (Klaipėda)

 

 

 

Pastebėjęs jauną ir labai gabią vargonininkę Moniką Stasiukėnaitę H.M. Petersen surado galimybę paremti vargonų pamokas jai ištisus metus Lietuvoje. Taip pat į praktikos vietą Liubeke, nuo šių metų rugsėjo vidurio jis pakvietė vargonininkę Irutę Tumelionytę. Tomui Einikui planuojama tokia pati praktikavimosi galimybė Liubeke 2004/5m. Tokių nuostabių galimybių mūsų jaunieji vargoninikai Lietuvoje neturi. Džiaugiamės, kad seminaro metu jauniems bei perspektyviems žmonėms atsiveria reali galimybė studijuoti bažnytinės muzikos mokslą užsienyje.

 

 

 

Pirmąjį seminaro susipažinimo vakarą gimė šauni ir spontaniška idėja: pamokyti groti tuos, kurie tik nori pradėti mokytis groti pianinu o ateityje ir vargonais. Šią šaunią idėją padėjo mums įgyvendinti vargonininkė Renata Moraitė.

 

 

 

Ji kasdien mokino groti net 6 pradžiamokslius:

 

Baslsevičiūtė Agnė (Plikiai)

 

Ilgaudaitė Inga (Klaipėda)

 

Kizelevičiūtė Vilma (Saugos)

 

Kreišmantas Gediminas (Gargždai)

 

Šakurskytė Laura (Katyčiai)

 

Šemeklienė Linda (Klaipėda)

 

Didelio suinteresuotumo susilaukė improvizacijos vargonais paskaitos, kurios buvo skirtos visiems, net ir negrojantiems vargonais. H.M.Petersen siekė mūsų vargonininkams perteikti paprasčiausias improvizavimo būdus, kaip galima paįvairinant paprastą kadenciją, labai paprastai išvystyti ją iki preliudijos choralui. Improvizacijos vargonais tradicija Vokietijoje labai sena bei gerai išvystyta. Tačiau to svečias negalėjo pastebėti Pabaltijo šalyse.

 

Taip pat seminaro dalyviai turėjo puikią galimybę pasiklausyti kvalifikuoto specialisto paskaitų. Vargonininkas iš Vokietijos H.M. Petersen skaitė paskaitas apie vargonų istorinę raidą, jų sandarą, statybą. Vargonininkas skaitydamas vieną paskaitą Klaipėdos Universiteto Menų fakulteto salėje galėjo mūsų vargonininkams akivaizdžiai parodyti, kaip sudarytos atskiros vargonų detalės, kaip funkcionuoja atskiri vargonų vamzdžiai, supažindinti su atskirais jų tembrais. Tokių paskaitų mūsų vargoninikai visiškai neturi galimybės pasiklausyti Lietuvoje.

 

Vargonininkas iš Vokietijos kartu su mūsų parapijų kunigais, besidominčiais savo vargonų būkle, turėjo galimybę apžiūrėti mūsų Mažosios Lietuvos parapijų bažnyčių vargonais, bei pamąstyti kaip ir kokiu būdu būtų galima padėti mūsų bažnyčioms.

 

Štai ką mano Vokietijos bažnytinės muzikos direktorius Hans – Martin Petersen atsakydamas mums į pateiktus klausimus:

 

1. Po Tarybų Sąjungos valdžios apie 70 metų Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia visiškai neturėjo profesionalių muzikų, kurie dirbtų bažnyčiose. Kartu su bažnyčiomis buvo sugriauti ir vargonai. Tik su Vokietijos teikiama pagalba šiandieninė situacija yra šiek tiek geresnė. Prašom pasakyti, kokią perspektyvą matote jūs Lietuvoje?

 

 

 

Lietuvos žmonėms giedojimas yra gili tradicija bei teikia labai didelę reikšmę. Liuteronų Bažnyčia visada buvo giedanti bažnyčia. Kartu tai yra labai gera perspektyva Lietuvos bažnytinei muzikai.

 

 

 

Tuo pačiu bažnytinė muzika turi būti labai gerai organizuojama. LEBMS veda labai gerą darbą ir privalo gauti daugiau paramos bei palaikymo iš ateityje išrinktojo LELB Vyskupo taip pat ir Konsistorijos. Parama, kuri iš kitų šalių ateina liuteronų Bažnyčiai Lietuvoje, turėtų taip pat padėti ir LEBMS.

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvienais metais LEBMS organizuojami seminarai rodo, kad daugelis jaunų motyvuotų žmonių yra pasirengę muzikuoti bažnyčioje. Šis potencialas turi būti skatinamas.

 

Beveik visi vargonai yra labai sunkiame stovyje. Kai kurie vargonai turi istorinę vertę. Šie vargonai neturėtu buti nugriaunami.Turėtų būti tvirtai nustatoma, kokie vargonai dar egsistuoja ir ar jie galėtų būti remontuojami ar restauruojami? Dėl aukštų įkainių tai turėtų būti planuojama ilgą laiką. Labai svarbu dabar yra suteikti gerą išsilavinimą jauniems vargonų meistrams, vargonininkams bei vargoninikėms.

 

 

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 16 d., 16 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko baigiamasis vasaros seminaro koncertas.

 

Koncerto Programa:

 1. „Jėzau, tu mano gyvybe“
  Vladas Jakubėnas

Preliudija h-moll

 

J. S. Bach (1685-1750)
Vargonuoja Gražina PETRAUSKAITĖ

 1. „Dieve, kurk manyje tyrą širdį“ Psalmė 51,12
  Johannes Brahms (1833-1897),
  170-osios gimimo metinės
 2. „Tau giedame“

Sergej Rachmaninov(1873-1943)
130-osios gimimo metinės
60-osios mirties metinės
SolistėIrena TUMELIONYTĖ

 1. „Viešpatie, mokyk įstatymų savo“Psalmė 119
  Max Reger (1873-1916)
  130-osios gimimo metinės

 

 1. „Priere“
  J. Langlais
  Vargonuoja Eva KALVANAITĖ

 2. „Pie Jesu“ (Jėzaus kančia )
  Mary Lynn Lightfoot
  Atlieka merginų vokalinis ansamblis
  Diriguoja Renata MORAITĖ

 3. „Džiaugsmingai giedok Aleliuja“Mary Lynn Lightfoot
  Atlieka merginų vokalinis ansamblis
  Akompanuoja Tamara BLAŽIENĖ

 4. Improvizacija liet. liaudies giesmės tema

 

 

 

 

Vargonuoja Hans – Martin PETERSEN (Bažnytinės muzikos direktorius, Vokietija)

 

Klausytojai girdėjo improvizaciją lietuvių liaudies giesmės „Pranaše didis“ tema. Šios temos pavadinimo vargonininkas prašė programoje neskelbti norėdamas pateikti mums siurprizą, kaip jis pats sakė „Savo širdies dovaną visiems seminaro dalyviams ir Lietuvai“.

 

 

 1. „Viešpačiui šlovę giedokit“ Psalmė 117
  Nežinomas XVIIIa. Tiuringijos kompozitorius
 2. Preliudija ir Fuga g-moll
  Nicolaus Bruhns (1665-1697)
  Vargonuoja Hans – Martin PETERSEN
   
 3. „Mes prašome Šventosios Dvasios“
  Dietrich Buxtehude (1637-1707)
  Vargonuoja Hans – Martin PETERSEN
 4. Kantata „Mano siela džiaugiasi“
  Dietrich Buxtehude (1637-1707)
  Solo: Irena TUMELIONYTĖ (Sopranas)
  Renata MORAITĖ (Altas)
  Vytautas BYTAUTAS (Bosas)
  Akompanuoja Gražina PETRAUSKAITĖ

Vasaros giedojimo ir vargonavimo seminarus remia Vokietijos privatūs aukotojai, bažnytinės ir bažnytinės muzikos organizacijos – Šiaurės Elbės Bažnyčia (NEK), Gustaw-Adolf-Werk (GAW), Martin-Luther-Bund, Lipės krašto Bažnyčia, Vokietijos diakoninė tarnyba (Speyer), Bažnytinių chorų sandrauga (VeK), Bažnyčios muzikų sandrauga (VEM)...

2002 metų seminaras

2002 m. seminaro tema „Visuotinis giedojimas“. Programoje – daugiausia kantoriaus Frieder Gutowski (Vokietija) harmonizuotos giesmės iš rengiamo naujo ev. liut. giesmyno su natomis (kun. L. Fetingis) bei atlikta Gustav Gunsenheimer kantata-choralas „Tvirčiausia apsaugos pilis ...“ (vokiečių kalba).

Vargonavimo pamokas vedė svečias iš Šiaurės Elbės (Vokietija), bažnytinės muzikos direktorius Dieter Frahm bei skaitė paskaitą „J. S. Bacho skaičių simbolika“ (vertė Daiva Galinaitienė).

Seminaro choro vadovė – Tamara Blažienė, jai talkininkavo Laura Matuzaitė.

Paskaitas visuotinio giedojimo tema skaitė Frieder Gutowski ir kun. Liudvikas Fetingis.

Šiaurės Elbės Bažnyčios viceprezidentas Volker Thiedemann vedė kelis maldos vakarus.

Viena seminaro diena buvo skirta konferencijai, kurioje buvo pakviesti dalyvauti ir kunigai. Jos metu kalbėta apie naujai rengiamo giesmyno radakcijos bei leidybos problemas.

BIS ORAT,QUI CANTAT (Augustin)

 

“Dvigubai meldžiasi tas, kuris gieda”

 

Šių metų neįprastai karštą vasaros rugpjūtį, kaip ir ankstesniaisiais penkeriais metais, į Klaipėdą rinkosi Lietuvos evangeliškų bažnyciu giedoriai, chorų vadovai bei vargonininkai. Ši seminarą vienijanti tema: „Parapijinis giedojimas“, sukvietė gan nemažą būrį bažnytininkų iš Klaipėdos raj. Jurbarko, Tauragės, Šilutės, Biržų ir Vilniaus ir kt. Baznyčios muzikams seminaras vyko vieną savaitę, nuo rugpjūčio 11d. iki18d., skaityti pranešimus bei mokyti vargonuoti šiemet buvo pakviesti svečiai iš Vokietijos: kantorius bei himnologas F.Gutowsky (Pfalz), Šiaurės Elbės Bažnyčios tarybos atstovas Pabaltijo šalims (OKR) V.Thiedemann (Kylis) ir Šiaures Elbės Bažnytines Muzikos Direktorius D.Fram (Kylis). Gerbiami svečiai mielai kartu su mumis dalyvavo bei turėjo puikia progą susipažinti su LEBMS veikla. Darbui su choru šiemet buvo kviečiama choro dirigentė iš Vilniaus T. Blažienė. Seminaro užsiėmimai vyko Klaipėdos Universiteto Menu fakulteto auditorijose bei Klaipėdos ev. baptistų bažnyčios patalpose.

 

Ilgus metus LEBMS veikla puoseleja minti apjungti ev. liuteronu, ev. reformatu bei ev. baptistu baznyciu muzikus bendram darbui. Himnologija, bažnytines muzikos istorija bei parapijinis giedojimas yra apsoliuciai vienodai svarbus bei reikšmingi visose evangeliskose baznyciose. Tačiau tenka apgailestauti, kad nei ev. reformatu nei ev. baptistu baznyciu pastoriai bei muzikai nerodo didesnes iniciatyvos.

 

Praejes seminaras tebuvo vienas laiptelis, arba kitaip tariant, tik pasiruošimas igivendinant gražią viziją. Šios vizijos idėja kilo man daugeli metu grojant bei giedant ev.liuteronu baznyciose:

 

-Liturgija, parapijinis giedojimas, chorinis giedojimas, instrumentine muzika - ar tai priešingybės?

 

-Muzika pamaldose..., Muzika pamaldoms..., Pamaldu muzika...

 

- ar matome čia skirtumas?

 

Vieta choriniam giedojimui pamaldose...? -Ar tai koncertas? Parapija šiuo atveju yra klausytojas. -Ar tai aktyvus dialogas tarp choro, parapijos ir teologo.

 

Vieta jaunimui pamaldu metu...? -Ar tai pasyvus klausytojai? -Ar tai aktyvus dalyviai parodantys išskirtinį savo dalyvavimą?

 

-Ar tai aktyvus dalyvaviai bendrame dialoge su kunigu, kartu su visa parapija?

 

Sie, bei kiti panasus klausimai subrandino minti organizuoti baznytines muzikos seminarus kartu su teologijos studentais, diakonais bei kunigais. Atviras pokalbis bei ziniu papildymas yra neabejotinai reikalingas tiek ev. bazn. teologams tiek ir ev. baznyciu muzikams. Taciau tokiam seminarui yra reikalingas labai kruopstus ir geras pasiruosimas. Todel nusprendeme sia gana placia bei svarbia tema isdalinti i keleta seminaru ir sia vasara pradeti seminaru cikla ev.baznyciu muzikams bei teologams -“Parapijinis giedojimas”.

 

Praejusi vasaros seminara sudare trys, tarpusavyje tematiskai tampriai susije mokymosi dalykai:

 

1. Chorinis giedojimas (Meno vad.T. Blaziene, chormeistere L.Matuzaite)

 

2. Parapijinis giedojimas ( Paskaitos bei bendras giedojimas: F.Gutowsky, L. Fetingis,)

 

3. Vargonavimas ( Pradedantiesiems bei pazengusiesiems: D.Fram ir F.Gutowsky)

 
 
 
 
 
 
 

Kiekviena seminaro ryta pradeje giesme, prie bendro pusryciu stalo bendrabutyje, bei gera nuotaika eidavome visi i Klaipedos Universiteto menu fakulteta, kur nuo 9.00 val. ryto iki 13.00 val. vyko chorinio giedojimo uzsiemimai bei paraleliai, vargonų uzsiemimai dviejose grupese.
Siemet vargonu uzsiemimus lanke net 11-ka vargoniniku:
Inga Andreikeviciene ( Jurbarkas), Vytautas Bytautas (Klaipėda), Irena Kalvanaitė - Pavilanskiene (Vilnius), Asta Saldukiene ( Vilnius), Monika Stasiukenaite (Vilnius), Inga Petkuniene ( Klaipeda), Andzelika Tarasova (Klaipėda), Tomas Einikis ( Taurage), Ingrida Kairyte (Taurage), Eva Kalvanaite (Taurage), Valdas Miliauskas (Vainutas).
Kiekvienas turejo nuostabia galimybe kasdien po puse valandos mokytis vargonuoti kartu su kantoriais is Vokietijos. Kai kuriems is ju tai buvo pirmasis susipažinimas su instrumentu karaliumi, pazengusieji turejo puikia galimybe pagilinti savo zinias. Paraleliai vykstantis chorinis giedojimas prasidedavo rytine manksta kunui, balsui bei dvasiai. Visa seminaro chorine literatūra šiemet surinkome i viena sąsiuvini, pagal tam tikra vakariniu pamaldu tvarka (Vesper). Siame sasiuvinyje surinktos, musu parapijose vienbalsiai mielai giedamos, parapijines giesmes: „Dvasia Sventoji ateiki“, „Ganytojas man Viespats yra“, „ Girk Dieva siela mano“, „ Krikscionys dziaukimes didžiai“, „Kelkites garsingai aidi“, „Dziaugsminga sirdimi linksmai“, Liaupsinki Dievą, o siela mano“, „Musu sielos isganingos“, „Ko lauke turi stovėti“. Jos yra pateikiamos kaip chorines giesmes, bei kai kurios pritaikytos giedoti kanonu. Tokiu budu mes praktiskai galejome išbandyti, kaip galima improvizuoti giedant ta pacia giesme chorui ir parapijai kartu arba pakaitomis. Tuo galime isvengti „koncerto“ pamaldu metu. Paskaitų metu buvo labai idomu susipažinti su siu giesmių kilme, raida, giedojimo budais, bei savitumais. Pavyzdžiui kai kurios lietuviškos liaudies giesmiu melodijos tiesiog nesiduoda harmonizuojamos. Taipogi psalmių giedojimas musu baznyciose dar nera prigijes, o stai F.Gutowskio paskaitose, kartu visi giedodami, galejome praktiskai pastebeti psalmiu tonu iprasminima zodziuose. Taip pat vienas is seniausiu daugiabalsio giedojimo žanru - kanonas, tapo mums “prieinamu” giedojimo budu. Be galo idomu ibuvo stebeti, kaip galima pritaikyti kanoniskam giedojimui lietuviu liaudies giesmes, pvz.: „Dvasia Sventoji ateiki“ arba „ Musu sielos isganingos“. Sis sasiuvinys pataisytas bei papildytas netrukus taps trečiuoju LEBMS leidžiamu choru sąsiuviniu (I-asis.: “Viespati liaupsink 2000”, II-asis.: “Jėzus ir mokiniai 2001”, III-asis...? “Vakarines pamaldos –Vesper 2002”).
    Seminare, choro repeticijų metu, buvo atlikta G. Gunsenheimer kantata “Tvirčiausia apsaugos pilis”, taip pat palyginimui giedojome sia M.Liuterio giesme (himna) harmonizuota J.Walterio (1545m.). Si kantata bus ruosiama Giesmiu sventei 2003m. Kadangi i seminara buvo susirinke ev. baznyciu choru vadovai bei vargonininkai, sia giesme patys ismoke, dabar gales ja ruosti su savo bažnytiniais chorais.
    Šio seminaro pagrindine tema buvo “Parapijinis giedojimas”, tad visiems buvo labai idomu susipažinti su einamuoju, naujojo giesmyno su natomis, darbu. Praktiskai nagrinedami ir giedodami giesmes, surinktas ir suredaguotas naujajam giesmynui, akivaizdziai galejome pamatyti, koks milziniskai svarbus ir didziulis darbas jau yra atliktas, taciau jis reikalauja dar atsakingesnio ir kruopstesnio paruosiamojo leidybai darbo. Siuo tikslu, paskutiniaja seminaro diena, buvo organizuota konferencija kartu su kunigais i kuria buvo pakviesti visi ev. liuteronu, ev. reformatu, ev. baptistu kunigai. Si konferencija akivaizdziai parode mums, kiek yra aktuali baznytine muzika musu baznyciose. Svečiai is Siaures Elbes baznycios pasidalino savo ilgamete, giesmynu su natomis, leidybos patirtimi Vokietijoje. Taip pat pastebejo, kad Latvijoje ir Estijoje jau yra naujai isleisti giesmynai su natomis. Taigi dabar nekantriai yra laukiamas lietuviskasis giesmynas, nuosirdziai siuloma visapusiska pagalba. Pasidaline bendromis giesmyno leidybos problemomis, visi konferencijos nariai kartu su seminaro dalyviais turejo puikia proga pasiklausyti D.Framo paskaitos “Skaiciu simbolika J. S. Bacho kuryboje”. Klausydamiesi J.S.Bacho kuriniu, galėjome akivaizdžiai pastebėti bei išgirsti skaiciais uzsifruota, muzikoje uzslepta, Sv.Rasto simbolika. Gilios, dvasingos, be galo idomios ir neišsemiamos J. S.Bacho kūrybos nagrinėjimas, musu baznyciu jauniesiems muzikams padejo geriau suvokti didžiojo kompozitoriaus reikšme bažnytinei muzikai. Baigiamajame vakare kiekvienas seminaro dalyvis gavo sertifikatą, taip pat padėkojome Siaures Elbes baznycios atstovams uz nuosirdu bendradarbiavima bei finansine parama organizuojant tokio pobudzio seminara. Sestadieni 10.00val. seminara uzbaigeme sventinemis pamaldomis, kurias laike kun. V.Tiedeman ir kun. L.Fetingis . Kartu su surinkimu giedojo ir choras, kuris parode per savaite, (t.y. keturias dienas) paruosta chorine programa.

    Tuoj pat po seminaro visi organizatoriai susedome bendram posedziui ir aptareme ateinančiu metu LEBMS organizuojamus renginius: Choru sventes suaugusiems ir vaikams, bei seminarus. Sekantis giedojimo bei vargonavimo seminaras numatomas 2003m rugpjucio 10 -23d. (dvi savaites!). Taip pat dziaugiames galimybe, kitais metais organizuoti dar viena seminara, puciamuju orkestrams. Seminarui vadovauti mielai sutiko baznytines muzikos direktorius Traugot Bauer (Pfalz, Vokietija). Jis zada atvykti i Lietuva su 10 instrumentalistu grupe 2003m liepos men. pabaigoje ir rugpjucio 3 – 10d. organizuoti seminara. Maloniai kviesime visus besidomincius ir grojancius puciamaisiais instrumentais ev. baznyciose. Apzvelgiant tolimesni LEBMS organizacini darba, be vasaros seminaru, planuojame isleisti jau mineta sasiuvini chorams 2003m. Taip pat isversti i lietuviu kalba G.Gunsenheimer kantata „Tvirciausia apsaugos pilis“, bei paruosti sias natas baznytiniams chorams. Giesmiu svente 2003m bus organizuojama Didziojoje Lietuvoje. Labai dziaugtumemes , jei ateinanciais metais visu ev. baznyciu chorai suskambetu Kauno ev. reformatu baznycioje 2003.06.07. Giesmiu giesmele vaiku chorams numanoma organizuoti Mažojoje Lietuvoje – Katyciu ev. liuteronu baznycioje (kun. D.Petkunas ) 2003m. Geguzes pirmaji sestadieni, pries Motinos diena. Tikslesne informacija turėsime po visuotinio LEBMS nariu susirinkimo 2003m kovo men. Be siu organizaciniu darbu Sandraugoje yra verciama himnologine knyga, kuri bus leidziama, kaip mokomoji medziaga, norintiems gilintis i Baznytines muzikos moksla - himnologija. LEBMS ansamblis “Cantate Dominum” (siuo matu vadovaujamas E. Fiodorovos bei I.Miltenienes) planuoja kartu su Kretingos ev. liuteronu baznycios jaunimo ansambliu (vad. I.Tumelionyte) spalio men. vykti i Siaures Elbes baznyciu choru festivali Kopelsberge. Tuo pačiu ansamblis nepaliauja vazineti po parapijas mazesiuose miesteliuose ir skleisti zmonems Evangelija per giesme. Ansamblis kiekvienais metais vis pasipildo naujais giedoriais. Džiaugiuosi, kad jaunimas nesibaigiančioje studijų ir darbų rutinoje vis daugiau ir dažniau randa laiko giesmei, tuo pačiu išmoksta įsiklausyti ir nepamiršti senųjų giesmių, choralų.

 

Te vienybė giesmėje bei maldoje stiprina mus visus bei teikia vilties sunkiai nusakomoje mūsų ateityje.

 

LEBMS pirmininkė Laura Matuzaitė

 

Bayreuto Aukštosios Ev. Liut. Bažnytinės Muzikos Mokyklos studentė

2001 metų seminaras

2001 m. seminaras skirtas vaikų muzikos mokytojams. Programoje – miuziklas „Jėzus ir mokiniai“ (komp. Laurynas-Vakaris Lopas).

Vaikų muzikos mokytojų seminaro organizatoriai – L. Matuzaitė, I. Kriaučiūnaitė, T. Sperauskas, F. Gutowski (Vokietija), L. V. Lopas, muzikinės-bažnytinės vaikų stovyklos organizatoriai – R. Šulskienė, R. Šemeklis.

2000 metų seminaras

2000 m. seminaro tema – „2000-ieji – jaunimo metai“ ir 250-osioms J. S. Bacho mirties metinėms atminti. Programoje – Kantata BWV 106 „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ /Pats geriausias yra Dievo laikas/ (Actus tragicus), „Gloria sei dir gesungen“ /Teskamba tau gloria/, taip pat H. Schütz, M. Rinkart, W. Harrah, H. Studer, C. H. Morris kūriniai.

Seminaro vyr. dirigentė ir meno vadovė – Laura Matuzaitė, vargonavimo pedagogė – Elena Pazauc

More Articles...

 1. 1996 metų seminaras
May 22, 2019, 4:28 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites