2012 metų planuojami renginiai


  • 2012-03-24 arba 2012-03-31 visuotinis LEBMS narių susirinkimas Klaipėdoje.

  • Gegužės 05d. Giesmių giesmelė Panevėžio ev. liuteronų bažnyčioje.

  • Birželio 02d. Giesmių šventė Tauragės M. Mažvydo ev. liuteronų bažnyčioje, minint bažnyčios 170m. pastatymo jubiliejų (bažnyčia pastatyta 1842m).

Read more...

Nuotraukos iš Giesmių Giesmelės Vilkyškiuose

Spausti ant herbo

Šeštadienis Vilkyškiuose: krikščioniškasis tradicionalizmas (contra dorovinis liberalizmas?)

Regis, šį šeštadienį Vilniuj būta sujudimo...Bet ne visi jį patyrė – kai kas vargo savo vargus, kai kas šventė savo šventes.Štai Vilkyškiuose – mažame Pagėgių savivaldybės miestelyje, o tiksliau, šioje evangelikų liuteronų parapijoje irgi būta nemenko mažumos (konfesinės) renginio. Į Lietuvos pakraščio (kadaise – Rytprūsių pakraščio) miestelį autobusėliais, mašinėlėmis sugužėjo būriai vaikų, kas be ko, ir suaugusiųjų – čia surengta tradicinė “Giesmių giesmelė”.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia (LELB) jau nuo 1990-ųjų rengia vaikų ir jaunimo giesmių šventę, kasmet vykstančią vis kitoje bažnyčioje. Būta jos Šilutėje ir Šakiuose, Kretingoje ir Alkiškiuose, Vilniuje ir Plikiuose, didmiesčiuose, ir apmirusiuose bažnytkaimiuose, tardiciniuose liuteronybės “telkiniuose” ir katalikybės apsuptyje išnirusiose salelėse.

Šiemetinė šventė Vilkyškiuose surengta neatsitiktinai – ji skirta miestelio 470-ųjų metų jubiliejui. Bet ir “atsitiktinumai” buvo palankūs: geresnių organizatorių už Vilkyškių parapijos kunigą Mindaugą Kairį bei Lietuvos Evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos vadovę Laurą Matuzaitę-Kairienę negalėjai norėti. Šventė išties buvo puiki – kas, kad vaikų balseliai ne visad “užpildydavo” bažnytėlės erdvę.

Entuziazmo užteko ir atlikėjams, ir klausytojams; žinia, daugelis susibūrusiųjų paeiliui atliko abu “vaidmenis”, bet balkoną užpildžiusi vyresnioji karta liudijo ir vietos gyventojus nelikus šventei abejingais. Organizatorių dėka, renginyje išryškėjo ne tik liuteroniškosios giesmės tradicija, bet ir pagarba istorinei atminčiai – dvi atlikėjus pristatančios merginos dar gebėdavo įterpti ir “žiupsnį” būtųjų laikų faktų. Vilkyškiai išties turi ką prisiminti, o labiausiai istorinių peripetijų (ir vokiškosios jų “spalvos”) neleidžia pamiršti būtent bažnytėlė: joje tuokėsi kaimyninėje Tilžėje gimęs Johannesas Bobrowskis, “Lietuviškųjų fortepijonų” autorius...

O juk Vilkyškių kaimynystėje – ir Rambyno kalnas, Bitėnai (miestelis įeina į Rambyno regioninio parko teritoriją), tad puikiai pasinaudota proga priminti Martyną Jankų, Vydūną, jų palaikus priglaudusias – po ilgos “tremties” Vokietijoje – Bitėnų kapinaites. Neliko nepaminėti ir zalcburgiečiai, šiose apylinkėse apsigyvenę po didžiojo 1709-1711 m. maro.

Šiandienos kontekste reikšmingas buvo ir rengėjų (matyt, visos LELB, ne tik šios šventės organizatorių) apsisprendimas nesistengti būti “moderniems”, bet puoselėti tradicionalumą. Štai buvo pageidauta, kad atlikėjai parengtų vieną būtent tradicinę giesmę (iš naujojo, 2007 m. išleisto, liuteronų giesmyno “Krikščioniškos giesmės”, kuriame tekstai apvalyti nuo įvairių pasenusių žodžių, barbarizmų). O viso renginio moto galėtų būti eilutės iš 23 psalmės: “Viešpats – Ganytojas mano,–/ man nieko nestinga.”

Šia psalme sveikinimo žodį grindė organizatoriai Laura ir Mindaugas Kairiai – priminta, jog rūpesčio savo vaikais teigimu pagerbiama ir Motinos diena, visos motinos bei didžiausia vertybė – šeima. Būtent giesmę pagal šią psalmę (“Ganytojas man Viešpats yra”) sugiedojo visi susirinkusieji. LELB vyskupas Mindaugas Sabutis trumpoje homilijoje priminęs evangelisto Luko žodžius, jog joks tarnas negali tarnauti dviems šeimininkams, kvietė pasirinkti tarnavimą Viešpačiui, vėlgi, galima buvo suprasti – tradicinėms krikščioniškoms vertybėms.

Ir skardūs, ir nedrąsiai tylūs vaikų balsai išties ne tik šlovino Viešpatį, bet ir liudijo didžiąsias šio gyvenimo vertybes...

Straipsnis iš Lietuvos ryto internetinės svetainės.

„Giesmių giesmelė 2010“ Vilkyškiuose

Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje gegužės 8 dieną vyko tradicinė Lietuvos evangelikiškų bažnyčių vaikų ir jaunimo ansamblių bei chorų giesmių šventė „Giesmių giesmelė 2010“.

   „Giesmių giesmelė“ – tai šventė vaikams, sukviečianti visų evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo ansamblius bei chorus savo giesmėmis garbinti Viešpaties vardą. Šioje šventėje kviečiami dalyvauti Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir mokyklinio amžiaus jaunimo ansambliai, solistai bei atlikėjai grojantys instrumentinėje grupėje arba orkestre. Kasmet ši šventė organizuojama įvairiose Lietuvos vietovėse. Šventės data visuomet sutampa su evangelikiško kalendoriaus Motinos diena. Pernai „Giesmių giesmelė“ vyko Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčioje, šiemet ši garbė atiteko Vilkyškiams.

  Į Vilkyškių bažnyčią rinkosi ne tik „Giesmių giesmelės“ atlikėjai, bet ir gausus būrys klausytojų. Palaikyti ir paklausyti savo jaunųjų parapijiečių atvyko parapijų kunigai, jaunimo vadovai bei mokytojai iš visos Lietuvos. Šventės dalyvius pasveikinti atvyko Vyskupas Mindaugas Sabutis.

   Uždegus simbolinę „Giesmių giesmelės“ žvakę, Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting paskelbė šventės pradžią ir visus pakvietė giedoti pirmąją bendrą giesmę.

   „Giesmių giesmelė“ prasidėjo nuo teatralizuoto Pagėgių kultūros centro šokių kolektyvo „Mėja“ pasirodymo. Merginų šokių sužavėtą publiką dar labiau žavėjo renginio vedėjų pasakojimai apie Vilkyškių miestelio istoriją, žymias vietas esančias Pagėgių krašte. Vedėjų pasakojimai pynėsi su „Giesmių giesmelės“ dalyvių pasirodymais.

   Šventės metu pirmieji pasirodė svečiai iš Jurbarko, Jurbarko ev. liut. parapijos vaikų ir jaunimo ansamblis. Juos keitė vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Vorusnėlė“, po jų pasirodė mūsų kraštiečiai, Vilkyškių vidurinės mokyklos sakralinis muzikos choras, vadovaujamas Almos Mišeikienės, juos keitė Biržų evangelikų reformatų mišrus vaikų ir jaunimo choras. Giesmių giesmelės šventę tęsė Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos vaikų ir jaunimo choras, Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vaikų ansamblis. Šventės metu Pagėgių kraštą atstovavo ilgametė „Giesmių giesmelės“ dalyvė, Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos solistė Gustė Norkutė, kurią kasmet šventei ruošia mama Evelina Norkienė. Šventės metu klausytojus žavėjo Klaipėdos parapijos pučiamųjų instrumentų orkestras, Žemaičių Naumiesčio parapijos ir Degučių pagrindinės mokyklos jungtinis choras, Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčios duetas, Kretingos evangelikų liuteronų parapijos vaikų ansamblis, Marijampolės evangelikų liuteronų parapijos jaunimo ansamblis, Plikių ir Dovilų bažnyčių jungtinis vaikų ir jaunimo choras, Tauragės Martyno Mažvydo ev. liuteronų bažnyčios jaunimo ansamblis.

   Pasirodymus vainikavo bendras Kretingos evangelikų liuteronų parapijos, LELB Jaunimo centro ir Kretingos meno mokyklos projektas, kurio metu buvo atlikti fragmentai iš miuziklo „Nojaus arka“.

   Šventės dalyvius sveikino Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis. Meras nuoširdžiai dėkojo šventės organizatoriams kunigui Mindaugui Kairiui ir Laurai Matuzaitei – Kairienei, už šventės organizavimą bei tokį puikų Pagėgių krašto pristatymą šventės metu.

   Pasibaigus šventei „Giesmių giesmelės“ dalyviai rinkosi bažnyčios kieme, kur visų laukė karšta arbata bei Vilkyškių bendruomenės paruoštos vaišės.

   Pagegiai.lt nuotr.
 
 

Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčioje įvyko „Giesmių giesmelė“

 
 
 

"http://www.siluteszinios.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=7476&Itemid=125", 2010 m. gegužės 14 d.

"Giesmių giesmelė“ Vilkyškiuose

Šeštadienį Vilkyškiuose vyko tradicinė Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo chorų bei ansamblių giesmių šventė, skirta Vilkyškių miestelio 470 metų jubiliejui.

Kaip „Pagėgių žinioms“ pasakojo viena šios šventės organizatorių, Lietuvos evangeliškosios bažnytinės muzikos sandraugos vadovė Laura Matuzaitė-Kairienė, „Giesmių giesmelė“ yra šventė vaikams, sukviečianti mažuosius savo skambiais balseliais garbinti Viešpaties vardą. Šventę stengiamasi organizuoti orientuojantis į Motinos dieną, kuriai vaikučiai visuomet skiria ypatingą dėmesį.

Read more...

Giesmių šventės 2010 atgarsiai

Keletas nuorodų, kur rašoma apie įvykiusią Giesmių Šventę.

Giesmių šventę prisimena žeimeliečiai.


Panevėžio ev. reformatų kelionės į Žeimelį įspūdžiai.


Apie šventę trumpai

Skambėjo evangeliškos giesmės:

www.skrastas.lt/?rub=1065924831&data=2010-06-08&id=1275927917

T.p. galite aplankyti Žeimelio interneto svetainę:

www.zeimelis.lt


Čia galite pažiūrėti šventės vaizdų:)  Kadangi daugelis turbūt tikėsis juose rasti save ar savo artimuosius, atranką dariau minimalią, tad nuotraukų yra nemažai;)

http://entertainment.webshots.com/album/577883222jYMDBI?vhost=entertainment


Jei kas norėtumėt kurią nuotrauką gauti didesnės rezoliucijos, parašykit man asmeniškai (ir nurodykit nuotraukos numerį).

Kęstas

„Giesmių šventę – 2010“ Žeimelio bažnyčioje

http://www.voruta.lt/rubrikos/54/4115

 

June 20, 2019, 7:16 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites