Giesmių giesmelė 2008

Nuostabus dalykas ta giesmė. O ypač kai ją gieda vaikai. Žiūri į juos, klausaisi ir taip gera pasidaro. Pasimiršta rūpesčiai, kažkur dingsta jaudulys ir nuovargis, geros mintys aplanko. Tiesiog malonu, kai matai tas nuoširdžias ir geras vaikų akis, girdi linksmus ir skambius balsus.


 Image
Bendra nuotrauka
 

 Tai mintys iš gegužės 3 dienos. Kretingalės bažnyčia, aibė vaikų, vadovų, svečių iš daugelio parapijų – vyksta „Giesmių giesmelė“. Laukta šventė, į kurią noriai renkasi vaikai iš daugelio Lietuvos liuteroniškų parapijų. Šventė, kuriai ruošiasi ne tik vaikai, jaunimas, bet ir jų vadovai, parapijų kunigai. O kur dar organizatoriai, kurie kiekvienais metais rūpinasi, kad šventė būtų vis gausesnė ir gražesnė.

Image
Giesmių giesmelės simbolis-kryžius žvakidė, aut. A. Šulskis

Rūpestį šiais metais pajuto ir Kretingalės parapija, kuri ruošėsi priimti daugiau nei 250 dalyvių. Labai norėjosi, kad viskas praeitų sklandžiai, kad šventė paliktų gerą įspūdį ne tik dalyviams, bet ir tiems, kurie atvyks pasidžiaugti savo vaikais, anūkais,  bei visiems, kurie gyvena su giesme, malda ir tikėjimu. Tad darbo ėmėmės noriai.

Image
Klaipėdos ev. liut. vaikų choras 

Džiugu, kad neteko viskuo rūpintis vieniems. Savo patirtimi pasidalino ankstesnių švenčių organizatoriai: tai šventės inicviatorė docentė Dalia Kiseliūnaitė, Muzikos Sandraugos vadovė Laura Matuzaitė, praeitų metų „Giesmių giesmelės“ Saugų ev. liut. parapijoje režisieriai Laura Šakurskytė - Žilinskienė ir kunigas Mindaugas Žilinskas.

Image
 Kretingos vaikų choras

Šventė Kretingalėje turėjo ir nemažą rėmėjų būrį. Kaip ir kasmet finansinę paramą suteikė Martin – Luther – Bund. Dėkingi esame Kretingalės kooperatinei žemės ūkio bendrovei, UAB „Agrovet“, Kretingalės mokyklai už suteiktas sąlygas dalyvių maitinimui, Kretingos „Sandorai“ ir jos vadovui Arūnui Šulskiui už nuostabų meno kūrinį, kuris kasmet puoš „Giesmių giesmelės“ šventes. Su tokia komanda galima nuveikti didelius ir nuostabius darbus.

Image
 Laura Matuzaitė su šventės vedančiosiomis

Šventės dalyviai rinkosi nuo ankstaus ryto, registravosi, repetavo, bendravo su kitais kolektyvais. Į giesmelės šventę atvyko 18 kolektyvų iš 13 parapijų. Tarp jų ir garsioji „Vorusnėlė“, vadovaujama Dalios Kiseliūnaitės. Dalyvavo Klaipėdos parapijos pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Irenos Tumelionytės. Laukėme svečių iš kaimyninės Latvijos, Jelgavos parapijos. Deja, bet mūsų svečiai neatvyko. Negalėjo dalyvauti ir keli kolektyvai iš Lietuvos liuteroniškų bei katalikiškų parapijų.

Image
 Saulė Varanavičiutė kalbina boružę

„Giesmių giesmelė“ prasidėjo Vyskupo Mindaugo Sabučio palaiminimu, malda ir dalyvių pasveikinimu. Nauju akcentu tapo Arūno Šulskio šventei sukurta ir padovanota žvakidė, kurios žvakę uždegė „Giesmių giesmelės“ pradininkė docentė Dalia Kiseliūnaitė. Šitas simbolis lydės visas ateinančias vaikų ir jaunimo šventes kitose bažnyčiose.

Image
 Šilalės ev. liut. jaunimo ansamblis

Šiemet giesmelės šventė neapsiribojo tik kūrinių atlikimu. Maloniai nuteikė renginių organizatorės Lauros Žilinskienės sugalvotas šventės scenarijus. Šių metų akcentu tapo žvaigždė, kurią gavo kiekvienas dalyvis. Žvaigždės puošė ir bažnyčios balkonus, kolonas, bei altoriaus dalį. Nuostabios vedėjos, aktorės Renata ir Toma labai įtaigiai įvedė dalyvius į Motinos dienos nuotaiką, nepamiršdamos ir šventės esmės – giesmelės.

 Image
Soliškas Karolis iš Kretingos 

Giesmės bažnyčioje skambėjo net 4 valandas. Ansambliai, duetai, solistai vienas po kito stebino gražiomis giesmėmis ir begaliniu noru giedoti. Galbūt ne viskas pavyko, gal kartais jaudulys buvo stipresnis už balsą, bet juk ne tai svarbiausia. Esminis dalykas – noras ir tikėjimas tuo, ką darai. O to tikrai netrūko.

Image
Tauragės ev. liut. jaunimo choras 

Norėčiau padėkoti visiems kolektyvams ir jų vadovams už dalyvavimą, visiems pagalbininkams už paramą, rėmėjams už galimybę šventę organizuoti.

Image
Vorusnėlė 

Tikiuosi, kad šita graži „Giesmių giesmelės“ tradicija niekada nesibaigs ir kasmet gausus būrys vaikų ir jaunimo džiugins visus savo giesmėmis.

 Image
Pagrindinė giesmė- Mylėkit Dievą, kaip maži vaikai 

Kretingalės ev.liut. parapijos kunigas Saulius Varanavičius

Nuotraukos iš Giesmių Giesmelės:

FOTO 1

FOTO 2

LEBMS visuotinis narių susirinkimas

LEBMS visuotinis narių susirinkimas,

Giesmyno su natomis „KRIKŠČIONIŠKOS GIESMĖS“

bei vargonininkų knygos „CHORALAI“

pristymas Klaipėdoje

Image

Jokia paslaptis – laikas bėga labai greitai! Kiekviena diena – tai nauja informacija, nauja patirtis, nauji įspūdžiai, kurie taip ir sluoksniuojasi vienas ant kito. Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos (toliau) pradžia, pirmieji žingsniai  – atrodo, visa tai buvo jau taip seniai.

Nuo 1995m. gyvuojanti Muzikos Sandrauga jau 13– tus tęsia svarbiausią savo misiją – puoselėti ev. bažnytinės muzikos kultūrą bei giedojimo tradicijas. Metų bėgyje Sandraugos veiklą ypatingai aiškiai galima įvertinti pagal organizacijos augimą, tai: giesmių šventės, giedojimo, dirigavimo, vargonavimo, grojimo pučiamaisiais instrumentais, kompiuterinės natų rašymo programos „Finale“ seminarai, vis labiau augantis ir tobulėjantis jaunimo choras „Cantate Domino“, muzikinės literatūros leidyba bei platinimas.

Pasidalinti praėjusių metų Muzikos Sandraugos veiklos vaisiais, visi šios organizacijos nariai buvo kviečiami kovo 8d. į visuotinį susirinkimą, kuriame tuo pačių buvo plačiau pristatytas ir naujasis LELB giesmynas su natomis „Krikščioniškos giesmės“ bei choralų knyga vargonininkams „Choralai“. Pristatyme dalyvavo ir apie giesmyno darbo veiklą bei istorijos raidą plačiai pasakojo visi redakcinės komisijos nariai: Kun. Liudvikas Fetingis,Kun. Dr. Darius Petkūnas,Doc.dr. Dalia Kiseliūnaitė, Doc. Bronislovas Skirsgilas,taip pat ir Redakcinės  komisijos talkininkai:Kun. Dr. Charles Evanson, Doc. Petras Jokubauskas, Prof. Habil. Dr. Audronė  Kaukienė, Doc. Dr. Darius Kučinskas, Prof.Dr. Rimantas Sliužinskas.

Visi redakcinės komisijos nariai buvo apdovanoti Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios padėkos raštais pasirašytais LELB Vyskupo Mindaugo Sabučio, bei giesmynais. Padėkas išsiuntėme ir Vokietijoje gyvenantiems redakcijos komisijos talkininkams negalėjusiems dalyvauti susitikime: kunigui Valdui Žieliui ir kantoriui Frieder Gutowski.

Kunigas Valdas Žielys atsiuntė gražų bei trumpa pasveikinimą:

Mielieji, sveikinu visus susirinkusius LEMS narius ir svečius su Švento Augustino žodžiais:

"Cantare amore est" - "Giedoti, reškia mylėti".

Mylėkime Dievą Jam giedodami.

Mylėkime savo artimus- visus žmones.

Mylėkime tuos,kurie paruošė "Krikščioniškas giesmes".

Mylėkime tuos, kurie giesmes gieda ir groja.

Mylėkime tuos, kurie ateityje išleis kitus giesmynus.

Mylėkime tuos, kurie dalykiškai pareikš kritiką.

"Cantare amore est".

Giedokime Dievui, nes Jis yra meilė.

Su Širdinga Padėka visoms ir visiems iš Vokietijos muzikas ir kunigas Valdas Žielys

O Muzikos Sandraugos įkūrėjo bei ilgamečio redakcijos talkininko kantoriaus Frieder Gutowski sveikinimo žodį siūlau paskaityti LEBMS metiniame leidinyje „Metraštis 2007“

Giesmyno pristatymą giesmėmis  puošė jungtinis LEBMS „Cantate Domino“ (vad. L. Matuzaitė) ir Mažosios Lietuvos folklorinio ansamblio „Vorusnėlė“(vad. D.Kiseliūnaitė) choras, vadovaujamas Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro choro vadovo Vladimiro Konstantinovo.

Visi svečiai po pristatymo buvo pakviesti gardžių pietų bei pyragų.

Antrą dienos pusę LEBMS visuotiniame susirinkime be valdybos bei revizijos komisijų ataskaitų buvo aptarti visi ateinantys bažnytiniai muzikiniai renginiai, į kuriuos esate visi nuoširdžiai kviečiami ir laukiami:

Balandžio 2 – 6 d. Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčioje bus atvežti ir sustatyti vargonai iš Šiaurės Elbės Bažnyčios Vokietijoje.

Balandžio 6d.vargonų pristatymo pamaldos.

Image

Gegužės 3 d. 11 val.tradicinė evangeliškų bažnytinių vaikų chorų ir ansamblių šventė „Giesmių giesmelė“ Kretingalės ev. liuteronų bažnyčioje. Informaciniai laiškai netrukus pasieks visus bažnytinių vaikų chorų bei ansamblių vadovus ir parapijų kunigus.

Visi norintys dalyvauti prašome kreiptis Muzikos Sandraugos adresu:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Pylimo g. 2, LT – 91249, Klaipėda;

Tel. +370 – 46 – 31 33 79;  Fax. +370 – 46 - 49 29 07

Birželio 7 d. 15 val.tradicinė evangeliškų bažnytinių jaunimo ir suaugusiųjų chorų bei ansamblių „Giesmių šventė“ Rusnės ev. liuteronų bažnyčioje. Informaciniai laiškai netrukus pasieks chorų vadovus bei parapijų kunigus.

Birželio 23 d. – liepos 7 d. Austrijoje (Gosau) vyks dvi giedojimo savaitės. Tikimės, kad ir kaip kiekvienais metais 4 Muzikos sandraugos nariai turės galimybę juose dalyvauti nemokamai.

Birželio 27 d. – liepos 4d.atvyksta bažnytinis choras iš Lipės, Lemgo St. Nicolai ev. liuteronų bažnyčios. Numatomi koncertai ir giedojimas pamaldose Vilniuje, Klaipėdos krašte bei Nidoje.

Liepos 2 – 6 d.kartu su krikščioniška jaunimo stovykla Vanaguose organizuojame pučiamųjų instrumentų muzikos seminarą, kurio vadovas Andreas Altmann (Vokietija), Koordinatorė Irena Tumelionytė (Klaipėda)

Liepos 20d. - rugpjūčio 3d. Klaipėdoje vyks giedojimo ir vargonavimo seminaras „Anglų bažnytinė muzika“  Pirmąją savaitę rinksis tik vargonininkai, orkestrantai ir solistai. Antrąją savaitę (liepos 27d.) rinksis choristai ir vaikų grupė. Kviečiame visus jaunus tėvelius, norinčius giedoti, atvykti į seminarą su vaikučiais. Seminaro muzikos vadovai: Thomas Rinck  iš Šveicarijos, Laura Matuzaitė ir Edita Gložaitienė.

Rugpjūčio mėn. kartu su Thomu Rinck žadame rinkti duomenis apie vargonų situaciją Klaipėdos krašte. Prašome kreiptis į Muzikos Sandraugą, jei norite, kad būtų įvertinta ir aprašyta jūsų bažnyčios vargonų būklė.

Rugpjūčio mėn. 10d. DetmoldeMartin Luther bažnyčioje vyks paskutinis koncertas su dovanojamais vargonais. Po koncerto organizuojame vargonų  išmontavimą ir transportavimą į Lietuvą, Vilkyškių ev. liuteronų parapiją. Nuo rugpjūčio vidurio žadama pradėti vargonų statymo darbus Vilkyškiuose. Labai reikalinga nuoširdi visų Jūsų parama vargonų statybos darbams Vilkyškiuose.

Skrajutė 

Image

Rugsėjo pradžioje Klaipėdosev. liuteronų  parapijos choro (vad. I. Tumelionytė) koncertinė kelionė į Šlėsvig – Holšteino regioną Vokietijoje.

Rugsėjo 18 d. – 22 d.Europos evangeliškų bažnyčių muzikų konferencija (EKEK) Rygoje.

Vyksta Laura Matuzaitė ir Renata Moraitė.

Rugsėjo 26 d. - 28 d. tarptautinė Baltijos Šiaurės šalių bažnyčios muzikų konferencija Valga (Estija) Vyksta Laura Matuzaitė .

Nuoširdžiai dėkojame Tadui Sperauskui už internetinės svetainės www.lebms.lt kuravimą.

2008 m. internetinę svetainę tikimės paruošti ir  vokiečių kalba (Vertėja Johanna Clotz).

Nuoširdžiai sveikiname šiais metais naujai įstojusius į LEBMS narius:

Karolį Skausmenį (Tauragė) ir  Gerda Tėvelytę (Kretinga)

Susirinkimo metu apie naujai įsikūrusios organizacijos „Nacionalinė Vargonininkų Asociacija“ veiklą bei planus nuoširdžiai mums papasakojo asociacijos prezidentas Vidas Pinkevičius. 2007m. vasarą naujai įsikūrusią asociaciją sieja 18 narių, kurie taip pat rūpinasi vargonų muzikos puoselėjimu Lietuvoje. Apie tai galite daugiau pasiskaityti jų internetinėje svetainėje  www.vargonininkai.weebly.com  Su šia asociacija nutarėme nuoširdžiai bendradarbiauti.

Evangeliškose bažnyčiose tarnaujančių muzikų altruistinis ir didžiulio pasiaukojimo reikalaujantis visuomeninis darbas mūsų šalyje kol kas neremiamas ir neskatinamas. Todėl vienas iš svarbiausių Muzikos Sandraugos tikslų yra įvairialypiai padėti, stiprinti ir lavinti mūsų ev. bažnyčių muzikus.  Per mūsų gyvavimo metus įgyta daug vidinės patirties: tapome „Asociacija“, keitėsi mūsų biuro adresas, darbuotojai, išmokome dirbti vieni su kitais, supratome, kad privalome ne tik priimti mums duodamą pagalbą, bet ir teikti savo pagalbą kitiems. Mūsų restauruojamose bažnyčiose mes išlaikėme dvasingumą, tikėjimą, viltį, entuziazmą ir giesmę. Turtingoji Vokietijos Bažnyčia visų šių dalykų jau neturi. Mes turime neįkainojamus klodus savos lietuviškos bažnytinės muzikos, ją tereikia rasti, sutvarkyti, pateikti mūsų chorams ir parapijoms. Atsirado poreikis rinkti ir išsaugoti savąjį protėvių palikimą, kasmet leisti chorų sąsiuvinius, rengti vaikų ir suaugusiųjų chorų giesmių šventes, poreikis tobulėti skatinantiems muzikiniams seminarams. Šiais metais labai džiaugiamės atversdami naują bei pirmąjį po Martyno Mažvydo ev. liuteronų giesmyną su natomis  „Krikščioniškos giesmės“ bei choralų knygą vargonininkams. Tuo pačiu jau atsiranda dar vienas naujas poreikis -  išleisti atskirą choralų knygą ir  pučiamųjų orkestrams.

Šiuo metu džiaugiamės atnaujintu ir kasmet stiprėjančiu bei tobulėjančiu pučiamųjų orkestrų darbu Lietuvos ev. liuteronų bažnyčiose. Daug metų organizuoti pučiamųjų instrumentų seminarai su kvalifikuotais specialistais iš Vokietijos duoda daug žadančių vilčių. Tai skatina įsigyti naujų instrumentų bei atskleidžia naujų tobulinimosi galimybių jaunimui.

Pagaliau atėjo laikas, kada mūsų bažnyčiose norime girdėti tikrų vargonų skambesį. Todėl džiaugiamės ir dedame daug pastangų, kad juos galėtume įsigyti, parsigabenti bei įrengti savo bažnyčiose. Praėjusiais metais iš Dinkelsbiulio (Vokietija) gavome vamzdinius vargonus – pozityvą naujai atrestauruotai Jurbarko ev. liuteronų parapijos koplyčiai. Šiais metais net keturios (Vilniaus, Klaipėdos, Juodkrantės bei Vilkyškių) ev. liuteronų bažnyčios sulauks tikrų vamzdinių vargonų gaudesio.

Į visą tai žvelgiant iš šalies, noriu pastebėti ir pasidžiaugti ištikimai mus globojusia ir vedusia Viešpaties ranka, prisiminti ir padėkoti tiems žmonėms, be kurių meilės, tikėjimo, nepaprasto pasiaukojimo bažnyčiai, nebūtų šiemet tokių prasmingų bei džiuginančių vaisių.

Kiekvienam iš Jūsų: bažnytinės muzikos puoselėtojui, mokytojui, skatintojui, kūrėjui ar tiesiog mylėtojui noriu nuoširdžiai palinkėti Dievo palaimos, kūrybinio polėkio bei entuziazmo!

Laura Matuzaitė

LEBMS valdybos pirmininkė

Administratorė

Mykolo Oginskio festivalis

Šiais metais rugpjūčio 4 – rugsėjo 30 d. Žemaitijoje (Plungė, Žemaičių Kalvarija, Rietavas, Telšiai) įvyko II-asis tarptautinis Mykolo Kleopo Oginskio festivalis. Daugiau negu 10 metų bendraujant ir bendradarbiaujant Plungės, Rietavo, Zaleses, Minsko (Baltarusija), Guzovo ir Varšuvos (Lenkija) kraštotyrininkams, muziejininkams, kitiems Oginskių paveldo tyrinėtojams, kilo tarptautinės Oginskių kultūrinio paveldo tyrinėjimo programos idėja. Viena iš jo dalių – Tarptautinis Oginskio festivalis.

   Image
 Image
 

Šiais metais rugpjūčio 4 – rugsėjo 30 d. Žemaitijoje (Plungė, Žemaičių Kalvarija, Rietavas, Telšiai) įvyko II-asis tarptautinis Mykolo Kleopo Oginskio festivalis. Daugiau negu 10 metų bendraujant ir bendradarbiaujant Plungės, Rietavo, Zaleses, Minsko (Baltarusija), Guzovo ir Varšuvos (Lenkija) kraštotyrininkams, muziejininkams, kitiems Oginskių paveldo tyrinėtojams, kilo tarptautinės Oginskių kultūrinio paveldo tyrinėjimo programos idėja. Viena iš jo dalių – Tarptautinis Oginskio festivalis.

 Image

Festivalio renginiais siekiama supažindinti visuomenę su muzikiniu, architektūriniu, literatūriniu Oginskių palikimu, atskleisti iki šiol neišnaudotas kultūros paminklų galimybes, aktualizuoti muzikinį, kultūrinį ir istorinį dvarų paveldą. Labiausiai šiuo festivaliu tikimasi sudominti jaunus žmones  – paskatinti juos domėtis Lietuvos ir kitų Europos šalių kultūra bei istorija.

 Image

Oginskių festivalio idėjos autorius – Klaipėdos miesto kultūros magistras, Plungės garbės pilietis, Klaipėdos muzikinio teatro dirigentas prof. Stasys Domarkas. Organizacinėje grupėje –  Žemaičių dailės muziejaus, Plungės M. Oginskio meno mokyklos, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus, visuomeninių organizacijų – „Plungiškių draugija”, „Oginskių dvaro bičiuliai” nariai, būrys kitų iškilių Lietuvos kultūros veikėjų.

 Image

Festivalio programą puošė 2 sakralinės muzikos koncertai, kuriuose debiutavo šiemet evangeliškos bažnytinės muzikos studijas Bayreuthe (Vokietija) baigusi vargonininkė Laura Matuzaitė:

 

Rugsėjo 2 d. (sekmadienis) Sakralinės muzikos koncertas

17 val. Plungėje, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
Atlikėjai: prof. Vytautas Tetenskas (birbynė)  ir Laura Matuzaitė (vargonai). 

 

Rugsėjo 9 d. (sekmadienis) Sakralinės muzikos koncertas

13 val.Šateikiuose, Šv. Morkaus evangelisto bažnyčioje
Atlikėjai: prof. Vytautas Tetenskas (birbynė) ir Laura Matuzaitė (vargonai).

 

(Paruošta pagal samogitia.mch.mii.lt )

Lietuvos evangeliškų chorų "Giesmių šventę" prisiminus

"Paskendę savo kasdienybės rūpesčiuose dažnai pamirštame, kad Viešpats mus kviečia ne tik tikėjimo tarnystei kasdieniniuose rūpesčiuose, bet ir tikėjimo bendrai šventei".

 Kun. Rimas Mikalauskas Lietuvos ev. reformatų gen. superintendentas

Šventė prasidėjo procesija, kurios priekyje broliškai žengė Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas Rimas Mikalauskas. Už jų – kunigai, šventės dirigentai ir chorai. Eiseną labai papuošė Šilutės, Pagėgių ir Ž.Naumiesčio ev. liuteronų parapijų jungtinis choras ir Klaipėdiečių chorai, kurių aprangos sodrios gražios spalvos mirgėjo iš tolo ir džiugino akį.

 Užbėgdama už akių, pasakysiu, kad šiemet į evangelikų parapijų chorų Giesmių šventę, kuri šįkart vyko Biržuose, susirinko rekordiškai mažai chorų (tik 10) ir rekordiškai daug klausytojų, kurie kantriai išbuvo iki šventės galo.

Bažnyčioje procesijos dalyvių laukė staigmena – beveik visos vietos suoluose užimtos, todėl teko sėstis ne ten, kur buvo sutarta repeticijų metu, o ten, kur buvo laisva. Kai kurie parapijiečiai stojosi iš suolų ir lipo į balkonus, užleisdami choristams vietas. Vis tiktai buvo labai malonu, kad tiek daug biržiečių atėjo į šventę, kartu giedojo visuotines giesmes, išklausė ne tik atskirų chorų pasirodymų, vargonininkų, ansamblių, bet ir jungtinio choro atliekamų – kantatos „Viešpatį liaupsink“, „Palaimos palinkėjimo“, nuoširdžiai visiems plojo, kartu tarė „Tėve mūsų“ ir giedojo „Paimki mano ranką“.

Nors visi chorai dainavo širdimi, vis tik daugumos dalyvių nuomone, darnumu šiemet išsiskyrė Vilniaus reformatų choras „Giesmė“, vadovaujamas Gražinos Petrauskaitės. Vlado Jakubėno „Tyloj tu švenčiamasis“ ir F. Mendelssohn Bartholdy „Viešpaties pakilk tauta“ atliko labai susikaupę, gerai intonuodami, paklusdami dirigentės reikalavimams.

Originaliu repertuaru išsiskyrė Astos Saldukienės vadovaujamas Vilniaus liuteronų bažnyčios choras. Atlikęs norvegišką giesmę „Dienos akis“ (į lietuvių kalbą išvertė Vidūnas Ramša, sueiliavo Marija Kubilienė) ir Zsolt Gardonyi vengrišką motetą (vargonais akomponavo Jūratė Landsbergytė), sukėlė kai kurių diskusijų dėl nelietuviško repertuaro. Tenka pastebėti, kad didžioji dauguma šventėje atliktų kūrinių buvo nelietuvių kompozitorių, ir gal būtų visai ne pro šalį, kad daugiau lietuvių kompozitorių kūrinių skambėtų Giesmių šventėse, bet, manau, iniciatyva paieškoti ir paruošti šventei įdomius, originalius, negirdėtus kūrinius visada sveikintina.

Kaip ir pernai, klausytojų nenuvylė Irenos Tamulionytės vadovaujamas Klaipėdos ev. liuteronų parapijos choras, atlikęs hans-Martin Saider "Žodį" ir Bernd Draffehn "Alleliuja! Girkit Viešpatį!". Malonu buvo klausytis Kauno ev.liuteronų Šv.Trejybės bažnyčios choro, dueto ir kvarteto (vadovė Virginija Daugirdienė). Ypatingai sodriu ir profesionaliai valdomu balsu čia suspindėjo jaunas bosas Vytautas Bytautas.

Atskirų chorų pasirodymą užbaigė LEBMS kamerinis jaunimo choras „Cantate Domino“ (vad. Edita Fiodorova), kuris kaip visada giedojo labai gerai.

Reikėtų paminėti šventėje dalyvavusias dvi profesionalias vargonininkes – Gražiną Petrauskaitę (pav.) ir Jūratę Landsbergytę. Gražina puikiai atliko P.Sweelinck Variacijas d-moll. (Jas dar kartą galim bus išgirsti Gražinos koncerte birželio 10 dieną (14 val.) Vilniaus Arkikatedroje). Jūratė pristatė pirmą kartą Lietuvoje skambantį kūrinį – latvių kompozitoriaus ir vargonininko Aivars Kalejs (g.1951 m.) „Via dolorossa“. Pastarasis kūrinys parašytas 1996 metais ir skirtas patyrusiems tremties kančias. Būtent šis kūrinys susilaukė didžiausio visų šventėje dalyvavusių dėmesio ir įvertinimo.

Šventės kulminacija - jungtinio choro atliekama H.Walcha kantata „Viešpatį liaupsink“, kuriai akomponavo Renata Moraitė (vargonai), pritarė Plikių-Dovilų ev. liuteronų parapijų pučiamųjų orkestras (vadovas kunigas Liudvikas Fetingis), dirigavo šventės vyr. dirigentas Bronislovas Skirsgilas.

Pasakojimą apie evangeliškų chorų giesmių šventę užbaigsiu kunigo Rimo Mikalausko palinkėjimu:

„Meldžiu, kad šios šventės pastiprinimas su Dievo jėga sugrįžtų su Jumis į Jūsų parapijas ir stiprintų per ateinančius metus. Tebūnie kuo daugiau mūsų visų namuose Viešpačiui garbės ir ramybės Dievo mylimiems žmonėms.“

LEBMS narė Rasa Mikalajūnienė

 

 

 

 

Čia galite rasti daugiau nuotraukų (spausti)

Prabėgo Giesmių giesmelė 2007

Laiko ratas sukasi nenumaldomai. Naktis veja dieną, o diena-naktį. Žiema baigiasi pavasariu, o pavasaris pradžiugina mus ne tik žydinčiais sodais, paukščių giesmėmis, bet ir tradicine „Giesmių giesmele“, kuri šiais metais vyko Saugų evangelikų liuteronų bažnyčioje. Atvažiavus į Saugus, mus pasitiko orkestras, šventės rengėjai, vaikų ir jaunimo būrys, kurie jau repetavo bažnyčioje. bažnyčia buvo išpuošta įspūdingo dydžio baltais paukščiais ir dekoracijomis su tekstu „Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių, tą padarėte man“.

 

Image        

 Image

  Šventė prasidėjo 1100 val. eisena. Jaunuosius giesmininkus, lydint orkestro garsams vedė parapijos kunigas Mindaugas Žilinskis ir kunigas Liudvikas Fetingis. Nors krapnojo lietutis, nuotaika buvo pakili.

Image

            Įžanginį žodį tarė kun. Liudvikas Fetingis, tarnavęs Saugų bažnyčioje 23 metus. Visus maloniai nustebino Saugų parapijos „Angelų“ choras, kuris giedojo giesmę „Ką padarėt vienam“.

Image

            Bendrą giesmę „Liaupsinki Dievą, o siela mano“, griežė jungtinis liaudies instrumentų orkestras, diriguojamas Renatos Moraitės. Anot, šventės įkvėpėjos Dalios Kiseliūnaitės, orkestras- tai šventės elementas, sukūręs nepakartojamą improvizacijos atmosferą, kolektyvinį bendravimą per kūrinį, per jo idėją, kurią valdo dirigentas. Ši tradicija turėtų būti palaikoma ir plėtojama. Dalia pasidžiaugė, kad kasmet šventė vis gražesnė, įdomesnė ir sklandesnė. Šiuo požiūriu daug ką reiškia patirtis, darnus komandos darbas bei atsakingi dalyviai. Ji širdingai dėkoja LEBMS aktyvui, priimančiam teisingus ir realybę atitinkančius sprendimus, pasitikinčius vienas kito kompetencija ir įdarbiu. Aš jos paklausiau, kaip sekėsi įgyvendinti idėjas, propaguoti lietuviškas tradicines giesmes, Dalia Kiseliūnaitė atsakė, kad kasmet vis geriau. Ją džiugino dalyvių drausmė ir dėl to turime padėkoti renginio vedėjoms: jos nenuilsdamos stengėsi palaikyti gerą nuotaiką, padrąsinti dalyvius ir telkti jų dėmesį. Ačiū Lauros „Angelų“ kompanijai. Vaikams- Dovydui, Laurai, Mantui, Lilijai ir kitiems- labiausiai patiko žavūs ir nuostabūs angelai. Jie labai pagyvino šventę ir įtraukė visus į klausimų ir atsakymų žaidimą, kuris padėjo pražydinti išminties medžius. Mažiausia solistė Vaiva iš Klaipėdos išsitraukė žiedą, kuriame buvo klausimas, už ką reikia dėkoti Dievui? Ji drąsiai atsakė, kad už tėvelius, geriausius šiam pasauly.

 Image

             „Giesmių giesmelėje“ dalyvavo 25 vaikų chorai, jaunimo grupės, ansambliai, solistai, duetai iš 17 parapijų. Net 5 kolektyvus paruošė Inga Petkūnienė. Po 3 kolektyvus atsivežė kunigas L. Fetingis, vadovės Evelina Norkienė ir Edita Gložaitienė. Visus maloniai nustebino kunigas Ch. Evansonas iš Amerikos akomponuojantis Kretingiškiams. Taip pat pasidžiaugėme, kad Plikių ir Dovilų evangelikų liuteronų parapijų chorui „Berželis“ dirigavo Gžegožas Krušinskis. Skambėjo daug tradicinių liaudies giesmių, modernių, a capella arba su akompanimentu. Anot Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos jaunimo pučiamųjų instrumentų ansamblio vadovės Irenos Tumelionytės, giedorėliai auga, tobulėja, o svarbiausia, kad jie vaikystėje pažįsta Dievą per giesmę. Paskutinę giesmę „Mylėkit Dievą kaip maži vaikai“ giedojo visų Lietuvos evangelikų liuteronų parapijų vaikai. Dirigavo Edita Gložaitienė, gitara ir solo-Arvydas Stasiūkėnas, akomponavo klavišiniais Irena Tumelionytė. Šią giesmę vaikai mokėsi pernai XI-jame vasaros giedojimo ir vargonavimo seminaro metu, ruošiant miuziklą „Mylėkit Dievą kaip maži vaikai“. Kaip pabaigoje sakė kun. M. Žilinskis „būkim kaip tie mažutėliai, tai ir bus jų dangaus karalystė“. Kunigas dėkojo visiems giedorėliams ir chorų vadovams už didžiulį ir prasmingą darbą, ir įteikė atminčiai po vitražą su Saugų bažnyčia, kuri šiemet švenčia 150 metų jubiliejų. Vaikai buvo apdovanoti saldžiais prizais.

Image

            Su malda ir bendra tradicine giesme „Paimk mano ranką“  buvo baigiama „Giesmių giesmelės“ oficialioji dalis. Šimtai vaikų ir jaunimo šventiškai  pasipuošę ir nusiteikę rinkosi prie bažnyčios durų bendrai nuotraukai. Vaikų giesmės išsklaidė lietų ir švietė skaisti saulutė. Vėliau vaikai vaišinosi gardžiais pietumis, suposi sūpynėse, šoko grojant Lietuvinikų bendrijos „Mažoji Lietuva“ vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio kapelai.

Image

Image

            Nuoširdžiai noriu padėkoti visiems šventės rengėjams, vadovams, parapijai ir rėmėjams. Taip pat giedančiam jaunimui už mūsų širdyse paliktus Jūsų skambių giesmių pėdsakus, bendravimo šilumą, akių spindesį, už tai, kad buvote kartu ir šlovinote Dievą. Greitai prabėgs metai ir vėl pasimatysime tradicinėje „Giesmių giesmelėje“. Turėkime vilties, jeigu Viešpaties valia, kad nudirbsim visus darbus, išmoksime naujų giesmių ir susitiksime 2008 m. „Giesmių giesmelėje“. O iki kito pasimatymo tegu dienos stebina Jus gerom žiniom, skambiom giesmėm, maloniais įvykiais ir dievo palaima.

Edita Gložaitienė - Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos vaikų choro vadovė.

  

 Čia galite pamatyti daugiau nuotraukų iš šventės (spausti)

Atsiliepimai apie renginį: 

Iš ankstesnių švenčių šis renginys išsiskyrė daug kuo: „Giesmių giesmelę“ vedė du balti Angelai, po kiekvieno pasirodymo vaikai ir jaunimas puošė klausimų ir atsakymų Medį, buvo maloniai kalbinami, suteikta galimybė meninius sugebėjimus atskleisti ir patiems mažiausiesiems. Vadovams įteiktos puokštės ir Padėkos raštai, vaikams – saldūs prizai. Grįžusi po renginio ilgai mąsčiau: „Jeigu taip organizuojamų renginių būtų daugiau, gal mūsų vaikai būtų geresni, nevengtų lankytis bažnyčioje, būtų nenuobodu“.
            Sėkmės ir Dievo palaimos organizuojant tokius ar panašius renginius!
 
                                    Vanda Marozienė
,
                                                               Žemaičių Naumiesčio parapijos,
                                                                 Degučių pagrindinės mokyklos
                                                                                „Giedorėlių“ vadovė

GIESMIŲ ŠVENTĖ 2006 Nuotraukos

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

June 25, 2019, 11:02 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites