Giesmių giesmelė 2004

 2004 metų gegužės 8 dieną gausus vaikų  ir jaunimo būrys susirinko į „Giesmių giesmelę“ Plikių evangelikų liuteronų parapijoje. Šventė prasidėjo tradicine eisena apie bažnyčią, kurią vedė  vietos parapijos choras „Berželis“ ir jos kunigas Liudvikas Fetingis.

Image
Atidarymo eisena          

  Šventėje koncertavo daugelis kolektyvų  iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. „Giesmelė“  prasidėjo Dievo žodžiu ir malda, po kurios iš karto giedojo jungtinis Plikių  – Dovilų parapijų choras. Kiekvieno choro pasirodymai buvo labai įvairūs savo muzikiniu turiniu. Dvasines giesmes giedojo Kretingos, Klaipėdos, Priekulės,  Šilutės, Žemaičių Naumiesčio, Kauno, Vilniaus, Tauragės, Šakių, Marijampolės, Virbalio, Pagėgių, Jurbarko, Biržų, Panevėžio, Saugų parapijų jaunimo ir  vaikų kolektyvai bei solistai, Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“  ansamblis „Vorusnėlė“. Visus pradžiugino svečių iš Latvijos Ogrės evangelikų liuteronų parapijos vaikų ir jaunimo ansamblis, šlovinęs Dievą latvių ir anglų kalbomis.

 Image
Petkūnaičių duetas

            Džiugu, kad kai kurios parapijos atsivežė net po keletą kolektyvų. Tarp jų paminėsime Klaipėdos, Kretingos, Pagėgių, Plikių-Dovilų, Žemaičių Naumiesčio, Vilniaus chorus. Tai rodo, kad šiose parapijose muzikiniam gyvenimui skiriamas ypatingas dėmesys, jog jos tęsia  turtingą Lietuvos liuteronų bažnyčios giedojimo tradiciją. „Giesmelėje“ šiemet dalyvavo daugiau mažų giedorėlių, kas yra sveikintina, nes nuo jų  priklauso mūsų bažnyčios muzikinio gyvenimo ateitis. Tiesa, kai kuriuos  kelektyvus išgąsdino netikėtai prapuolusi elektra, nes rajono elektros  tinklai, nežinodami apie šią šventę, atliko kai kuriuos remonto darbus. Kai kuriems kolektyvams šis įvykis tapo išbandymo valanda, tačiau jie parodė, kad  jų vaikai ir jaunimas gali giedoti ir be elektroninių instrumentų akomponimento.

            Visus maloniai nustebino Plikių  parapijos svetingumas. Kiekvienam dalyviui buvo prisegta mirtos šakelė su  tautinės vėliavos juostele. Parapija kiekvienam koletyvui įsteigė prizus. Po  „Giesmelės“ dalyviai „prisikirto“ cepelinų. Po to bendravimas tęsėsi bendroje popietėje su žaidimais ir šokiais.

            Daugelis sutinka, kad šių metų „Giesmių giesmelė“ buvo labai gerai organizuota. Tam, kad ši šventė sklandžiai įvyktų  prisidėjo daugelis, tačiau labiausiai kunigo Liudviko Fetingio žmona  Elžbieta, kurios širdingą vadovavimą buvo galima pajausti beveik kiekvieną  šios nuostabios šventės akimirką.

 

Inga Petkūnienė

Choro grupė iš „Wang“ Lietuvoje ir Suvalkų apylinkėse

Ketvirtadienį, 2005m. birželio 2d., choro grupė iš „Wang“ pradėjo savo pirmąją kelionę į Rytus. Šią dieną atvykome į Suvalkus, ten esančios evangeliškos parapijos svečių kambariuose galėjome pernakvoti.

Sekančios dienos rytą, pasikeitę zlotus į litus, pajudėjome toliau, kolionės tikslo link.  Į Vilnių mus pakvietė Laura Matuzaitė, kuri yra atsakinga už Bažnytinę muziką evangeliškose Lietuvos Bažnyčiose.

 Image
 

Birželio 4d. Vilniuje 10 – jam LEBMS jubiliejui paminėti, buvo organizuojama evangeliškų chorų giesmių šventė. Giesmių šventėje dalyvavo 23 bažnytiniai chorai iš visos Lietuvos, ir mes - vieninteliai svečiai iš užsienio. Penktadienio vakarą, vietos ev. liuteronų bažnyčioje, įvyko vargonų koncertas. Šiame koncerte grojo daugelis ev. liuteronų vargonininkų, o giedojo mūsų choro grupė „Wang“.

Šeštadienio rytas prasidėjo šventės chorų repeticijomis, o mums atskirai dar buvo suorganizuota turistinė programa po Vilniaus senamiestį su vietos gidu, kuris kalbėjo ir angliškai ir rusiškai. Turėjome progą teigiamai įvertinti daugelio metų rusų kalbos pamokas mokykloje. Mus labai sužavėjo Vilniaus senamiestis. Restauruoti namai, bažnyčios ir lenkiška atmosfera, kurią jautėme daugelyje vietovių, - paliko mums didžiulį įspūdį.

Po bendrų pietų lauko kieme, visi chorai išsirikiavo ev. liuteronų bažnyčios kieme. Nuo čia prasidėjo eisena, kurią vedė ev. liuteronų bažnyčios Vyskupas Mindaugas Sabutis. Kartu su grojančiu orkestru ir eilėmis išsirikiavusiais chorais, viena iš pagrindinių senamiesčio gatvių (eismas gatvėje buvo specialiai sustabdytas!) eisena pajudėjo iki vietos, kur vyko chorų šventė. Tai buvo didžiulis mokytojų namų lauko kiemas, netoliese ev. liuteronų bažnyčios. Chorų šventės programa buvo labai įvairi: pučiamųjų orkestro muzika, tradiciniai choralai a cappella, chorai su pučiamųjų orkestu, pavienių ir susijungusių chorų giesmės. Giesmių šventės programos viduryje giedojo ir mūsų grupė „Wang“. Mūsų giedojimui akomponavo dvi gitaros ir du smuikai. Giesmių kompozitorius Ryszard Zając. Tai viena iš mūsų bažnyčios įpatybių, kad mūsų grupė gieda tik savo kompozitoriaus kūrybą.

Vietos chorai ir publika spontaniškai mus sveikino, nors ir turėjo supratimo sunkumų dėl lenkų kalbos. Šventė baigėsi sveikinimais, pažymėjimais ir gėlėmis visiems šio didelio ir  gražaus renginio atlikėjams ir organizatoriams.

Išgyvenimų pilna diena gražiai baigėsi įpatingu vakaru pas svetingą, mus priėmusį šeimininką namuose.  Mus labai nustebino, kai mus apnakvydinęs šeimininkas (priėmęs į savo namus du asmenis), spontaniškai apsisprendė ir staiga pasikvietė mus visus, - devynis! Tai, ka mes visi kartu išgyvenome, tikrai dar labai ilgai atsiminsime. Čia radome gardžių šašlikų, kurie buvo paruošti pagal seną lietuvišką receptą, salotų ir kitų vaišių, o sode pasikalbėdami galėjome kartu dainuoti. Tačiau didysis   siurprizas dar mūsų laukė. Pagal seną lietuvišką tradiciją, svetingumui įrodyti, svečiai būdavo kviečiami į pirtį. Taip mūsų šeimininkai ir padarė. Tai mums buvo didžiulis siurprizas, dar daugiau, - po pirties galėjome iki soties maudytis sodo baseine! Ir visa tai tris kartus! Mus tai buvo didžiausias džiaugsmas, mes žaidėme kaip maži vaikai. Tuo pačių buvo ir geras atsipalaidavimas po įspūdžių ir išgyvenimų pilnos šventinės dienos ir prieškoncertinės įtampos.

Sekmadienio rytą buvome planavę giedoti lietuvių ev. liuteronų pamaldose, tačiau po mūsų pasirodymo šeštadienį, mes buvome paprašyti pagiedoti dar ir angliškose ev. pamaldose. Taigi, mes giedojome net dviejose pamaldose! Didžiulį išgyvenimą patyrėme dalyvaudami lietuvių ev. liuteronų pamaldose. Nors mes ir nieko nesupratome, (išskyrus pamokslą, kuri skaitė vienas svečias  iš Vokietijos), mes jautėmes kaip ir pas mus. Ta pati liturgija, tos pačios giedotųjų giesmių žinomos melodijos. Bendroje pamaldų su šventa vakariene eigoje mes jautėmes puikiai, tiesiog - kaip namie.

Po pamaldų padarėme bendrą nuotrauką kartu su Vyskupu Mindaugu Sabučiu. valgėme kartu pietus – skanius lietuviškus mėsos kukulaičius. Žinoma, išbandėme ir kitus lietuviškos virtuvės patiekalus. Cepelinus, lietuviškus šaltibarščius. Tai tikrai labai gardu!

Padėkoję ir atsisveikinę palikome Vilnių ir pradėjome mūsų kelionę atgalios į Lenkiją. Lietuvoje dar pamatėme kunigaikščio Gedimino pastatytą pilį Trakų ežero saloje ir nuostabią Nemuno meandra (upės vagos vingį). Tai buvo nuostabu!

Bevaikščiodami Nemuno pakrante netoli vienuolyno, sutikome žmonių grupelę gražiai bedainuojančią pievelėje prie ažuolo. Mes nustebę sustojome. Pasirodo, šie žmonės buvo folklorinė grupė. Jie prieš keletą metų šioje pievoje pasodino medelius, ir dabar atėję čia, jie dainavo šiems medeliams, kad jie galėtų geriau augti. Ir štai vienas iš jų grupės šuktelėjo: „budiem wsie tancowat” (dabar visi šoksime). Ir taip mes kartu su draugiškais ir atvirais lietuviais, miškelio pievelėje prie Nemuno, pradėjome šokti. Buvo tikrai nuostabi diena - pilna siurprizų!

            Vakare mes jau buvome Suvalkuose. Kirtę laiko juosta laimėjome dar vieną valandą. Kitą dieną, vietos kunigas Robert Pęczek mums paruošė taip pat turiningą programą. Ryte lankėmės vietos „Radio 5”, kaip dienos svečiai. Vakare koncertavome R. Katalikų bažnyčioje, kurios kunigas žinomas, kaip engažuotas ekumenijos atstovas. Po to mes aplankėme Wingry ir stebėjomes nuostabiu Suvalkų kraštovaizdžiu. Po pietų mes plaukėme Augustowskie ežeru ir jo kanalais. Mums, Schleusen‘o gyventojams, kur vandens lygis 2,5m. nusekęs arba pakilęs, tai buvo didžiulė atrakcija. Tuo pačiu laivu yra plaukęs ir Popiežius, lankydamasis Augustówe. Vakare giedojome dar vieną, paskutinį mūsų kelionės koncertą. Ketvirdadienį, birželio 7d., kelionėje atgalios į Karpacz, padarėme pauzę ir aplankėme Vyskupą Janusz Jagucki Varšuvoje. Tą pačią akimirką buvome pakviesti kavos, arbatos ir blynų. Mes papasakojome jam apie mūsų kelionę į Vilnių. Vyskupas tuo buvo labai patenkintas, kad atsivėrė mūsų ryšiai į Rytus ir tikisi tolimesnio gražaus bendradarbiavimo ir ateityje. Trumpai pasivaikščioję po senamiestį vykome toliau į namus.

Tai buvo kelionė, kuri mums suteikė labai daug pozityvių  išgyvenimų. Nors kelionės pabaigoje jautėme nuovargį, tačiau buvome visi labai laimingi, kad galėjome visą tai patirti.

Mes norime širdingai padėkoti kunigui Uwe Haberland ir Schleswig-Holstein‘o Gustav - Adolf – Organizacijos valdybai už mūsų kelionės finansavimą.

            Dėkojame ir mūsų Dievui, kad mes turėjome galimybę važinėtis, koncertuoti ir jo vardą šlovinti. Tai ir yra mūsų pagrindinis tikslas – Šlovinti Dievą giesme ir muzika. Kaip ir  visada kiekvieną koncertą, taip ir šį pasakojimą baigiame su 115 Psalmės žodžiais:

 „Ne mums, O Viešpatie, ne mums, tik savo vardui duok garbę.“

Ačiū Dievui, kad jis mus ir šioje kelionėje vedė.

 

 

Bogusława Pech

„Wang“ ev. liuteronų kunigo Edwin Pech žmona

Giesmių giesmelė 2003

Vaikų ir jaunimo evangeliškų giesmių šventė

 Giesmių giesmelė 2003

 Katyčiai

 

Tryliktoji Giesmių Giesmelė šiemet įvyko Katyčių evangelikų liuteronų parapijoje. Į šventę 2003 m. gegužės 3 d. suvažiavo tiek giedorėlių, kad juos vos talpino didžiulė Katyčių bažnyčia. Šalia dalyvių iš įvairiausių liuteroniškų parapijų šventėje dalyvavo Katyčių pagrindinės mokyklos ansamblis, vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Vorusnėlė“.

 

 

 Image

 

Šventėje giedojo Klaipėdos, Kretingos, Plikių, Dovilų, Katyčių, Natkiškių, Priekulės, Vilniaus, Pagėgių, Virbalio, Jurbarko, Saugų, Rusnės, Šilutės, Žemaičių Naumiesčio vaikų bei jaunimo chorai ir ansambliai. Renginį ypatingai papuošė kun. Liudo Fetingio vadovaujamas pučiamųjų instrumentų ansamblis. Šventės vedėja Dalia Kisieliūnaitė pasidžiaugė, kad šiais metais Giesmių Giesmelėje buvo giedota daug tradicinių liaudies giesmių. Renginio pabaigoje vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Vorusnėlė“ pagiedojo D. Kisieliūnaitės sukurtą giesmę, skirtą Motinos dienai.

 Image

Nors šventėje dalyvavo 23 kolektyvai, giesmių giesmelė niekam neprailgo. Jos programa buvo įvairi ir turininga. Giesmių Giesmelės organizatoriai pasidžiaugė, kad didėja kolektyvų skaičius, gerėja giesmių atlikimo lygis. Be to, šiemet daugelį stebino mažų vaikučių kolektyvai, kurie parodė, kad net 4-6 metų vaikai savo skambiais balseliais gali džiaugsmingai garbinti Dievą. Dalyviai renginio atminimą įamžino bendra nuotrauka prie senosios Katyčių bažnyčios ir dar keletą valandų dalijosi savo patirtais įspūdžiais.

 Image
June 25, 2019, 10:29 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites