GIESMIŲ ŠVENTĖ - 2008

KVIETIMAS

 
LEBM Sandraugakartusu Rusnės evangelikųliuteronų parapija,

š. m. birželio 7 d. (šeštadienį) 15 val.organizuoja

GIESMIŲ ŠVENTĘ - 2008

 

Maloniai kviečiame Lietuvos Evangeliškų Bažnyčių parapijų chorus ir ansamblius dalyvauti Giesmių Šventėje. Numatomi bendrai giedami choriniai kūriniai:

 Visuotinės giesmės:

 

„Šventas, Šventas, Šventas“ – muz. Fr. Schubert

 

„Taigi imk mano ranką“

 

Visuotines giesmes gieda visi chorai (unisonu) kartu su klausytojais, pritaria Jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras (toliau PIO). Giesmių tekstai bus Giesmių šventės lankstinukuose.

 
 
 

 
Pavienių chorų pasirodymai:

Chorų bei ansamblių prašome pasiruošti iki 10 min. programą.

Chorų registracija – užpildytos anketos siunčiamos nurodytais adresais iki š.m. gegužės 26 d.

Registracijos anketų teirautis LEBMS biure.

Chorams, kurie dar nėra pajėgūs atlikti atskirą programą, siūloma jungtis  į 2 -3 kaimyninių parapijų jungtinius chorus.

 

Jungtinio choro programai numatomos šios giesmės:

 

 1. „Būk pagarbintas, Karaliau“ muz. J. Haydn,

diriguoja Tatjana Kalvanienė (Tauragės ev. liuteronų parapijos choro vadovė);

 

2. „Padangės giria“ muz. L. van Bethoven.

(Pritaria jungtinis PIO) dirguoja Valteris Matulis (Šilutės ev. liuteronų parapijos choro vadovas);

4. „Palaimos palinkėjimas“ muz. G. Schwarze

(Pritaria jungtinis PIO) diriguoja Laura Matuzaitė (LEBMS jaunimo choro „Cantate Domino“ vadovė);

5.  Šventės finalinis kūrinys – „KITO PAMATO NEI VIENAS PADĖT NEGALI  kompozitorius Albert Becker (1834 – 1899) Dviems mišriems chorams (visuotinis ir „Cantate Domino“), pučiamųjų orkestrui, ir vargonams. Tekstas  paimtas iš 1. Korintiečiams 3,11 ir Herbrajų 13, 7.8 ir M. Liuteris, aranž. B.Skirsgilas, Liet. k. vertė L.Matuzaitė.

Diriguoja Laura Matuzaitė (Klaipėda);

Pritaria jungtinis PIO, klavinova akompanuoja Renata Moraitė (Vilnius)

Šios kantatos chorinė partitūra yra LEBMS chorų sąsiuvinyje „Giedokit ir garbinkit Viešpaties vardą 1995-2005“. Visos partitūros su B. Skirsgilo aranžuote galite teirautis LEBMS biure.

Dienotvarkę dar koreguosime valdyboje, todėl iki 26d. Dar laukiame jūsų  pageidavimų ir pastebėjimu dėl programos, kūrinių ir kt. Iškilus klausimams kreiptis:

Giesmių šventės vyr. organizatorė LEBMS valdybos pirmininkė – Laura Matuzaitė Mob. tel. 8 677 62 858

Elektroninis paštas: lebms(eta)takas.lt arba laura.matuzaite(eta)gmx.de 

 

Pučiamųjųinstrumentų orkestrų koordinatorė  Irena Tumelionytė,

Tel. 8 6 290 43 98, E-paštas:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .ltarba This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rusnės evangelikų liuteronų parapijos kunigas Jonas Liorančas Mob.tel. 8- 616-83833

E-paštas:  jliorancas(eta)yahoo.com

 Giesmių šventės organizacinio komiteto vardu

LEBMS valdybos pirmininkė –administratorė Laura Matuzaitė

 Failai parsisiuntimui:

anketa Giesmiu svente.pdf 

 Buk pagarbintas.jpg

kito pamato nei 222.pdf 

Padanges giria.jpg

Padanges giria 2.jpg

Palaimos palinkejimas.jpg 

Bendra „ GIESMIŲ ŠVENTĖS “  dienos programa:

 

10:00 - 11:30 val.registracija, atskirų chorų repeticijos  – vadovai užregistruoja savo chorus ev. liuteronų bažnyčios prieangyje, repeticijos pagal tvarkaraštį, tvarkaraščius laiku užsiregistravę chorų vadovai gaus savaitę prieš šventę.

11:30 - 12:30 jungtinio choro repeticija

12:30 - 14:30 Pietūs (kiekvienam chorui pagal tvarkaraštį ir išduotustalonėlius registracijoje)

14:50 - 15:00Eisena nuo parapijos namų iki bažnyčios

 

15:00 “GIESMIŲ ŠVENTĖS“ pradžia

Visuotinė giesmė „Šventas, šventas, šventas“.

 

Homilija – Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vyskupas Mindaugas Sabutis

 

Sveikinimo žodžiai:    Lietuvos EvangelikųReformatų Bažnyčios atstovas,

LEBMS valdybos pirmininkė Laura Matuzaitė

Pučiamųjų muzika

 

Jungtinio choro programa:

      “Būk pagarbintas Karaliau” – diriguoja Tatjana Kalvanienė (Tauragė)

      “Padangės giria” (kartu su PIO) – diriguoja Valteris Matulis (Šilutė)

     

Svečių chorų pasirodymai: gal turite pasiūlymų, kas norėtų dalyvauti šventėje svečių teisėmis?

     

Sveikinimo žodžiai:

Rusnės miestelio savivaldybės, seniunijosatstovai ir kt.

 

Pučiamųjų muzika

 

Atskirų chorų pasirodymai:  Lietuvos Evangelikų Liuteronų, Reformatų ir Baptistų bažnytinių
pavienių ir jungtinių chorų.
(atskiriems pasirodymams choristai ruošiasi išeiti giedant prieš jus išstojusiam chorui) šventėje laukiame visų

     

Pučiamųjų muzika

 

Jungtinis choras atlieka šventės finalinį kūrinį – „KITO PAMATO NEI VIENAS PADĖT NEGALI“  komp.: Albert Becker (1834 – 1899),

T.: 1. Kor. 3,11 ir Hebr. 13, 7.8 ir M. Liuteris, aranž. B.Skirsgilas, Liet. k. vertė L.Matuzaitė.

dviems mišriems chorams, pučiamųjų orkestrui, ir vargonams.

DiriguojaGiesmių šventės“vyr. dirigentė Laura Matuzaitė (Klaipėda);

Pritariajungtinis PIO,klavinova akompanuoja vargonininkė Renata Moraitė(Vilnius)

 

“Tėve mūsų” malda  ir palaiminimas – LELB vysk. Mindaugas Sabutis

(maldos metu chorai niekur neišeina, lieka stovėti prie altoriaus).

 

Jungtinis choras„Palaimos linkėjimas“ – diriguoja Laura Matuzaitė

(giedama stovint prie altoriaus).

 

Sveikinimai,gėlių, padėkos raštų įteikimaschorų vadovams (LEBMS valdybos atstovai).

 

Visuotinė giesmė „Taigi imk mano ranką“ (giedama stovint prie altoriaus).

 

Pučiamųjų muzika.

 

Norime priminti, kad kiekvieną choro vadovą, vargonininką, choristą ir kitus besidominčius evangeliška bažnytine muzika, kviečiame tapti LEBM Sandraugos nariais. Ateityje aktuali LEBMS informacija tiesiogiai pasieks tik LEBMS narius. Norint įstoti į Sandraugą prašome kreiptis antraštėje nurodytu LEBMS adresu.

Tuo pačiu prašomevisus chorų vadovus paskatinti savo choristus, neabejingus bažnytinės muzikos sandraugos organizuojamoms kasmetinėms giesmių šventėms vaikams ir suaugusiems, savo pajamų mokesčio dalį (2 %) paaukoti mūsų veiklai.Būsime visiems labai dėkingi!

 LEBMS valdybos pirmininkė Laura Matuzaitė

Giesmių giesmelė 2009

VAIKŲ IR JAUNIMO

EVANGELIŠKŲ GIESMIŲ ŠVENTĖ

 GIESMIŲ GIESMELĖ 2009

2009 m. gegužės 9 d. (šeštadienį) 11val.

vanagų   evangelikų  liuteronų bažnyčioje

minint bažnyčios 100to metų jubiliejų!

 

Dalyviai:

Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo ansambliai ir chorai

Organizatoriai: Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga,  Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“

Vanagų Evangelikų Liuteronų Parapija

Vargonų muzika Vilkyškiuose - 2009 m.

2009-06-26

Birželio mėn. 13 d. 14.30 val. - vargonų koncertas

Atlikėjai: Vytautas Oškinis - fleita ir Jūratė Landsbergytė - vargonai (Vilnius)

Liepos mėn. 5 d. 13.30 val. - vargonų koncertas

Atlikėjai: Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė ir Vidas Pinkevičius (Vilnius)

Liepos mėn. 25 d. 14 val. - ekumeninės pamaldos

Vargonuoja Thomas Rink (Šveicarija). Po pamaldų „Vilniaus Arsenalo“ koncertas

Rugpjūčio mėn. 8 d. 17 val. – vargonų koncertas

Atlikėjai: Dieter Frahm vargonai (Hamburgas, Vokietija) ir Solistė Irena Tumelionytė (Klaipėda)

Nuotraukoje: Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčia

Įvyko Giesmių giesmelė 2009 Vanaguose

Filmukas

Giesmių šventė Lietuvoje seniausioje liuteroniškoje bažnyčioje

Šeštadienį Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga (LEBMS), kartu su Rusnės evangelikų liuteronų parapija, surengė "Giesmių šventę - 2008", kurioje dalyvavo Lietuvos evangeliškų bažnyčių chorai, vokaliniai ansambliai bei orkestrai.

Rusnės bažnyčia šiandien yra seniausia liuteroniška bažnyčia Lietuvoje. Pirmoji rašytinė žinia apie šią bažnyčią žinoma iš 1544 m. Prūsijos kunigaikščio Albrechto rašto apie pamaldas lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Po Melno taikos vokiečių ordinui priklausė Rusnės apylinkės. Vėjarodė ant bažnyčios bokšto liudija pirmuosius jos statybos metus – 1419-uosius. Iki 1541 m. bažnyčia priklausė katalikų parapijai ir tik vėliau, įsigalėjus reformacijai, visi gyventojai turėjo pripažinti Liuterio mokymą. 1583 m. prie bažnyčios veikė parapijos mokykla, viena iš pirmųjų Klaipėdos krašte. Bažnyčią, pastatytą XVIII a., niokojo 3 gaisrai (1739, 1774, 1789 m.). Naujoji bažnyčia buvo sumūryta iš plytų, pašventinta 1809 m.

Sovietmečiu ilgą laiką bažnyčia buvo uždaryta, gausus jos turtas sunaikintas, pats pastatas atiduotas Rusnės pagalbinei internatinei mokyklai. Čia buvo mokyklos sporto salė, katilinė. 1991 m. ši bažnyčia pradėta tvarkyti, pamaldas atnaujino diakonas G.Pareigis.

Šiuo metu Rusnės evangelikų liuteronų parapiją aptarnauja kunigas Jonas Liorančas, kurio iniciatyva ir pasiūlymu surengta "Giesmių šventė - 2008". Renginio dalyviai, pasistiprinę VSAT Pagėgių rinktinės Vileikių užkardos virtuvėje ir aidint pučiamųjų instrumentų orkestro muzikai, išsirikiavę šventine eisena nuo buvusios autobusų stotelės prie Rusnės specialiosios mokyklos, atžygiavo į bažnyčią.

Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčios parapijos klebonas J.Liorančas, Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Rimas Mikalauskas, Rusnės seniūnas Voitechas Deniušas.

Giesmių šventėje skambėjo Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos pučiamųjų instrumentų orkestro (vadovė Irena Tumelionytė), Klaipėdos vokiečių bendrijos choro (vad. Aistė Strakšienė), Plikių-Dovilų liuteronų parapijų pučiamųjų instrumentų orkestro (vad. kun. Liudvikas Fetingis), Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios choro (vad. Asta Saldukienė), Plikių-Dovilų evangelikų liuteronų parapijų choro "Berželis" (vad. kun. L.Fetingis), solisto Vytauto Bytauto, Vilniaus evangelikų reformatų parapijos choro "Giesmė" (vad. Janina Pamarnackienė), Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčios moterų ir merginų vakalinio ansamblio (vad. Birutė Vitonienė ir Lina Liakšienė), Šilutės ir Žemaičių evangelikų liuteronų parapijų jungtinio choro (vad.Valterisa Matulis), Šilutės evangelikų liuteronų parapijos jaunimo kamerinio ansamblio (vad. Edita Vaškaitytė), Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos mišraus choro (vad. Irena Tumelionytė), Tauragės Martyno Mažvydo bažnyčios evangelikų liuteronų parapijos mišraus choro (vad. Tatjana Kalvanienė), LEBMS kamerinio choro "Cantate Domino" iš Klaipėdos (vad. Laura Matuzaitė), Kauno evangelikų liuteronų Šv. Trejybės bažnyčios choro, Marijampolės evangelikų liuteronų parapijos choro (vad. Frida Lokomina) giesmės bei muzika.

Pirmoji giesmių šventė buvo surengta Biržuose 1935 metais. 1938 metais rugsėjo 17 dieną, šventinant Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčios bokštą, įvyko antroji giesmių šventė. Joje dalyvavo 20 evangelikų bažnytinių chorų.
1988 metais įvyko pirmoji giesmių šventė po karo, lygiai po 50-ies metų - taip pat Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje. 1994 m. rugsėjo 13 d., norint atgaivinti giesmių šventės tradicijas, Plikiuose vėl buvo surengta giesmių šventė - pirmojo giedojimo seminaro Nidoje baigiamasis koncertas, kurį organizavo kantorius iš Vokietijos F.Gutowski.

Nuo 1996 metų giesmių šventės vyksta kasmet įvairiose bažnyčiose, jas organizuoja Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga (LEBMS). Tokia giesmių šventė Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko 1999 m., o 2001-aisiais - Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje. 2006 metais, minint Šilutės miesto 495-erių metų sukaktį bei 80-ies metų sukaktį nuo dabartinės Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios statybų pradžios, surengta dar kartą.
 
 

Edvardas LUKOŠIUS

Lietuvos evangeliškų parapijų chorų "Giesmių šventė 2008" Rusnėje

Negailestingai ankstų 2008 m. birželio 7-osios dienos rytą du Vilniaus evangeliški chorai – reformatų ir liuteronų – patraukė į vakarus, į daugeliui tik TV ekrane matytą Rusnės salą, į “Giesmių šventę 2008”.

Prie seniausios išlikusios liuteroniškos bažnyčios Lietuvoje, kuriai kertinį akmenį padėjo kryžiuočiai 1419 metais, jau laukė šventės organizatoriai – LEBMS (Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga) atstovai ir dabartinis Rusnės ev. liuteronų parapijos klebonas Jonas Liorančas, kurio inciatyva ir pasiūlymu šiemet šventė vyko čia, prieš 199 metus paskutinį kartą perstatytoje masyvioje raudonų plytų bažnyčioje.

 Image
 
Šioje, XVIII-oje, evangeliškų parapijų giesmininkų šventėje dalyvavo 9 chorai iš Vilniaus, Marijampolės, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės ir Žemaičių Naumiesčio, ansambliai iš Šilutės ir Žemaičių Naumiesčio, pučiamųjų orkestrai iš Klaipėdos ir Plikių Dovilų bei solistai Vytautas Bytautas iš Klaipėdos bei Ieva ir Martynas Paliokai iš Kauno.
 
Image

Kaip visada šventė prasidėjo iškilminga chorų eisena į bažnyčią, skambant pučiamųjų orkestrų muzikai. Bažnyčios suolus ir balkonus užpildžiusiems dainininkams, jų fanams iš sostinės ir kitų miestų bei Rusnės parapijiečiams sugiedojus visuotinę giesmę (F.Šuberto “Šventas, šventas, šventas”), homiliją perskaitė ir sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Rusnės ev. liuteronų bažnyčios parapijos klebonas Jonas Liorančas, Vilniaus ev. reformatų bažnyčios kunigas Raimondas Stankevičius, LEBMS atstovas, ilgametis chorų švenčių vyr. dirigentas, garbės narys Bronislovas Skirsgilas, Rusnės miestelio seniūnas Voitech Deniuš.

Image
 
Atskirų chorų pasirodymus pradėjo vilniečiai (susirgus Astai Saldukienei, abiems chorams dirigavo Vilniaus “Giesmės” vadovė Janina Pamarnackienė), baigė – LEBMS kamerinis jaunimo choras “Cantate Domino” (vad. Laura Matuzaitė), puikiai tarp chorų pasirodymų įsiterpė Vytauto Bytauto solo bei Ievos ir Martyno Paliokų duetas. Jungtinis choras atliko Alberto Bekerio (ž. Martyno Liuterio, aranž. B.Skirsgilo. liet. k. vertė L.Matuzaitė) kūrinį dviems mišriems chorams, orkestrui ir vargonams “Kito pamato nei vienas padėt negali”.
Šventės dalyvių ir svečių širdis sujungė bendra malda “Tėve mūsų”, senovinė airių giesmė “Palaimos palinkėjimas”, tradicinė “Taigi imk mano ranką”.
 
Image

Image
 
Chorų vadovai, solistai ir šventės rėmėjai buvo apdovanoti padėkos raštais, suvenyrais ir gėlėmis, o dainininkai džiaugėsi pasimatę su senais mielais bičiuliais, tikėjimo broliais ir seserimis.
 


Rasa Mikalajūnienė
choras "Giesmė"

June 25, 2019, 10:53 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites