XIII-asis giedojimo ir vargonavimo seminaras Klaipėdoje

Created on Wednesday, 03 September 2008

“That was the best choral music seminar I've ever been” (“Tai buvo geriausias chorinės muzikos seminaras iš visų, kuriuose esu buvusi”),- atsisveikindama tariau Klaipėdoje vykusio XIII-ojo vargonavimo ir giedojimo seminaro vyr. dirigentui Thomui Rinck'ui (nuotr. kairėje) - vargonininkui ir chorvedžiui iš Šveicarijos.

Bet pradėkime nuo pradžių: 2008 metų liepos 27 - rugpjūčio 3 dienomis Klaipėdoje vyko XIII-asis vargonavimo ir giedojimo seminaras, kurį organizavo Lietuvos evangeliškosios bažnytinės muzikos sandrauga (LEBMS), ir į kurį, kaip visada, suvažiavo chorų vadovai, vargonininkai, choristai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Jurbarko, Tauragės, Šilutės, Klaipėdos.


Choras, intensyviai repetuodamas (3-7 val. per dieną), paruošė R.Vaughan Williams “Senąją 100-ąją psalmę”, sukurtą Anglijos karalienės Elžbietos garbei, širdingus John Rutter “Žvelk į pasaulį” (lietuviškas tekstas Lauros Matuzaitės) ir Anthony Sharpe “Peace I give to you”, gospelą “Rock my soul” ir stambios formos kūrinį – G.F. Hendelio “Blessed are they that considereth the poor” (HWV 268). Pastarasis – 4 dalių kūrinys chorui, orkestrui ir vargonams - parašytas 1749 metais ir skirtas našlaičių prieglaudai. Dalys: “Blessed are they that considereth the poor”, “The charitable shall be had in remembrance”, “Comfort them, o Lord” ir “Hallelujah” (pastaroji dalis plačiau žinoma kaip “Mesijo” “Hallelujah”).


Jau antrą kartą seminare dalyvavo 5 - 14 metų amžiaus vaikai (pirmąjį kartą vaikų choras seminare dalyvavo 2006 metais). Jiems muzikos pamokėles vedė choro vadovė Edita Gložaitienė, teatro pamokėles ir repeticijas – aktorė ir režisierė Laura Šakurskytė – Žilinskienė, laisvalaikiu žaidė ir rūpinosi “tėveliai” Valdas su Simona. To darbo rezultatas – vaikų ir jų mokytojų triumfas baigiamuosiuose seminaro koncertuose, spektaklyje “Angelų istorijos” pagal Vytauto V. Landsbergio “Angelų pasakas”. Vaikai puikiai dainavo, aistringai vaidino, o visų seminaro dalyvių džiaugsmui netikėtai į spektaklį įtraukė ir seminaro vyr. dirigentą Thomą Rinck'ą bei žiūrovus.


Kiekvienais metais seminaro tvarkaraštyje figūruoja paskaita. Šiais metais – tai susitikimas su vargonų meistru Rimantu Guču (nuotr. kairėje) Kretingoje. Ar žinote, kad Kretingos pranciškonų bažnyčioje yra seniausi vargonai Lietuvoje? Tai pozityvas, datuotas 1744 metais. O seniausi vargonai Europoje yra išlikę Šveicarijoje, prancūziškai kalbančioje jos dalyje, datuoti 1390 metais. Ar žinote savo bažnyčios vargonų istoriją? Kokie meistrai juos statė, rekonstravo? Kiek ir kokių juose yra registrų ir vamzdelių? Tur būt, ne... Dėl to, bedėstydamas Klaipėdos krašto vargonų istoriją, jaudinosi Rimantas Gučas, manantis, kad ne tik vargonininkai, dvasininkai, bet ir visi, neabejingi vargonų muzikai turėtų domėtis ir žinoti savo bažnyčios vargonų istoriją ir, prireikus, protingai prisidėti prie jų išsaugojimo ir rekonstravimo. “Juk kažkieno gyvenimas čia sudėtas”,- susimąstė Rimantas Gučas, įsibėgėjus diskusijai dėl to, ką reikėtų daryti su dvigubais Kretingos liuteronų bažnyčios vargonais: palikti tik senąją - barokinių vargonų – dalį, ar išsaugoti ir naująją – romantinių vargonų – dalį, kuriai jau irgi 100 metų...


Baigiamieji seminaro koncertai - Klaipėdoje ir Nidoje. Ypač nuoširdus ir pakylėtas koncertas jaukioje Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčioje. Po fantastiško vaikų pasirodymo vyresniųjų choras išliejo iš savo širdžių viską, ką sukaupė per repeticijas su dirigentu Thomu Rinck'u – daug gražios, dvasingos muzikos, savitarpio supratimo, susiklausymo, vienybės ir meilės. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje programą papildė keturios šaunios vargonininkės: Julija Jokšaitė iš Jurbarko, Justė Šilaitė (12-os metų!) iš Plikių, Inga Petkūnienė ir Irena Tumelionytė iš Klaipėdos.


“Noriu būti aktore arba dainininke”,- dar neatvėsus pokoncertiniam jauduliui prisipažino vaikų choro solistė 10-metė Lelija Gotautaitė (nuotr. centre) iš Klaipėdos, po pamokų bėganti net į tris chorus. Sėkmės Tau ir visiems seminaro dalyviams! Sėkmės darbščiajam ir mielajam seminaro dirigentui Thomui Rinck'ui, puikiai pianistei Astai Kvasytei ir nepailstančiai seminaro organizatorei Laurai Matuzaitei!


Rasa Mikalajūnienė

 

P.S. Laura, ar jau registruoji dalyvius 2009 metų seminarui?

May 22, 2019, 4:07 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites