XII giedojimo ir vargonavimo seminaras Klaipėdoje "Romantizmas bažnytinėje muzikoje"

Created on Tuesday, 03 July 2012
2007 metų rugpjūčio mėnesio 12- 25 dienomis Klaipėdoje vyko LEBMS (Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos) organizuotas XII-asis giedojimo ir vargonavimo seminaras “Romantizmas bažnytinėje muzikoje”. Šiais metais LEBMS valdybos pirmininkės Lauros Matuzaitės kvietimu seminarui vadovavo Šiaurės Elbės žemių bažnytinės muzikos direktorius Dieter Frahm (pav.) iš Hamburgo.
 
 
Image
 

Šiemet seminaras truko dvi savaites. Pirmąją dirbo vargonininkai bei norintys išmokti “Finale” programą, antrąją – choras. Choras (apie 60 dainininkų iš visos Lietuvos), labai intensyviai repetuodamas (trys repeticijos per dieną), paruošė F.Šuberto mišias G-dur, tris F.Mendelssohn Bartholdy psalmes (22-oji – dviems chorams) bei Angelų tercetą “Ak, pažvelk į kalnus”, J.S.Bach choralą “Gera man su Jėzum būti” ir J. Klassen paskutinėmis II pasaulinio karo dienomis parašytą “Domine, salvum fac populum tuum”.

Kūriniai labai gražūs, bet ir pakankamai sudėtingi (atliekami 4-8 balsais), taigi kiekvienas choristas turėjo maksimaliai susikaupti, kad nepriekaištingai atliktų savo partiją, nes laiko atskiroms partijoms šlifuoti buvo skirta labai mažai (pora pusvalandžių per visą savaitę), ir kartais kildavo mintis, kad būtų gerai, jei būtų sudaryta galimybė su muzikiniu tekstu susipažinti dar prieš seminarą – didžiulis palengvinimas ne tik patiems choristams, bet ir dirigentui.

Jei pernai daugiausia komplimentų susilaukė su jaunaisiais vargonininkais nuoširdžiai dirbusi LMTA dėstytoja Virginija Survilaitė, tai šiemet kiekvieną repeticiją ovacijos griaudėjo LMTA magistrantei, seminaro koncertmeiterei Astai Kvasytei (pav.), puikiai akomponavusiai ir repeticijų, ir koncertų metu. Astos meistriškumu džiaugėsi ir žavėjosi ir seminaro vyr.dirigentas Dieter Frahm. Šių metų pabaigoje (gruodžio 5-8 dienomis) Asta rengiasi dalyvauti koncertmeisterių konkurse Klaipėdoje (duetuose) – palinkėkime jai kuo didžiausios sėkmės.

Solines partijas F.Šuberto mišiose atliko Klaipėdos muzikinio teatro solistė Rasa Ulteravičiūtė (sopranas), LMTA pirmo kurso studentas Romanas Kudriašovas (tenoras) ir klaipėdietis Vytautas Bytautas (bosas). Rasą Ulteravičiūtę choras pirmą kartą pamatė ir išgirdo per generalinę repeticiją Klaipėdos universiteto Menų fakulteto aktų salėje. Manau, nuo to momento jos talento gerbėjų skaičius padidėjo 60-čia. Spalio mėnesį Vilniuje viešės Klaipėdos muzikinio teatro trupė. Euridikę “Orfėjuje ir Euridikėje” (spalio 11 dieną) dainuos Rasa...

Image
 

Dar viena Klaipėdos seminaro žvaigždė – jaunas     tenoras, LMTA pirmo kurso studentas Romanas Kudriašovas, atlikęs solines partijas F.Šuberto Mišiose G-dur ir F.Mendelssohn Bartholdy 22 psalmėje “Ak Dieve, kodėl mane apleidai”. Pastarajame kūrinyje Romano (Kristaus) be galo įtaigus giedojimas tiesiog užbūrė chorus ir sujaudino klausytojus. Šia psalme dviems chorams ir trims solistams (soprano partiją atliko klaipėdietė Irena Tumelionytė, boso - Vytautas Bytautas) ir kanonu “Norėčiau Dievui nuolatos giedoti” buvo gražiai užbaigti abu koncertai – Klaipėdoje ir Nidoje.

Ypač malonu buvo koncertuoti Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje, pilnoje labai dėmesingų klausytojų, kurie ”savaitę egzistuojančio choro” (seminaro vadovės Lauros Matuzaitės žodžiais) nepaleido ir šventoriuje – ekspromtu sudainavome lietuvių liaudies dainą (va tai tau, pasirodo, kad jaunimas puikiausiai žino ir žodžius, ir melodiją! - akmuo į burbančio “senimo” daržą!).

Image

Image

 

Vėlų šeštadienio vakarą teko atsisveikinti su fantastišku jaunimu, senais bičiuliais ir naujais gerais pažįstamais, įdomiais ir pasišventusiais muzikai žmonėmis. Metai prabėgs greitai ir, tikiuosi, vėl susitiksime giesmėje! Ačiū visiems.

 

LEBMS narė Rasa Mikalajūnienė

 

 Nuotraukos iš seminaro. Slaptažodis: "seminaras"

May 22, 2019, 3:34 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites