2003 metų seminaras

Created on Thursday, 21 August 2003

2003 m. rugpjūčio 11 – 17 d. Klaipėdoje įvyko aštuntasis vasaros giedojimo ir vargonavimo seminaras. Renginiui vadovavo choro meno vadovė ir vyriausioji dirigentė – Tamara Blažienė (Vilnius) ir vargonavimo dėstytojas , Vokietijos bažnytinės muzikos direktorius Hans–Martin Petersen iš Liubeko.

„Jėzus – mano Gyvybė“

 

giedojimo ir vargonavimo seminaras 2003

2003 m. rugpjūčio 11 – 17 d. Klaipėdoje įvyko aštuntasis vasaros giedojimo ir vargonavimo seminaras. Renginiui vadovavo choro meno vadovė ir vyriausioji dirigentė – Tamara Blažienė (Vilnius) ir vargonavimo dėstytojas , Vokietijos bažnytinės muzikos direktorius Hans–Martin Petersen iš Liubeko.

 

Nuo 1996m. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga (toliau LEBMS) kasmet Klaipėdoje organizuoja vasaros giedojimo ir vargonavimo seminarus bažnytinės muzikos puoselėtojams atvykstantiems iš visos Lietuvos. Į seminarus yra kviečiami Lietuvos Evangeliškųjų bažnyčių vargonininkai, chorų vadovai bei giesmininkai esantys LEBMS nariais. Taip pat visada yra laukiami nauji bažnytinės muzikos mylėtojai bei norintys pradėti muzikuoti bažnyčioje.

 

(LEBMS įkurta 1995m. Iniciatorius – kantorius iš Vokietijos Frieder Gutowski. Pirmąkart jis į Lietuvą atvyko 1991m. su humanitarine pagalba. 1994-1996m. kasmet Nidoje vykdavo „Tarptautinis ekumeninis giedojimo ir vargonavimo seminaras“, kurį organizuodavo pats kantorius. Vėliau gimė idėja įkurti bažnytinės muzikos sandraugą, kuri toliau organizuotų ir propaguotų bažnytinę muziką Lietuvoje.)

 

 

 

Kiekvienais metais atsižvelgiant į evangeliškųjų bažnyčių kompozitorių bei tekstų autorių jubiliejines datas, pagal numatytą tematiką parenkami bažnytinės muzikos kūriniai.

 

Kūriniai chorui:

 1. 130-osios gimimo metinės, Max Reger (1873-1916),

„Viešpatie, mokyk įstatymų savo“
Laimingi, kurių kelias be priekaišto, kurie gyvena pagal Viešpaties Įstatymą. Laimingi, kas laikosi jo įsakų ir ieško jo visa širdimi, nedaro nieko pikta, bet eina jo keliais.( Psalmė 119, 1-3)

 1. 170-osios gimimo metinės, Johannes Brahms (1833-1897)

„Dieve, kurk manyje tyrą širdį“

 

Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią (Psalmė 51,12)

 1. 130-osios gimimo ir 60-osios mirties metinės,

Sergej Rachmaninov (1873-1943)

 

„Tau giedame“

 1. Vladas Jakubėnas „Jėzau, tu mano gyvybe“;
 2. Dietrich Buxtehude (1637-1707), Kantata (3-balsė)

„Mano siela džiaugiasi“
6.
Nežinomas XVIIIa. Tiuringijos kompozitorius

 

„Viešpačiui šlovę giedokit“

 

Šlovinkite Viešpatį, visos tautos! Aukštinkite Jį, visos šalys! Tikrai didis mums jo gerumas ir Viešpaties ištikimoji meilė amžina. Šlovinkite Viešpatį! Psalmė 117

 

Vieną savaitę seminaro choras repetavo meno vadovės Tamaros Blažienės kruopščiai ir profesionaliai paruoštą programą, kurią surinkome į atskirą sąsiuvinį chorams. Toliau sąsiuvinis bus tobulinamas ir taps Giesmių šventei 2004m. skirtu chorų sąsiuviniu. Seminaro pabaigoje paruošta programa buvo atlikta koncerto metu Nidoje. Kadangi choras greitai ir entuziastingai paruošė suplanuotą chorui programą, merginos turėjo galimybę pasimokyti keletą neplanuotų kūrinių: Mary Lynn Lightfoot „Pie Jesu“ (Jėzaus kančia) ir„Džiaugsmingai giedok Aleliuja“kurie suteikė dvasinio džiaugsmo ir merginoms ir klausytojams.

 

Vargonininkai turėjo galimybę seminaro metu pasitobulinti bei įgyti diplomuoto vargonų specialisto patarimų, praktikuodamiesi Klaipėdos universiteto, Menų fakulteto vargonais.

 

 

 

Siūlomi kūriniai vargonininkams:

 1. Choralo preliudija 49. „Ateiki, Šventoji Dvasia“

(manualinė technika);

 1. Choralo preliudija 50. „Mielas Jėzau, mes čionai“

(manualinė technika);

 1. Johann Pachelbel „Toccata“ g-moll

(manualinė+nesudėtinga pedalinė technika);

 1. Johann Sebastian Bach „Pastoralė“

(manualinė+nesudėtinga pedalinė technika);

 1. Johann Pachelbel „Fantazija“

(manualinė+nesudėtinga pedalinė technika)

 1. Dietrich Buxtehude „Mes prašome Šventosios Dvasios“

(2 manualais+pedalais)

 

 

 

 

 

Nr. 7-10 pažengusiems vargonininkams

 1. J.G. Rheinberger „Preliudija“ d-moll
 2. J.S. Bach „Aštuonios mažos preliudijos ir fugos“

(I preliudija)

 1. J.S. Bach „Jėzau, mano džiaugsme“
 2. J. S. Bach „ Kas Dievui leidžiasi valdyti“ .

 

 

Šiuos kūrinius vargonininkas is Vokietijos atsiuntė vieną mėnesį prieš seminarą, kad vargonininkai pasimokytų tekstą, bei butų lengviau ir įdomiau dirbti pamokose.

 

Šiais metais vargonų paskaitose tobulinosi šie vargonininkai:

 

Einikis Tomas (Tauragė)

 

Kalvanaitė Eva(Tauragė)

 

Moraitė Renata (Vilnius)

 

Norkienė Evelina(Pagėgiai)

 

Pavilanskienė Irena (Vilnius)

 

Petkūnienė Inga (Klaipėda)

 

Petrauskaitė Gražina (Vilnius)

 

Tumelionytė Irena (Klaipėda)

 

Stasiukėnaitė Monika (Klaipėda)

 

 

 

Pastebėjęs jauną ir labai gabią vargonininkę Moniką Stasiukėnaitę H.M. Petersen surado galimybę paremti vargonų pamokas jai ištisus metus Lietuvoje. Taip pat į praktikos vietą Liubeke, nuo šių metų rugsėjo vidurio jis pakvietė vargonininkę Irutę Tumelionytę. Tomui Einikui planuojama tokia pati praktikavimosi galimybė Liubeke 2004/5m. Tokių nuostabių galimybių mūsų jaunieji vargoninikai Lietuvoje neturi. Džiaugiamės, kad seminaro metu jauniems bei perspektyviems žmonėms atsiveria reali galimybė studijuoti bažnytinės muzikos mokslą užsienyje.

 

 

 

Pirmąjį seminaro susipažinimo vakarą gimė šauni ir spontaniška idėja: pamokyti groti tuos, kurie tik nori pradėti mokytis groti pianinu o ateityje ir vargonais. Šią šaunią idėją padėjo mums įgyvendinti vargonininkė Renata Moraitė.

 

 

 

Ji kasdien mokino groti net 6 pradžiamokslius:

 

Baslsevičiūtė Agnė (Plikiai)

 

Ilgaudaitė Inga (Klaipėda)

 

Kizelevičiūtė Vilma (Saugos)

 

Kreišmantas Gediminas (Gargždai)

 

Šakurskytė Laura (Katyčiai)

 

Šemeklienė Linda (Klaipėda)

 

Didelio suinteresuotumo susilaukė improvizacijos vargonais paskaitos, kurios buvo skirtos visiems, net ir negrojantiems vargonais. H.M.Petersen siekė mūsų vargonininkams perteikti paprasčiausias improvizavimo būdus, kaip galima paįvairinant paprastą kadenciją, labai paprastai išvystyti ją iki preliudijos choralui. Improvizacijos vargonais tradicija Vokietijoje labai sena bei gerai išvystyta. Tačiau to svečias negalėjo pastebėti Pabaltijo šalyse.

 

Taip pat seminaro dalyviai turėjo puikią galimybę pasiklausyti kvalifikuoto specialisto paskaitų. Vargonininkas iš Vokietijos H.M. Petersen skaitė paskaitas apie vargonų istorinę raidą, jų sandarą, statybą. Vargonininkas skaitydamas vieną paskaitą Klaipėdos Universiteto Menų fakulteto salėje galėjo mūsų vargonininkams akivaizdžiai parodyti, kaip sudarytos atskiros vargonų detalės, kaip funkcionuoja atskiri vargonų vamzdžiai, supažindinti su atskirais jų tembrais. Tokių paskaitų mūsų vargoninikai visiškai neturi galimybės pasiklausyti Lietuvoje.

 

Vargonininkas iš Vokietijos kartu su mūsų parapijų kunigais, besidominčiais savo vargonų būkle, turėjo galimybę apžiūrėti mūsų Mažosios Lietuvos parapijų bažnyčių vargonais, bei pamąstyti kaip ir kokiu būdu būtų galima padėti mūsų bažnyčioms.

 

Štai ką mano Vokietijos bažnytinės muzikos direktorius Hans – Martin Petersen atsakydamas mums į pateiktus klausimus:

 

1. Po Tarybų Sąjungos valdžios apie 70 metų Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia visiškai neturėjo profesionalių muzikų, kurie dirbtų bažnyčiose. Kartu su bažnyčiomis buvo sugriauti ir vargonai. Tik su Vokietijos teikiama pagalba šiandieninė situacija yra šiek tiek geresnė. Prašom pasakyti, kokią perspektyvą matote jūs Lietuvoje?

 

 

 

Lietuvos žmonėms giedojimas yra gili tradicija bei teikia labai didelę reikšmę. Liuteronų Bažnyčia visada buvo giedanti bažnyčia. Kartu tai yra labai gera perspektyva Lietuvos bažnytinei muzikai.

 

 

 

Tuo pačiu bažnytinė muzika turi būti labai gerai organizuojama. LEBMS veda labai gerą darbą ir privalo gauti daugiau paramos bei palaikymo iš ateityje išrinktojo LELB Vyskupo taip pat ir Konsistorijos. Parama, kuri iš kitų šalių ateina liuteronų Bažnyčiai Lietuvoje, turėtų taip pat padėti ir LEBMS.

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvienais metais LEBMS organizuojami seminarai rodo, kad daugelis jaunų motyvuotų žmonių yra pasirengę muzikuoti bažnyčioje. Šis potencialas turi būti skatinamas.

 

Beveik visi vargonai yra labai sunkiame stovyje. Kai kurie vargonai turi istorinę vertę. Šie vargonai neturėtu buti nugriaunami.Turėtų būti tvirtai nustatoma, kokie vargonai dar egsistuoja ir ar jie galėtų būti remontuojami ar restauruojami? Dėl aukštų įkainių tai turėtų būti planuojama ilgą laiką. Labai svarbu dabar yra suteikti gerą išsilavinimą jauniems vargonų meistrams, vargonininkams bei vargoninikėms.

 

 

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 16 d., 16 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko baigiamasis vasaros seminaro koncertas.

 

Koncerto Programa:

 1. „Jėzau, tu mano gyvybe“
  Vladas Jakubėnas

Preliudija h-moll

 

J. S. Bach (1685-1750)
Vargonuoja Gražina PETRAUSKAITĖ

 1. „Dieve, kurk manyje tyrą širdį“ Psalmė 51,12
  Johannes Brahms (1833-1897),
  170-osios gimimo metinės
 2. „Tau giedame“

Sergej Rachmaninov(1873-1943)
130-osios gimimo metinės
60-osios mirties metinės
SolistėIrena TUMELIONYTĖ

 1. „Viešpatie, mokyk įstatymų savo“Psalmė 119
  Max Reger (1873-1916)
  130-osios gimimo metinės

 

 1. „Priere“
  J. Langlais
  Vargonuoja Eva KALVANAITĖ

 2. „Pie Jesu“ (Jėzaus kančia )
  Mary Lynn Lightfoot
  Atlieka merginų vokalinis ansamblis
  Diriguoja Renata MORAITĖ

 3. „Džiaugsmingai giedok Aleliuja“Mary Lynn Lightfoot
  Atlieka merginų vokalinis ansamblis
  Akompanuoja Tamara BLAŽIENĖ

 4. Improvizacija liet. liaudies giesmės tema

 

 

 

 

Vargonuoja Hans – Martin PETERSEN (Bažnytinės muzikos direktorius, Vokietija)

 

Klausytojai girdėjo improvizaciją lietuvių liaudies giesmės „Pranaše didis“ tema. Šios temos pavadinimo vargonininkas prašė programoje neskelbti norėdamas pateikti mums siurprizą, kaip jis pats sakė „Savo širdies dovaną visiems seminaro dalyviams ir Lietuvai“.

 

 

 1. „Viešpačiui šlovę giedokit“ Psalmė 117
  Nežinomas XVIIIa. Tiuringijos kompozitorius
 2. Preliudija ir Fuga g-moll
  Nicolaus Bruhns (1665-1697)
  Vargonuoja Hans – Martin PETERSEN
   
 3. „Mes prašome Šventosios Dvasios“
  Dietrich Buxtehude (1637-1707)
  Vargonuoja Hans – Martin PETERSEN
 4. Kantata „Mano siela džiaugiasi“
  Dietrich Buxtehude (1637-1707)
  Solo: Irena TUMELIONYTĖ (Sopranas)
  Renata MORAITĖ (Altas)
  Vytautas BYTAUTAS (Bosas)
  Akompanuoja Gražina PETRAUSKAITĖ

Vasaros giedojimo ir vargonavimo seminarus remia Vokietijos privatūs aukotojai, bažnytinės ir bažnytinės muzikos organizacijos – Šiaurės Elbės Bažnyčia (NEK), Gustaw-Adolf-Werk (GAW), Martin-Luther-Bund, Lipės krašto Bažnyčia, Vokietijos diakoninė tarnyba (Speyer), Bažnytinių chorų sandrauga (VeK), Bažnyčios muzikų sandrauga (VEM)...

May 22, 2019, 3:34 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites