Lietuvos evangeliškų parapijų chorų "Giesmių šventė 2008" Rusnėje

Created on Monday, 07 July 2008

Negailestingai ankstų 2008 m. birželio 7-osios dienos rytą du Vilniaus evangeliški chorai – reformatų ir liuteronų – patraukė į vakarus, į daugeliui tik TV ekrane matytą Rusnės salą, į “Giesmių šventę 2008”.

Prie seniausios išlikusios liuteroniškos bažnyčios Lietuvoje, kuriai kertinį akmenį padėjo kryžiuočiai 1419 metais, jau laukė šventės organizatoriai – LEBMS (Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga) atstovai ir dabartinis Rusnės ev. liuteronų parapijos klebonas Jonas Liorančas, kurio inciatyva ir pasiūlymu šiemet šventė vyko čia, prieš 199 metus paskutinį kartą perstatytoje masyvioje raudonų plytų bažnyčioje.

 Image
 
Šioje, XVIII-oje, evangeliškų parapijų giesmininkų šventėje dalyvavo 9 chorai iš Vilniaus, Marijampolės, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės ir Žemaičių Naumiesčio, ansambliai iš Šilutės ir Žemaičių Naumiesčio, pučiamųjų orkestrai iš Klaipėdos ir Plikių Dovilų bei solistai Vytautas Bytautas iš Klaipėdos bei Ieva ir Martynas Paliokai iš Kauno.
 
Image

Kaip visada šventė prasidėjo iškilminga chorų eisena į bažnyčią, skambant pučiamųjų orkestrų muzikai. Bažnyčios suolus ir balkonus užpildžiusiems dainininkams, jų fanams iš sostinės ir kitų miestų bei Rusnės parapijiečiams sugiedojus visuotinę giesmę (F.Šuberto “Šventas, šventas, šventas”), homiliją perskaitė ir sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Rusnės ev. liuteronų bažnyčios parapijos klebonas Jonas Liorančas, Vilniaus ev. reformatų bažnyčios kunigas Raimondas Stankevičius, LEBMS atstovas, ilgametis chorų švenčių vyr. dirigentas, garbės narys Bronislovas Skirsgilas, Rusnės miestelio seniūnas Voitech Deniuš.

Image
 
Atskirų chorų pasirodymus pradėjo vilniečiai (susirgus Astai Saldukienei, abiems chorams dirigavo Vilniaus “Giesmės” vadovė Janina Pamarnackienė), baigė – LEBMS kamerinis jaunimo choras “Cantate Domino” (vad. Laura Matuzaitė), puikiai tarp chorų pasirodymų įsiterpė Vytauto Bytauto solo bei Ievos ir Martyno Paliokų duetas. Jungtinis choras atliko Alberto Bekerio (ž. Martyno Liuterio, aranž. B.Skirsgilo. liet. k. vertė L.Matuzaitė) kūrinį dviems mišriems chorams, orkestrui ir vargonams “Kito pamato nei vienas padėt negali”.
Šventės dalyvių ir svečių širdis sujungė bendra malda “Tėve mūsų”, senovinė airių giesmė “Palaimos palinkėjimas”, tradicinė “Taigi imk mano ranką”.
 
Image

Image
 
Chorų vadovai, solistai ir šventės rėmėjai buvo apdovanoti padėkos raštais, suvenyrais ir gėlėmis, o dainininkai džiaugėsi pasimatę su senais mielais bičiuliais, tikėjimo broliais ir seserimis.
 


Rasa Mikalajūnienė
choras "Giesmė"

May 20, 2019, 9:29 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites