GIESMIŲ ŠVENTĖ - 2008

Created on Thursday, 20 May 2010

KVIETIMAS

 
LEBM Sandraugakartusu Rusnės evangelikųliuteronų parapija,

š. m. birželio 7 d. (šeštadienį) 15 val.organizuoja

GIESMIŲ ŠVENTĘ - 2008

 

Maloniai kviečiame Lietuvos Evangeliškų Bažnyčių parapijų chorus ir ansamblius dalyvauti Giesmių Šventėje. Numatomi bendrai giedami choriniai kūriniai:

 Visuotinės giesmės:

 

„Šventas, Šventas, Šventas“ – muz. Fr. Schubert

 

„Taigi imk mano ranką“

 

Visuotines giesmes gieda visi chorai (unisonu) kartu su klausytojais, pritaria Jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras (toliau PIO). Giesmių tekstai bus Giesmių šventės lankstinukuose.

 
 
 

 
Pavienių chorų pasirodymai:

Chorų bei ansamblių prašome pasiruošti iki 10 min. programą.

Chorų registracija – užpildytos anketos siunčiamos nurodytais adresais iki š.m. gegužės 26 d.

Registracijos anketų teirautis LEBMS biure.

Chorams, kurie dar nėra pajėgūs atlikti atskirą programą, siūloma jungtis  į 2 -3 kaimyninių parapijų jungtinius chorus.

 

Jungtinio choro programai numatomos šios giesmės:

 

 1. „Būk pagarbintas, Karaliau“ muz. J. Haydn,

diriguoja Tatjana Kalvanienė (Tauragės ev. liuteronų parapijos choro vadovė);

 

2. „Padangės giria“ muz. L. van Bethoven.

(Pritaria jungtinis PIO) dirguoja Valteris Matulis (Šilutės ev. liuteronų parapijos choro vadovas);

4. „Palaimos palinkėjimas“ muz. G. Schwarze

(Pritaria jungtinis PIO) diriguoja Laura Matuzaitė (LEBMS jaunimo choro „Cantate Domino“ vadovė);

5.  Šventės finalinis kūrinys – „KITO PAMATO NEI VIENAS PADĖT NEGALI  kompozitorius Albert Becker (1834 – 1899) Dviems mišriems chorams (visuotinis ir „Cantate Domino“), pučiamųjų orkestrui, ir vargonams. Tekstas  paimtas iš 1. Korintiečiams 3,11 ir Herbrajų 13, 7.8 ir M. Liuteris, aranž. B.Skirsgilas, Liet. k. vertė L.Matuzaitė.

Diriguoja Laura Matuzaitė (Klaipėda);

Pritaria jungtinis PIO, klavinova akompanuoja Renata Moraitė (Vilnius)

Šios kantatos chorinė partitūra yra LEBMS chorų sąsiuvinyje „Giedokit ir garbinkit Viešpaties vardą 1995-2005“. Visos partitūros su B. Skirsgilo aranžuote galite teirautis LEBMS biure.

Dienotvarkę dar koreguosime valdyboje, todėl iki 26d. Dar laukiame jūsų  pageidavimų ir pastebėjimu dėl programos, kūrinių ir kt. Iškilus klausimams kreiptis:

Giesmių šventės vyr. organizatorė LEBMS valdybos pirmininkė – Laura Matuzaitė Mob. tel. 8 677 62 858

Elektroninis paštas: lebms(eta)takas.lt arba laura.matuzaite(eta)gmx.de 

 

Pučiamųjųinstrumentų orkestrų koordinatorė  Irena Tumelionytė,

Tel. 8 6 290 43 98, E-paštas:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .ltarba This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rusnės evangelikų liuteronų parapijos kunigas Jonas Liorančas Mob.tel. 8- 616-83833

E-paštas:  jliorancas(eta)yahoo.com

 Giesmių šventės organizacinio komiteto vardu

LEBMS valdybos pirmininkė –administratorė Laura Matuzaitė

 Failai parsisiuntimui:

anketa Giesmiu svente.pdf 

 Buk pagarbintas.jpg

kito pamato nei 222.pdf 

Padanges giria.jpg

Padanges giria 2.jpg

Palaimos palinkejimas.jpg 

Bendra „ GIESMIŲ ŠVENTĖS “  dienos programa:

 

10:00 - 11:30 val.registracija, atskirų chorų repeticijos  – vadovai užregistruoja savo chorus ev. liuteronų bažnyčios prieangyje, repeticijos pagal tvarkaraštį, tvarkaraščius laiku užsiregistravę chorų vadovai gaus savaitę prieš šventę.

11:30 - 12:30 jungtinio choro repeticija

12:30 - 14:30 Pietūs (kiekvienam chorui pagal tvarkaraštį ir išduotustalonėlius registracijoje)

14:50 - 15:00Eisena nuo parapijos namų iki bažnyčios

 

15:00 “GIESMIŲ ŠVENTĖS“ pradžia

Visuotinė giesmė „Šventas, šventas, šventas“.

 

Homilija – Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vyskupas Mindaugas Sabutis

 

Sveikinimo žodžiai:    Lietuvos EvangelikųReformatų Bažnyčios atstovas,

LEBMS valdybos pirmininkė Laura Matuzaitė

Pučiamųjų muzika

 

Jungtinio choro programa:

      “Būk pagarbintas Karaliau” – diriguoja Tatjana Kalvanienė (Tauragė)

      “Padangės giria” (kartu su PIO) – diriguoja Valteris Matulis (Šilutė)

     

Svečių chorų pasirodymai: gal turite pasiūlymų, kas norėtų dalyvauti šventėje svečių teisėmis?

     

Sveikinimo žodžiai:

Rusnės miestelio savivaldybės, seniunijosatstovai ir kt.

 

Pučiamųjų muzika

 

Atskirų chorų pasirodymai:  Lietuvos Evangelikų Liuteronų, Reformatų ir Baptistų bažnytinių
pavienių ir jungtinių chorų.
(atskiriems pasirodymams choristai ruošiasi išeiti giedant prieš jus išstojusiam chorui) šventėje laukiame visų

     

Pučiamųjų muzika

 

Jungtinis choras atlieka šventės finalinį kūrinį – „KITO PAMATO NEI VIENAS PADĖT NEGALI“  komp.: Albert Becker (1834 – 1899),

T.: 1. Kor. 3,11 ir Hebr. 13, 7.8 ir M. Liuteris, aranž. B.Skirsgilas, Liet. k. vertė L.Matuzaitė.

dviems mišriems chorams, pučiamųjų orkestrui, ir vargonams.

DiriguojaGiesmių šventės“vyr. dirigentė Laura Matuzaitė (Klaipėda);

Pritariajungtinis PIO,klavinova akompanuoja vargonininkė Renata Moraitė(Vilnius)

 

“Tėve mūsų” malda  ir palaiminimas – LELB vysk. Mindaugas Sabutis

(maldos metu chorai niekur neišeina, lieka stovėti prie altoriaus).

 

Jungtinis choras„Palaimos linkėjimas“ – diriguoja Laura Matuzaitė

(giedama stovint prie altoriaus).

 

Sveikinimai,gėlių, padėkos raštų įteikimaschorų vadovams (LEBMS valdybos atstovai).

 

Visuotinė giesmė „Taigi imk mano ranką“ (giedama stovint prie altoriaus).

 

Pučiamųjų muzika.

 

Norime priminti, kad kiekvieną choro vadovą, vargonininką, choristą ir kitus besidominčius evangeliška bažnytine muzika, kviečiame tapti LEBM Sandraugos nariais. Ateityje aktuali LEBMS informacija tiesiogiai pasieks tik LEBMS narius. Norint įstoti į Sandraugą prašome kreiptis antraštėje nurodytu LEBMS adresu.

Tuo pačiu prašomevisus chorų vadovus paskatinti savo choristus, neabejingus bažnytinės muzikos sandraugos organizuojamoms kasmetinėms giesmių šventėms vaikams ir suaugusiems, savo pajamų mokesčio dalį (2 %) paaukoti mūsų veiklai.Būsime visiems labai dėkingi!

 LEBMS valdybos pirmininkė Laura Matuzaitė

May 22, 2019, 4:14 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites