Giesmių giesmelė 2008

Created on Tuesday, 13 May 2008

Nuostabus dalykas ta giesmė. O ypač kai ją gieda vaikai. Žiūri į juos, klausaisi ir taip gera pasidaro. Pasimiršta rūpesčiai, kažkur dingsta jaudulys ir nuovargis, geros mintys aplanko. Tiesiog malonu, kai matai tas nuoširdžias ir geras vaikų akis, girdi linksmus ir skambius balsus.


 Image
Bendra nuotrauka
 

 Tai mintys iš gegužės 3 dienos. Kretingalės bažnyčia, aibė vaikų, vadovų, svečių iš daugelio parapijų – vyksta „Giesmių giesmelė“. Laukta šventė, į kurią noriai renkasi vaikai iš daugelio Lietuvos liuteroniškų parapijų. Šventė, kuriai ruošiasi ne tik vaikai, jaunimas, bet ir jų vadovai, parapijų kunigai. O kur dar organizatoriai, kurie kiekvienais metais rūpinasi, kad šventė būtų vis gausesnė ir gražesnė.

Image
Giesmių giesmelės simbolis-kryžius žvakidė, aut. A. Šulskis

Rūpestį šiais metais pajuto ir Kretingalės parapija, kuri ruošėsi priimti daugiau nei 250 dalyvių. Labai norėjosi, kad viskas praeitų sklandžiai, kad šventė paliktų gerą įspūdį ne tik dalyviams, bet ir tiems, kurie atvyks pasidžiaugti savo vaikais, anūkais,  bei visiems, kurie gyvena su giesme, malda ir tikėjimu. Tad darbo ėmėmės noriai.

Image
Klaipėdos ev. liut. vaikų choras 

Džiugu, kad neteko viskuo rūpintis vieniems. Savo patirtimi pasidalino ankstesnių švenčių organizatoriai: tai šventės inicviatorė docentė Dalia Kiseliūnaitė, Muzikos Sandraugos vadovė Laura Matuzaitė, praeitų metų „Giesmių giesmelės“ Saugų ev. liut. parapijoje režisieriai Laura Šakurskytė - Žilinskienė ir kunigas Mindaugas Žilinskas.

Image
 Kretingos vaikų choras

Šventė Kretingalėje turėjo ir nemažą rėmėjų būrį. Kaip ir kasmet finansinę paramą suteikė Martin – Luther – Bund. Dėkingi esame Kretingalės kooperatinei žemės ūkio bendrovei, UAB „Agrovet“, Kretingalės mokyklai už suteiktas sąlygas dalyvių maitinimui, Kretingos „Sandorai“ ir jos vadovui Arūnui Šulskiui už nuostabų meno kūrinį, kuris kasmet puoš „Giesmių giesmelės“ šventes. Su tokia komanda galima nuveikti didelius ir nuostabius darbus.

Image
 Laura Matuzaitė su šventės vedančiosiomis

Šventės dalyviai rinkosi nuo ankstaus ryto, registravosi, repetavo, bendravo su kitais kolektyvais. Į giesmelės šventę atvyko 18 kolektyvų iš 13 parapijų. Tarp jų ir garsioji „Vorusnėlė“, vadovaujama Dalios Kiseliūnaitės. Dalyvavo Klaipėdos parapijos pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Irenos Tumelionytės. Laukėme svečių iš kaimyninės Latvijos, Jelgavos parapijos. Deja, bet mūsų svečiai neatvyko. Negalėjo dalyvauti ir keli kolektyvai iš Lietuvos liuteroniškų bei katalikiškų parapijų.

Image
 Saulė Varanavičiutė kalbina boružę

„Giesmių giesmelė“ prasidėjo Vyskupo Mindaugo Sabučio palaiminimu, malda ir dalyvių pasveikinimu. Nauju akcentu tapo Arūno Šulskio šventei sukurta ir padovanota žvakidė, kurios žvakę uždegė „Giesmių giesmelės“ pradininkė docentė Dalia Kiseliūnaitė. Šitas simbolis lydės visas ateinančias vaikų ir jaunimo šventes kitose bažnyčiose.

Image
 Šilalės ev. liut. jaunimo ansamblis

Šiemet giesmelės šventė neapsiribojo tik kūrinių atlikimu. Maloniai nuteikė renginių organizatorės Lauros Žilinskienės sugalvotas šventės scenarijus. Šių metų akcentu tapo žvaigždė, kurią gavo kiekvienas dalyvis. Žvaigždės puošė ir bažnyčios balkonus, kolonas, bei altoriaus dalį. Nuostabios vedėjos, aktorės Renata ir Toma labai įtaigiai įvedė dalyvius į Motinos dienos nuotaiką, nepamiršdamos ir šventės esmės – giesmelės.

 Image
Soliškas Karolis iš Kretingos 

Giesmės bažnyčioje skambėjo net 4 valandas. Ansambliai, duetai, solistai vienas po kito stebino gražiomis giesmėmis ir begaliniu noru giedoti. Galbūt ne viskas pavyko, gal kartais jaudulys buvo stipresnis už balsą, bet juk ne tai svarbiausia. Esminis dalykas – noras ir tikėjimas tuo, ką darai. O to tikrai netrūko.

Image
Tauragės ev. liut. jaunimo choras 

Norėčiau padėkoti visiems kolektyvams ir jų vadovams už dalyvavimą, visiems pagalbininkams už paramą, rėmėjams už galimybę šventę organizuoti.

Image
Vorusnėlė 

Tikiuosi, kad šita graži „Giesmių giesmelės“ tradicija niekada nesibaigs ir kasmet gausus būrys vaikų ir jaunimo džiugins visus savo giesmėmis.

 Image
Pagrindinė giesmė- Mylėkit Dievą, kaip maži vaikai 

Kretingalės ev.liut. parapijos kunigas Saulius Varanavičius

Nuotraukos iš Giesmių Giesmelės:

FOTO 1

FOTO 2

May 20, 2019, 10:32 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites