LEBMS visuotinis narių susirinkimas

Created on Wednesday, 26 March 2008

LEBMS visuotinis narių susirinkimas,

Giesmyno su natomis „KRIKŠČIONIŠKOS GIESMĖS“

bei vargonininkų knygos „CHORALAI“

pristymas Klaipėdoje

Image

Jokia paslaptis – laikas bėga labai greitai! Kiekviena diena – tai nauja informacija, nauja patirtis, nauji įspūdžiai, kurie taip ir sluoksniuojasi vienas ant kito. Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos (toliau) pradžia, pirmieji žingsniai  – atrodo, visa tai buvo jau taip seniai.

Nuo 1995m. gyvuojanti Muzikos Sandrauga jau 13– tus tęsia svarbiausią savo misiją – puoselėti ev. bažnytinės muzikos kultūrą bei giedojimo tradicijas. Metų bėgyje Sandraugos veiklą ypatingai aiškiai galima įvertinti pagal organizacijos augimą, tai: giesmių šventės, giedojimo, dirigavimo, vargonavimo, grojimo pučiamaisiais instrumentais, kompiuterinės natų rašymo programos „Finale“ seminarai, vis labiau augantis ir tobulėjantis jaunimo choras „Cantate Domino“, muzikinės literatūros leidyba bei platinimas.

Pasidalinti praėjusių metų Muzikos Sandraugos veiklos vaisiais, visi šios organizacijos nariai buvo kviečiami kovo 8d. į visuotinį susirinkimą, kuriame tuo pačių buvo plačiau pristatytas ir naujasis LELB giesmynas su natomis „Krikščioniškos giesmės“ bei choralų knyga vargonininkams „Choralai“. Pristatyme dalyvavo ir apie giesmyno darbo veiklą bei istorijos raidą plačiai pasakojo visi redakcinės komisijos nariai: Kun. Liudvikas Fetingis,Kun. Dr. Darius Petkūnas,Doc.dr. Dalia Kiseliūnaitė, Doc. Bronislovas Skirsgilas,taip pat ir Redakcinės  komisijos talkininkai:Kun. Dr. Charles Evanson, Doc. Petras Jokubauskas, Prof. Habil. Dr. Audronė  Kaukienė, Doc. Dr. Darius Kučinskas, Prof.Dr. Rimantas Sliužinskas.

Visi redakcinės komisijos nariai buvo apdovanoti Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios padėkos raštais pasirašytais LELB Vyskupo Mindaugo Sabučio, bei giesmynais. Padėkas išsiuntėme ir Vokietijoje gyvenantiems redakcijos komisijos talkininkams negalėjusiems dalyvauti susitikime: kunigui Valdui Žieliui ir kantoriui Frieder Gutowski.

Kunigas Valdas Žielys atsiuntė gražų bei trumpa pasveikinimą:

Mielieji, sveikinu visus susirinkusius LEMS narius ir svečius su Švento Augustino žodžiais:

"Cantare amore est" - "Giedoti, reškia mylėti".

Mylėkime Dievą Jam giedodami.

Mylėkime savo artimus- visus žmones.

Mylėkime tuos,kurie paruošė "Krikščioniškas giesmes".

Mylėkime tuos, kurie giesmes gieda ir groja.

Mylėkime tuos, kurie ateityje išleis kitus giesmynus.

Mylėkime tuos, kurie dalykiškai pareikš kritiką.

"Cantare amore est".

Giedokime Dievui, nes Jis yra meilė.

Su Širdinga Padėka visoms ir visiems iš Vokietijos muzikas ir kunigas Valdas Žielys

O Muzikos Sandraugos įkūrėjo bei ilgamečio redakcijos talkininko kantoriaus Frieder Gutowski sveikinimo žodį siūlau paskaityti LEBMS metiniame leidinyje „Metraštis 2007“

Giesmyno pristatymą giesmėmis  puošė jungtinis LEBMS „Cantate Domino“ (vad. L. Matuzaitė) ir Mažosios Lietuvos folklorinio ansamblio „Vorusnėlė“(vad. D.Kiseliūnaitė) choras, vadovaujamas Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro choro vadovo Vladimiro Konstantinovo.

Visi svečiai po pristatymo buvo pakviesti gardžių pietų bei pyragų.

Antrą dienos pusę LEBMS visuotiniame susirinkime be valdybos bei revizijos komisijų ataskaitų buvo aptarti visi ateinantys bažnytiniai muzikiniai renginiai, į kuriuos esate visi nuoširdžiai kviečiami ir laukiami:

Balandžio 2 – 6 d. Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčioje bus atvežti ir sustatyti vargonai iš Šiaurės Elbės Bažnyčios Vokietijoje.

Balandžio 6d.vargonų pristatymo pamaldos.

Image

Gegužės 3 d. 11 val.tradicinė evangeliškų bažnytinių vaikų chorų ir ansamblių šventė „Giesmių giesmelė“ Kretingalės ev. liuteronų bažnyčioje. Informaciniai laiškai netrukus pasieks visus bažnytinių vaikų chorų bei ansamblių vadovus ir parapijų kunigus.

Visi norintys dalyvauti prašome kreiptis Muzikos Sandraugos adresu:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Pylimo g. 2, LT – 91249, Klaipėda;

Tel. +370 – 46 – 31 33 79;  Fax. +370 – 46 - 49 29 07

Birželio 7 d. 15 val.tradicinė evangeliškų bažnytinių jaunimo ir suaugusiųjų chorų bei ansamblių „Giesmių šventė“ Rusnės ev. liuteronų bažnyčioje. Informaciniai laiškai netrukus pasieks chorų vadovus bei parapijų kunigus.

Birželio 23 d. – liepos 7 d. Austrijoje (Gosau) vyks dvi giedojimo savaitės. Tikimės, kad ir kaip kiekvienais metais 4 Muzikos sandraugos nariai turės galimybę juose dalyvauti nemokamai.

Birželio 27 d. – liepos 4d.atvyksta bažnytinis choras iš Lipės, Lemgo St. Nicolai ev. liuteronų bažnyčios. Numatomi koncertai ir giedojimas pamaldose Vilniuje, Klaipėdos krašte bei Nidoje.

Liepos 2 – 6 d.kartu su krikščioniška jaunimo stovykla Vanaguose organizuojame pučiamųjų instrumentų muzikos seminarą, kurio vadovas Andreas Altmann (Vokietija), Koordinatorė Irena Tumelionytė (Klaipėda)

Liepos 20d. - rugpjūčio 3d. Klaipėdoje vyks giedojimo ir vargonavimo seminaras „Anglų bažnytinė muzika“  Pirmąją savaitę rinksis tik vargonininkai, orkestrantai ir solistai. Antrąją savaitę (liepos 27d.) rinksis choristai ir vaikų grupė. Kviečiame visus jaunus tėvelius, norinčius giedoti, atvykti į seminarą su vaikučiais. Seminaro muzikos vadovai: Thomas Rinck  iš Šveicarijos, Laura Matuzaitė ir Edita Gložaitienė.

Rugpjūčio mėn. kartu su Thomu Rinck žadame rinkti duomenis apie vargonų situaciją Klaipėdos krašte. Prašome kreiptis į Muzikos Sandraugą, jei norite, kad būtų įvertinta ir aprašyta jūsų bažnyčios vargonų būklė.

Rugpjūčio mėn. 10d. DetmoldeMartin Luther bažnyčioje vyks paskutinis koncertas su dovanojamais vargonais. Po koncerto organizuojame vargonų  išmontavimą ir transportavimą į Lietuvą, Vilkyškių ev. liuteronų parapiją. Nuo rugpjūčio vidurio žadama pradėti vargonų statymo darbus Vilkyškiuose. Labai reikalinga nuoširdi visų Jūsų parama vargonų statybos darbams Vilkyškiuose.

Skrajutė 

Image

Rugsėjo pradžioje Klaipėdosev. liuteronų  parapijos choro (vad. I. Tumelionytė) koncertinė kelionė į Šlėsvig – Holšteino regioną Vokietijoje.

Rugsėjo 18 d. – 22 d.Europos evangeliškų bažnyčių muzikų konferencija (EKEK) Rygoje.

Vyksta Laura Matuzaitė ir Renata Moraitė.

Rugsėjo 26 d. - 28 d. tarptautinė Baltijos Šiaurės šalių bažnyčios muzikų konferencija Valga (Estija) Vyksta Laura Matuzaitė .

Nuoširdžiai dėkojame Tadui Sperauskui už internetinės svetainės www.lebms.lt kuravimą.

2008 m. internetinę svetainę tikimės paruošti ir  vokiečių kalba (Vertėja Johanna Clotz).

Nuoširdžiai sveikiname šiais metais naujai įstojusius į LEBMS narius:

Karolį Skausmenį (Tauragė) ir  Gerda Tėvelytę (Kretinga)

Susirinkimo metu apie naujai įsikūrusios organizacijos „Nacionalinė Vargonininkų Asociacija“ veiklą bei planus nuoširdžiai mums papasakojo asociacijos prezidentas Vidas Pinkevičius. 2007m. vasarą naujai įsikūrusią asociaciją sieja 18 narių, kurie taip pat rūpinasi vargonų muzikos puoselėjimu Lietuvoje. Apie tai galite daugiau pasiskaityti jų internetinėje svetainėje  www.vargonininkai.weebly.com  Su šia asociacija nutarėme nuoširdžiai bendradarbiauti.

Evangeliškose bažnyčiose tarnaujančių muzikų altruistinis ir didžiulio pasiaukojimo reikalaujantis visuomeninis darbas mūsų šalyje kol kas neremiamas ir neskatinamas. Todėl vienas iš svarbiausių Muzikos Sandraugos tikslų yra įvairialypiai padėti, stiprinti ir lavinti mūsų ev. bažnyčių muzikus.  Per mūsų gyvavimo metus įgyta daug vidinės patirties: tapome „Asociacija“, keitėsi mūsų biuro adresas, darbuotojai, išmokome dirbti vieni su kitais, supratome, kad privalome ne tik priimti mums duodamą pagalbą, bet ir teikti savo pagalbą kitiems. Mūsų restauruojamose bažnyčiose mes išlaikėme dvasingumą, tikėjimą, viltį, entuziazmą ir giesmę. Turtingoji Vokietijos Bažnyčia visų šių dalykų jau neturi. Mes turime neįkainojamus klodus savos lietuviškos bažnytinės muzikos, ją tereikia rasti, sutvarkyti, pateikti mūsų chorams ir parapijoms. Atsirado poreikis rinkti ir išsaugoti savąjį protėvių palikimą, kasmet leisti chorų sąsiuvinius, rengti vaikų ir suaugusiųjų chorų giesmių šventes, poreikis tobulėti skatinantiems muzikiniams seminarams. Šiais metais labai džiaugiamės atversdami naują bei pirmąjį po Martyno Mažvydo ev. liuteronų giesmyną su natomis  „Krikščioniškos giesmės“ bei choralų knygą vargonininkams. Tuo pačiu jau atsiranda dar vienas naujas poreikis -  išleisti atskirą choralų knygą ir  pučiamųjų orkestrams.

Šiuo metu džiaugiamės atnaujintu ir kasmet stiprėjančiu bei tobulėjančiu pučiamųjų orkestrų darbu Lietuvos ev. liuteronų bažnyčiose. Daug metų organizuoti pučiamųjų instrumentų seminarai su kvalifikuotais specialistais iš Vokietijos duoda daug žadančių vilčių. Tai skatina įsigyti naujų instrumentų bei atskleidžia naujų tobulinimosi galimybių jaunimui.

Pagaliau atėjo laikas, kada mūsų bažnyčiose norime girdėti tikrų vargonų skambesį. Todėl džiaugiamės ir dedame daug pastangų, kad juos galėtume įsigyti, parsigabenti bei įrengti savo bažnyčiose. Praėjusiais metais iš Dinkelsbiulio (Vokietija) gavome vamzdinius vargonus – pozityvą naujai atrestauruotai Jurbarko ev. liuteronų parapijos koplyčiai. Šiais metais net keturios (Vilniaus, Klaipėdos, Juodkrantės bei Vilkyškių) ev. liuteronų bažnyčios sulauks tikrų vamzdinių vargonų gaudesio.

Į visą tai žvelgiant iš šalies, noriu pastebėti ir pasidžiaugti ištikimai mus globojusia ir vedusia Viešpaties ranka, prisiminti ir padėkoti tiems žmonėms, be kurių meilės, tikėjimo, nepaprasto pasiaukojimo bažnyčiai, nebūtų šiemet tokių prasmingų bei džiuginančių vaisių.

Kiekvienam iš Jūsų: bažnytinės muzikos puoselėtojui, mokytojui, skatintojui, kūrėjui ar tiesiog mylėtojui noriu nuoširdžiai palinkėti Dievo palaimos, kūrybinio polėkio bei entuziazmo!

Laura Matuzaitė

LEBMS valdybos pirmininkė

Administratorė

May 22, 2019, 3:42 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites