Lietuvos evangeliškų chorų "Giesmių šventę" prisiminus

Created on Tuesday, 08 May 2007

"Paskendę savo kasdienybės rūpesčiuose dažnai pamirštame, kad Viešpats mus kviečia ne tik tikėjimo tarnystei kasdieniniuose rūpesčiuose, bet ir tikėjimo bendrai šventei".

 Kun. Rimas Mikalauskas Lietuvos ev. reformatų gen. superintendentas

Šventė prasidėjo procesija, kurios priekyje broliškai žengė Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas Rimas Mikalauskas. Už jų – kunigai, šventės dirigentai ir chorai. Eiseną labai papuošė Šilutės, Pagėgių ir Ž.Naumiesčio ev. liuteronų parapijų jungtinis choras ir Klaipėdiečių chorai, kurių aprangos sodrios gražios spalvos mirgėjo iš tolo ir džiugino akį.

 Užbėgdama už akių, pasakysiu, kad šiemet į evangelikų parapijų chorų Giesmių šventę, kuri šįkart vyko Biržuose, susirinko rekordiškai mažai chorų (tik 10) ir rekordiškai daug klausytojų, kurie kantriai išbuvo iki šventės galo.

Bažnyčioje procesijos dalyvių laukė staigmena – beveik visos vietos suoluose užimtos, todėl teko sėstis ne ten, kur buvo sutarta repeticijų metu, o ten, kur buvo laisva. Kai kurie parapijiečiai stojosi iš suolų ir lipo į balkonus, užleisdami choristams vietas. Vis tiktai buvo labai malonu, kad tiek daug biržiečių atėjo į šventę, kartu giedojo visuotines giesmes, išklausė ne tik atskirų chorų pasirodymų, vargonininkų, ansamblių, bet ir jungtinio choro atliekamų – kantatos „Viešpatį liaupsink“, „Palaimos palinkėjimo“, nuoširdžiai visiems plojo, kartu tarė „Tėve mūsų“ ir giedojo „Paimki mano ranką“.

Nors visi chorai dainavo širdimi, vis tik daugumos dalyvių nuomone, darnumu šiemet išsiskyrė Vilniaus reformatų choras „Giesmė“, vadovaujamas Gražinos Petrauskaitės. Vlado Jakubėno „Tyloj tu švenčiamasis“ ir F. Mendelssohn Bartholdy „Viešpaties pakilk tauta“ atliko labai susikaupę, gerai intonuodami, paklusdami dirigentės reikalavimams.

Originaliu repertuaru išsiskyrė Astos Saldukienės vadovaujamas Vilniaus liuteronų bažnyčios choras. Atlikęs norvegišką giesmę „Dienos akis“ (į lietuvių kalbą išvertė Vidūnas Ramša, sueiliavo Marija Kubilienė) ir Zsolt Gardonyi vengrišką motetą (vargonais akomponavo Jūratė Landsbergytė), sukėlė kai kurių diskusijų dėl nelietuviško repertuaro. Tenka pastebėti, kad didžioji dauguma šventėje atliktų kūrinių buvo nelietuvių kompozitorių, ir gal būtų visai ne pro šalį, kad daugiau lietuvių kompozitorių kūrinių skambėtų Giesmių šventėse, bet, manau, iniciatyva paieškoti ir paruošti šventei įdomius, originalius, negirdėtus kūrinius visada sveikintina.

Kaip ir pernai, klausytojų nenuvylė Irenos Tamulionytės vadovaujamas Klaipėdos ev. liuteronų parapijos choras, atlikęs hans-Martin Saider "Žodį" ir Bernd Draffehn "Alleliuja! Girkit Viešpatį!". Malonu buvo klausytis Kauno ev.liuteronų Šv.Trejybės bažnyčios choro, dueto ir kvarteto (vadovė Virginija Daugirdienė). Ypatingai sodriu ir profesionaliai valdomu balsu čia suspindėjo jaunas bosas Vytautas Bytautas.

Atskirų chorų pasirodymą užbaigė LEBMS kamerinis jaunimo choras „Cantate Domino“ (vad. Edita Fiodorova), kuris kaip visada giedojo labai gerai.

Reikėtų paminėti šventėje dalyvavusias dvi profesionalias vargonininkes – Gražiną Petrauskaitę (pav.) ir Jūratę Landsbergytę. Gražina puikiai atliko P.Sweelinck Variacijas d-moll. (Jas dar kartą galim bus išgirsti Gražinos koncerte birželio 10 dieną (14 val.) Vilniaus Arkikatedroje). Jūratė pristatė pirmą kartą Lietuvoje skambantį kūrinį – latvių kompozitoriaus ir vargonininko Aivars Kalejs (g.1951 m.) „Via dolorossa“. Pastarasis kūrinys parašytas 1996 metais ir skirtas patyrusiems tremties kančias. Būtent šis kūrinys susilaukė didžiausio visų šventėje dalyvavusių dėmesio ir įvertinimo.

Šventės kulminacija - jungtinio choro atliekama H.Walcha kantata „Viešpatį liaupsink“, kuriai akomponavo Renata Moraitė (vargonai), pritarė Plikių-Dovilų ev. liuteronų parapijų pučiamųjų orkestras (vadovas kunigas Liudvikas Fetingis), dirigavo šventės vyr. dirigentas Bronislovas Skirsgilas.

Pasakojimą apie evangeliškų chorų giesmių šventę užbaigsiu kunigo Rimo Mikalausko palinkėjimu:

„Meldžiu, kad šios šventės pastiprinimas su Dievo jėga sugrįžtų su Jumis į Jūsų parapijas ir stiprintų per ateinančius metus. Tebūnie kuo daugiau mūsų visų namuose Viešpačiui garbės ir ramybės Dievo mylimiems žmonėms.“

LEBMS narė Rasa Mikalajūnienė

 

 

 

 

Čia galite rasti daugiau nuotraukų (spausti)

May 22, 2019, 3:34 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites