Choro grupė iš „Wang“ Lietuvoje ir Suvalkų apylinkėse

Created on Wednesday, 13 July 2005

Ketvirtadienį, 2005m. birželio 2d., choro grupė iš „Wang“ pradėjo savo pirmąją kelionę į Rytus. Šią dieną atvykome į Suvalkus, ten esančios evangeliškos parapijos svečių kambariuose galėjome pernakvoti.

Sekančios dienos rytą, pasikeitę zlotus į litus, pajudėjome toliau, kolionės tikslo link.  Į Vilnių mus pakvietė Laura Matuzaitė, kuri yra atsakinga už Bažnytinę muziką evangeliškose Lietuvos Bažnyčiose.

 Image
 

Birželio 4d. Vilniuje 10 – jam LEBMS jubiliejui paminėti, buvo organizuojama evangeliškų chorų giesmių šventė. Giesmių šventėje dalyvavo 23 bažnytiniai chorai iš visos Lietuvos, ir mes - vieninteliai svečiai iš užsienio. Penktadienio vakarą, vietos ev. liuteronų bažnyčioje, įvyko vargonų koncertas. Šiame koncerte grojo daugelis ev. liuteronų vargonininkų, o giedojo mūsų choro grupė „Wang“.

Šeštadienio rytas prasidėjo šventės chorų repeticijomis, o mums atskirai dar buvo suorganizuota turistinė programa po Vilniaus senamiestį su vietos gidu, kuris kalbėjo ir angliškai ir rusiškai. Turėjome progą teigiamai įvertinti daugelio metų rusų kalbos pamokas mokykloje. Mus labai sužavėjo Vilniaus senamiestis. Restauruoti namai, bažnyčios ir lenkiška atmosfera, kurią jautėme daugelyje vietovių, - paliko mums didžiulį įspūdį.

Po bendrų pietų lauko kieme, visi chorai išsirikiavo ev. liuteronų bažnyčios kieme. Nuo čia prasidėjo eisena, kurią vedė ev. liuteronų bažnyčios Vyskupas Mindaugas Sabutis. Kartu su grojančiu orkestru ir eilėmis išsirikiavusiais chorais, viena iš pagrindinių senamiesčio gatvių (eismas gatvėje buvo specialiai sustabdytas!) eisena pajudėjo iki vietos, kur vyko chorų šventė. Tai buvo didžiulis mokytojų namų lauko kiemas, netoliese ev. liuteronų bažnyčios. Chorų šventės programa buvo labai įvairi: pučiamųjų orkestro muzika, tradiciniai choralai a cappella, chorai su pučiamųjų orkestu, pavienių ir susijungusių chorų giesmės. Giesmių šventės programos viduryje giedojo ir mūsų grupė „Wang“. Mūsų giedojimui akomponavo dvi gitaros ir du smuikai. Giesmių kompozitorius Ryszard Zając. Tai viena iš mūsų bažnyčios įpatybių, kad mūsų grupė gieda tik savo kompozitoriaus kūrybą.

Vietos chorai ir publika spontaniškai mus sveikino, nors ir turėjo supratimo sunkumų dėl lenkų kalbos. Šventė baigėsi sveikinimais, pažymėjimais ir gėlėmis visiems šio didelio ir  gražaus renginio atlikėjams ir organizatoriams.

Išgyvenimų pilna diena gražiai baigėsi įpatingu vakaru pas svetingą, mus priėmusį šeimininką namuose.  Mus labai nustebino, kai mus apnakvydinęs šeimininkas (priėmęs į savo namus du asmenis), spontaniškai apsisprendė ir staiga pasikvietė mus visus, - devynis! Tai, ka mes visi kartu išgyvenome, tikrai dar labai ilgai atsiminsime. Čia radome gardžių šašlikų, kurie buvo paruošti pagal seną lietuvišką receptą, salotų ir kitų vaišių, o sode pasikalbėdami galėjome kartu dainuoti. Tačiau didysis   siurprizas dar mūsų laukė. Pagal seną lietuvišką tradiciją, svetingumui įrodyti, svečiai būdavo kviečiami į pirtį. Taip mūsų šeimininkai ir padarė. Tai mums buvo didžiulis siurprizas, dar daugiau, - po pirties galėjome iki soties maudytis sodo baseine! Ir visa tai tris kartus! Mus tai buvo didžiausias džiaugsmas, mes žaidėme kaip maži vaikai. Tuo pačių buvo ir geras atsipalaidavimas po įspūdžių ir išgyvenimų pilnos šventinės dienos ir prieškoncertinės įtampos.

Sekmadienio rytą buvome planavę giedoti lietuvių ev. liuteronų pamaldose, tačiau po mūsų pasirodymo šeštadienį, mes buvome paprašyti pagiedoti dar ir angliškose ev. pamaldose. Taigi, mes giedojome net dviejose pamaldose! Didžiulį išgyvenimą patyrėme dalyvaudami lietuvių ev. liuteronų pamaldose. Nors mes ir nieko nesupratome, (išskyrus pamokslą, kuri skaitė vienas svečias  iš Vokietijos), mes jautėmes kaip ir pas mus. Ta pati liturgija, tos pačios giedotųjų giesmių žinomos melodijos. Bendroje pamaldų su šventa vakariene eigoje mes jautėmes puikiai, tiesiog - kaip namie.

Po pamaldų padarėme bendrą nuotrauką kartu su Vyskupu Mindaugu Sabučiu. valgėme kartu pietus – skanius lietuviškus mėsos kukulaičius. Žinoma, išbandėme ir kitus lietuviškos virtuvės patiekalus. Cepelinus, lietuviškus šaltibarščius. Tai tikrai labai gardu!

Padėkoję ir atsisveikinę palikome Vilnių ir pradėjome mūsų kelionę atgalios į Lenkiją. Lietuvoje dar pamatėme kunigaikščio Gedimino pastatytą pilį Trakų ežero saloje ir nuostabią Nemuno meandra (upės vagos vingį). Tai buvo nuostabu!

Bevaikščiodami Nemuno pakrante netoli vienuolyno, sutikome žmonių grupelę gražiai bedainuojančią pievelėje prie ažuolo. Mes nustebę sustojome. Pasirodo, šie žmonės buvo folklorinė grupė. Jie prieš keletą metų šioje pievoje pasodino medelius, ir dabar atėję čia, jie dainavo šiems medeliams, kad jie galėtų geriau augti. Ir štai vienas iš jų grupės šuktelėjo: „budiem wsie tancowat” (dabar visi šoksime). Ir taip mes kartu su draugiškais ir atvirais lietuviais, miškelio pievelėje prie Nemuno, pradėjome šokti. Buvo tikrai nuostabi diena - pilna siurprizų!

            Vakare mes jau buvome Suvalkuose. Kirtę laiko juosta laimėjome dar vieną valandą. Kitą dieną, vietos kunigas Robert Pęczek mums paruošė taip pat turiningą programą. Ryte lankėmės vietos „Radio 5”, kaip dienos svečiai. Vakare koncertavome R. Katalikų bažnyčioje, kurios kunigas žinomas, kaip engažuotas ekumenijos atstovas. Po to mes aplankėme Wingry ir stebėjomes nuostabiu Suvalkų kraštovaizdžiu. Po pietų mes plaukėme Augustowskie ežeru ir jo kanalais. Mums, Schleusen‘o gyventojams, kur vandens lygis 2,5m. nusekęs arba pakilęs, tai buvo didžiulė atrakcija. Tuo pačiu laivu yra plaukęs ir Popiežius, lankydamasis Augustówe. Vakare giedojome dar vieną, paskutinį mūsų kelionės koncertą. Ketvirdadienį, birželio 7d., kelionėje atgalios į Karpacz, padarėme pauzę ir aplankėme Vyskupą Janusz Jagucki Varšuvoje. Tą pačią akimirką buvome pakviesti kavos, arbatos ir blynų. Mes papasakojome jam apie mūsų kelionę į Vilnių. Vyskupas tuo buvo labai patenkintas, kad atsivėrė mūsų ryšiai į Rytus ir tikisi tolimesnio gražaus bendradarbiavimo ir ateityje. Trumpai pasivaikščioję po senamiestį vykome toliau į namus.

Tai buvo kelionė, kuri mums suteikė labai daug pozityvių  išgyvenimų. Nors kelionės pabaigoje jautėme nuovargį, tačiau buvome visi labai laimingi, kad galėjome visą tai patirti.

Mes norime širdingai padėkoti kunigui Uwe Haberland ir Schleswig-Holstein‘o Gustav - Adolf – Organizacijos valdybai už mūsų kelionės finansavimą.

            Dėkojame ir mūsų Dievui, kad mes turėjome galimybę važinėtis, koncertuoti ir jo vardą šlovinti. Tai ir yra mūsų pagrindinis tikslas – Šlovinti Dievą giesme ir muzika. Kaip ir  visada kiekvieną koncertą, taip ir šį pasakojimą baigiame su 115 Psalmės žodžiais:

 „Ne mums, O Viešpatie, ne mums, tik savo vardui duok garbę.“

Ačiū Dievui, kad jis mus ir šioje kelionėje vedė.

 

 

Bogusława Pech

„Wang“ ev. liuteronų kunigo Edwin Pech žmona

June 15, 2019, 11:43 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites