Baigėsi vargonų muzikos festivalis

Created on Tuesday, 26 October 2010
Neseniai Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje nuskambėjo paskutiniai festivalio „Vargonų muzika Vilkyškiuose-2010“ akordai. Tai tik dalis klasikinės muzikos koncertų, kuriuos organizuoja Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga (LEBMS). Kasmet organizuojami koncertai apima vis didesnę Lietuvos teritoriją. Pirmaisiais  metais koncertai vykdavo daugiau Vakarų Lietuvos miestuose, šiais metais koncertuota ir Kauno bei Vilniaus bažnyčiose.

„Rekviem muzika atitinka metų laiką... gamta ruošiasi poilsiui... palengva blunka gamtos spalvos“,  – tokiais žodžiais susirinkusiuosius į paskutinįjį vargonų muzikos festivalio „Vargonų muzika Vilkyškiuose-2010“ koncertą sveikino kunigas Mindaugas Kairys.

Koncerte skambėjo Johanneso Brahmso vokiškasis rekviem. Šio kūrinio muzika skirta laidotuvėms, parašyta remiantis protestantiškosios laidotuvių muzikos kūrybos principais. Vokiškojo rekviem pristatyme sakoma, kad J. Brahmsas nesilaikė griežtų mirusiesiems skirtos bažnytinės liturgijos reikalavimų ir tekstus iš biblijos parinkdavo pats. „Mat kiekvienas kūnas – tartum žolynas, ir visa jo garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta, ir žiedas nubyra“, – tokias citatas iš Biblijos giedojo Paderborno Abdinghofo bažnyčios choras.

Šį  mišrų chorą sudaro apie 100 narių, vadovas Martinas Hoffmans. Choro repertuare senųjų ir naujųjų laikų bažnytinės muzikos veikalai. Koncerto solistai Ulrike Wieddmann (sopranas),  Markus Krause (bosas), Marianne ir Eckhardas Wiemanai (fortepionas). Šiuos pasaulinio garso atlikėjus į mūsų kraštą pakviečia LEBMS  valdybos pirmininkė Laura Motūzaitė-Kairienė.

Pasak koncertų organizatorių Lauros ir Mindaugo Kairių, sumanymas rengti šiuos profesionalios klasikinės muzikos koncertus gimė studijuojant užsienyje. Studijų metu tiek Laurai, tiek Mindaugui  teko sutikti daug profesionalių atlikėjų iš įvairiausių šalių. Bekalbant Laura ir Mindaugas su pasididžiavimu sakydavo, kad jų gimtinė – Lietuva. Tuomet  kolegos, muzikantai sakydavo: „O, tai įdomu, norėčiau Lietuvoje pabuvoti“.

Tad dabar kviečia įvairius atlikėjus atvykti koncertuoti. Ponia Laura sako, kad atlikėjai iš užsienio šaliųnėra įnoringi: kelionės išlaidoms lėšų neprašo, o vietoj honoraro pažadama ekskursija po Lietuvą.

„Iš pradžių koncertus organizavome daugiau Vakarų Lietuvoje, nes tai – buvusi Vokietija. Šiame krašte daugiau nei kituose Lietuvos rajonuose yra evangelikų. Tačiau kviesdami atlikėjus iš įvairiausių šalių, norime  jiems parodyti ir kuo daugiau Lietuvos“, – pasakojo ponia Laura, todėl koncertų geografiją plečiame.

Pasak ponios Lauros, dažniausiai svečiams Lietuvoje pristatomos populiariausios lankytinos vietos: Kryžių  kalnas, Trakai, Vilniaus senamiestis ir t.t. Chorų dalyviai pamato Lietuvą kitokią, nes koncertuoja ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose – aplanko Vilkyškius, Nidą, Neringą, Kretingą.  Tokios kelionės svečiams palieka gilų  įspūdį, nes pamato Lietuvos kasdienybę, pasisemia emocijų koncertų metu. Tuo pačiu pasidalijama gerąja darbo patirtimi aplankant parapijas, kuriose darbuojasi kunigas Mindaugas Kairys.  

Ponia Laura pastebėjo, kad Vilkyškiuose labai malonu rengti koncertus, nors šis miestelis vienas mažiausių, publikos susirenka tikrai daug. „Itin dėmesinga mums Pagėgių savivaldybės administracija, suteikia ne tik finansinę paramą, bet ir koncertų metu jos atstovai pagerbia atlikėjus bei organizatorius“, – pasakojo Laura Motūzaitė-Kairienė, pridurdama, kad yra dėkinga už pagalbą ir Vilkyškių seniūnija, kultūros centrui, VVG administracijai bei vietiniams laikraščiams.

Artėja Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčios renovacija, tačiau Laura ir Mindaugas Kairiai nežada nutraukti koncertų – galbūt jų bus tik mažiau. „Liepos mėnesį į Lietuvą žada atvykti gausus choras iš Vokietijos. Šio choro koncertus organizuosime kitose Lietuvos bažnyčiose, nes mūsų koncertus noriai pasitinka ir protestantai, liuteronai, katalikai. Menas  neskirstomas pagal tikėjimus, nedalijamas išskaičiavimo formulėmis... jis keliauja į žmones...“ – dalijosi savo mintimis ir planais ponia Laura.

Svetlana JAŠINSKIENĖ
June 25, 2019, 10:33 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites