Vargonų meistrų bei ekspertų viešnagė Lietuvoje

Created on Thursday, 05 July 2012

Š. m. gegužės 10d. į Lietuvą atvyko keturi vargonų meistrai iš Dresdeno bei du vargonininkai ir vargonų ekspertai su didele misija. Gegužės 12d. Kretingoje įvyko pirmasis Kretingos ev. liuteronų J. Preusso vargonų restauracijos komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Baltijos vargonų centro vadovas Martin Rost bei valdybos narys Krzysztof Urbaniak, Vargonų restauratorius, muzikologas Rimantas Gučas, VŠĮ „Vargonų paveldo centras“ direktorius dr. Girėnas Povilionis, parapijos kunigas Darius Petkūnas, Kretingos parapijos tarybos narė Rūta Šulskienė ir LEBMS vald. pirmininkė Laura Matuzaitė – Kairienė. Šio posėdžio metu buvo aptartos vargonų restauravimpo galimybės.

Gegužės 12d. 19val. vargonininkas Martin Rost koncertavo Juodkrantės ev. liuteronų bažnyčioje. Šis pirmasis varonų muzikos koncertas su pernai metais atvežtais ir naujai sustatytais vargonais iš Šveicarijos gražiai papildė„Vokiečių kultūros dienų – 2010” renginiųsarašą.

Toliau vargonininkų – ekspertų misija prsikėlė į Tauragės kraštą.

Mažieji Adakavo vargonai buvo pastatyti maždaug 1770 – 1780 m. vieno žymaus vargonų meistro Adam Gottlob Casparini dirbtuvėse, jo bendradarbio arba galimas dalykas, kad ir pačio meistro Casparinio. Instrumentas turi 7 skambančius registrus.

            Prieš 2 Pasaulinį Karą Karaliačiaus priemiesčio Liobnichto ligoninės bažnyčioje stovėjo beveik tokio paties statymo instrumentas, tačiau gaila, 1945m. jis buvo sunaikintas. Labai tikėtina, kad šie du instrumentai atstovauja tipinį Casparinio statomų instrumentų rūšį, kurią jis dažnai statė. Jis buvo pritaikytas muzikuoti su chorais, solistais ir instrumentiniais ansambliais. Šiuo metu Adakave esantis instrumentas yra šiandiena vienintelis išlikęs tokio statymo tipo instrumentas.

            Labai idomus ir vertingas šių vargonų muzikinis skambesys ir sustatymas. Įpatingai kruopščiai parinktų registrų dėka, pilnai apgalvotų vamzdelių dydžiu (menzuromis) Caspariniui ir jo bendradarbiams pavyko naujai išrasti ir pastatyti tokį instrumentą, kuris  nežiūrint į savo mažą dydį bei transportavimo galimybę, gali pilnai užpildyti didžiulę erdvę savo nuostabiu garsu.

            Keturi vargonų meistrai iš Dresdeno: Kristian Wegscheider, Matthias Weisbach, Friedemann Schwarzenberg und Ryan Albashian, keturias dienas bei naktis labai intensyviai dirbdami sutvarkė šį instrumentą. Visas instrumentas buvo išmontuotas, išvalytas, sutvarkyta mechanika ir vėl visas sustatytas. Visos 350vargonų vamzdelių iš medžio ir metalo buvo peržiūrėtos, išvalytos, intonuotos ir suderintos. Buvo parengta kruopšti šių vargonų dokumentacija, išmatuotos milimetro tikslumu visas vamzdynas. Ši dokumentacija bus labai svarbus dokumentas ateities kartoms. Instrumeto vamzdynas išliko neįtikėtinai gerame nepaliestame stovyje ir dabar skamba vėl taip gerai, kaip skambėjo pradžioje, pastatymo laiku.

             Beveik visi istoriniai vargonai iš Karaliaučiaus ir buvusioje Rytų Prūsijoje 2 Pasaulinio Karo metu buvo sunaikinti. Tačiau šiandiena Adakave galima girdėt ir tyrinėti šio regiono, išlikusį aukštos kokybės baroko laikotarpio vargondirbystės pavyzdį.

            Š.m. gegužės 14d. 16val. Adakavo bažnyčioje įvyko šių vargonų pristatymas parapijai. Koncerte grojo Baltijos šalių vargonų centro (BOC) Štralzunde vadovas Martin Rost  inicijavęs šį vargonų sutvarkymą, bei BOC valdybos narys Krzysztof Urbaniak (Lenkija). Adakavo parapija turi didžiuotis ir branginti šiuos vienetinius vargonus kaip įpatingai vertingą kultūrinį bei istorinį palikimą. Visame Pabaltyjyje šie vargonai šiandiena yra vertingiausias bei nuostabiausiai skambantis XVIIIa. instrumentas.

Gegužės 15d. 13.30val.  Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčioje įvyko II – ojo tarptautinio vargonų muzikos festivalio “Vargonų muzika Vilkyškiuose” – 2010 atidarymo koncertas. Jame meistriškai grojo vargonininkas iš Lenkijos Krzysztof Urbaniak. Didinga ir pakili vargonų muzika įsikverbė giliai į širdį kiekvienam klausytojui, o vargonininkų – ekspertų misija Lietuvoje suteikė vilties ir tikėjimo, kad mūsų istorinis ir kultūrinis palikimas neišnyks ir dar ilgai džiugins ateities kartas. 

Laura Matuzaitė Kairienė

 

Orgel in ADAKAVO VARGONAI

Erbaut zwischen 1770 und 1780 in Königsberg, mit hoher Sicherheit in der Werkstatt Adam Gottlob Casparinis

Restauriert 1986-1987 von Rimantas Gucas

Repariert, dokumentiert, nachintoniert und in historischer Temperierung nach Neidhardt I eingestimmt im Mai 2010

(dieses Projekt wurde initiiert, durchgeführt und finanziert von der Orgelwerkstatt Wegscheider/Dresden und dem Baltischen Orgel Centrum e.V. Stralsund)

Orgelbauer:

Kristian Wegscheider

Matthias Weisbach

Friedemann Schwarzenberg

Ryan Albashian

Die Orgel in Adakavas ist momentan die einzige barocke Orgel aus Königsberg, deren Pfeifenwerk vollständig erhalten ist und in authentischer Intonation und Stimmung erklingt.

Disposition der Orgel

Manual C,D-c3

Flet Major. 8p.           

Undemaris. 8p.     c1-c3    

Principal. 4p. G-a im Prospekt  

Flet Minor. 4p.           

Quinta[.] 3p.     

Octava. 2p.       

Mixtura. 1/2p. 

Bemben (Trommel) – nicht erhalten

mechanische Schleiflade

Schwimmerbalg im Untergehäuse; Elektrowinderzeuger

(urspr. vermutl. 2 Keilbälge)

Stimmtonhöhe: a=455 Hz

Temperierung: Neidhardt I

Martin Rost

June 25, 2019, 11:32 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites