Vargonai iš Šveicarijos atkeliavo ir jau skamba Juodkrantės ev.liuteronų bažnyčioje

Created on Wednesday, 12 November 2008

Studijuodama bažnytinę muziką Vokietijoje, dalyvavau Europos Bažnyčios Muzikų Konferencijoje (EKEK) Strasbūre, kur susipažinau su labai įdomiu ir aktyviu kantoriumi iš Šveicarijos Thomasu Rinku. Kantorius labai susidomėjo Lietuvoje veikiančia mažyte organizacija LEBMS,  kuri jungia visas bažnytinės muzikos sritis nuo chorinio giedojimo iki rūpinimosi vargonais bei kitais parapijų instrumentais. Taip ėmėme bendradarbiauti – keistis informacija, poreikiais. 2007 m. kantorius su šeima nusprendė atvykti atostogų į Lietuvą bei iš arčiau susipažinti su mūsų kraštu bei Bažnyčia. Čia jis pamatė realią labai skurdžią mūsų bažnyčių būklę.

Image

 

Matydamas mūsų pačių nenuilstamą norą padėti savo Bažnyčiai atgimti ne tik pastatuose bet ir žmonėse per muziką, Thomas ėmėsi iniciatyvos, kiek įmanoma greičiau gerinti esamą padėtį. Per 2007 m. jis surado Šveicarijoje parapiją, kuri senuosius savo vargonus ketino pakeisti naujesniais bei geresniais, ir įkalbėjo parapijos tarybą vargonus ne išardyti ir dalimis išdalinti žmonėms kaip prisiminimą, tačiau suteikti jiems naują gyvenimą Lietuvoje, bažnyčioje už 2300 km, kuri pamaldų metu skendi elektrinių vargonėlių garsuose. „Mes turėjome tikrai labai daug žmonių, kurie norėjo gauti dovanai nors po vieną vargonų detalę“,- pasakojo Dällikon-Dänikon parapijos atstovas Jürg Zwahlen, - būtų buvę tikrai labai sunku detales visiems padalinti po lygiai, todėl buvo nuspręsta instrumento neardyti, o dovanoti visą“.

 

 Image

 

 2008 m. balandžio mėnesį į Lietuvą atvyko Dällikon parapijos atstovas Jürg Zwahlen su žmona apžiūrėti bažnyčios Juodkrantėje, kurioje buvo numatoma sustatyti jų vargonus. Atvykę šveicarai susipažino su vietos kunigu Jonu Lioranču bei vargonininke Dalia Kiseliūnaite, susipažino ir su parapijiečiais bei tuoj pat sudarėme visas reikiamas sutartis, kaip vargonai bus pervežami bei naudojami parapijoje ateityje. Tuo pat metu apklausę keletą vargonų dirbtuvių Lietuvoje bei Vokietijoje, apsisprendėme kviesti jau pažįstamą vargonų meistrą Jörgą Nassą iš Vokietijos, kuris imtųsi vargonų išmontavimo darbų Šveicarijoje bei sustatymo darbų Juodkrantėje. Vargonų meistras taip pat mielai atvyko į bendrą mūsų susitikimą, sudarėme detalų ardymo, parvežimo bei sustatymo darbų planą. Beliko surasti rėmėjų, kurie padėtų šį kilnų tikslą įgyvendinti.

 

Image

 

Dällikono verslininkas Hans Aeschlimann, aštuntus metus priklausantis parapijos tarybai, puikiai žinojo ir vargonų istoriją: „Aš labai nusivyliau sužinojęs, kad instrumentą, kurį dar galima puikiai naudoti, žadama išardyti ir išdalinti žmonėms po detalę“. Todėl jis įkalbėjo savo kolegas Fredį Leuenbergerį iš Dänikono ir Christianą Zimmermanną iš Schöfflisdorfo finansiškai prisidėti prie šio kilnaus darbo, kad šie Dänikono vargonai galėtų sėkmingai pakliūti į Lietuvą ir ten suskambėti iš naujo. Rėmėjai surinko 10000 Frankų visam išardymo ir pervežimo darbų projektui. Liepos pabaigoje pats verslininkas H.Aeschlimann su pakrautu brangiu kroviniu išvyko į Lietuvą. „Į mikroautobusą pakrovėme 2,5 tonų svorio krovinį, apie 270 rūpestingai supakuotų vargonų vamzdžių, per 4 dienas pirmyn ir atgal nuvažiavau apie 4500 km“,  - pasakojo  verslininkas. Lietuvoje vargonus iškrauti padėjo karinio jūrų laivyno tarnyba. Vyrukai puikiai ir per stebėtinai trumpą laiką sunešė vargonų detales į bažnyčios balkoną.

Vargonų meistras Jörg Nass, atvykęs į Lietuvą, turėjo sutvarkyti vargonus Vilkyškiuose, o tada iš karto ėmėsi darbuotis Juodkrantėje. Darbuotis teko daugiau nei dvi savaites, ne viskas ėjosi taip sklandžiai, kaip norėjosi, dažnai pritrūkdavo kokios detalės – juk reikėjo iš naujo surinkti visiškai išardytus vargonus, pritaikyti juos prie esančio balkono, o Juodkrantėje nerasi „Senukų“, kur galėtum kokią reikiamą vinį ar veržlę nusipirkti, tekdavo keltis į Klaipėdą, o čia, žiūrėk, ir susigaišta visa diena. Tačiau užbaigtu darbu bei subtiliai bažnyčioje derančiais vargonų garsais galiausiai džiaugėsi ir pats vargonų meistras.

 

 

Image

 

 Trumpas vargonų pristatymas Juodkrantės evangelikų liuteronų bei Romos katalikų parapijoms įvyko š. m. spalio 19 d. 13val.  Susirinkusiuosius pasveikino ir trumpai apie vargonų atsiradimą Juodkrantėje papasakojo ev. liuteronų kunigas Jonas Liorančas, sveikinimus perdavė R. Katalikų klebonas Rimvydas Adomavičius. Su didžiuliu malonumu, visai bažnyčiai giedant, grojau atidarymo giesmę „Viešpatį liaupsink“ bei pasveikinimo kūrinį. Į vargonų atidarymo iškilmes suvažiavo daug įtakingų žmonių iš Nidos bei Juodkrantės bei apylinkių, jie neslėpė savo didelio džiaugsmo. Po pamaldų netilo sveikinimai vargonų meistrui Jörgui Nassui, neblėso noras apžiūrėti, paliesti bei pagroti naujaisiais vargonais. Šie vargonai turi labai unikalų ir mūsų šaltose bažnyčiose ypač praktišką dalyką: vargonų suolą su apačioje įmontuotu elektriniu šildytuvu, vieną šildantį įtaisą turi ir virš natų pulto esantis šviestuvas. Taigi grojant šilta ir kojoms, ir rankoms – ar ne malonumas groti? Už vargonų sustatymo darbus Juodkrantės ev. liuteronų bažnyčioje esame dėkingi Neringos savivaldybei, skyrusiai 20000 Lt, bei privatiems aukotojams.

 Dėl geros akustikos bažnyčia yra tinkama koncertuoti įvairių kamerinių žanrų atlikėjams. Neringoje esantis regioninis parkas kasmet gausiai sutraukia turistų bei lankytojų iš užsienio bei Lietuvos.  Juodkrantės bažnyčioje jau daugelį metų organizuojami Sakralines muzikos festivaliai, koncertiniai ciklai. 2009 m. birželio 6 d. Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumas, kartu su Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga numatė dar vieną renginį, galintį tapti tradiciniu – liuteroniškų giesmių šventę per Sekmines. „Giesmių šventė“ reflektuotų gilias Klaipėdos krašto ir kuršininkų dvasinio gyvenimo tradicijas. Kitais metais numatomas ir oficialus ekumeninis vargonų pristatymas visuomenei, laukiame atvykstant Dällikon parapijos tarybos atstovų bei parapijiečių, norinčių pamatyti, kur ir kaip skamba antrą gyvenimą bei namus atradę jų vargonai.

 Tikimės, kad bažnyčioje įrengti vargonai taps miestelio bei viso regiono kultūrinio gyvenimo traukos centru.

 

 

Laura Matuzaitė-Kairienė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2008 Nr.10-11

June 25, 2019, 10:24 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites