VARGONŲ PROJEKTAI 2011-2012

Created on Tuesday, 03 July 2012
  •  Palangos ev. liuteronų bažnyčiai, kuri šiuo metu yra naujai statoma, esame gavę naudotus vertingus vargonus iš Kiolno ev. liueronų bažnyčios. Vargonų sustatymo darbai pradedami jau 2012m. sausio mėnesį, kai bažnyčia jau bus šildoma. Su Šiaurės Elbės partnerinės Bažnyčios 1000 Eurų parama 2012m. planuojame sustatyti oro padavimo dėžę, dumples ir grojimo stalą. Kai kurios susidėvėjusios oro padavimo dėžės dalys bus visiškai naujai pakeistos.

 

  • Jurbarko ev. liuteronų bažnyčioje iš partnerinės Lemgo Šv. Marijos ev. liuteronų parapijos gavo istorinių Šwalbe vargonų vamzdžius ir jiems priklausančias dalis, iš kurių 2012 - 2013m planuojama sustatyti naujus, trijų manualų vamzdinius koncertinius vargonus. Naujai pastatytiems vargonams bus reikalingas naujas fasadas, kuris bus gaminamas Vokietijoje ir atvežamas į Lietuvą. Šiaurės Elbės partnerinės parapijos1000 Eurų parama užtikrina transportą, taip pat medžiagų, vap. energijos tiekimo linijų, lanksčiųjų vamzdžių pirkimą ir t.t. Vargonus numatoma pastatyti 2013m. 
  • Biržų ev. liuteronų bažnyčios parapijos salei gauti naudoti vargonai. Juos dovanojo vargonininko našlė iš Berlyno, šiuo metu vargonai jau yra išardyti ir sudėti vargonų meistro dirbtuvėje Vokietijoje, kadangi Biržuose dar negalime jų sudėti saugojimui, nes parapijos salė kaip tik nuo 2012m. bus renovuojama. Su Šiaurės Elbės partnerinės parapijos bei Martin Luther Bund 1000 Eurų parama bus dengiamos vargonų transportavimo bei pakavimo medžiagų išlaidos. 2012m vasarą bus pradėti vargonų sustatymo darbai. 
  • Katyčių ev. liuteronų bažnyčioje planuojame pastatyti naudotus vargonus, kurie šiuo metu yra saugomi naujai statomoje Palangos ev. liuteronų bažnyčioje. Šie vargonai yra parvežti iš Hageno ir pagal pagaminimo metus kaip tik tinka tokiai bažnyčiai, kaip Katyčiuose. Šiuo metu numatome supakuoti ir pervežti vargonus į Katyčių bažnyčią, o esant galimybei juos sustatyti. Šiaurės Elbės partnerinės parapijos 1000 Eurų parama padengsime vargonų pakavimo darbų bei pervežimo išlaidas. 
  • Žeimelio ev. liuteronų bažnyčia. Šios bažnyčios oro dumplės yra visiškai sugadintos ir garsiai gaudžia, todėl vargonai praktiškai nenaudojami. Naudotų oro dumplių įsigyjimas bei sumontavimas kainuos apie 500 Eurų, įskaitant vargonų meistro kelionės ir bendros vargonų apžiūros išlaidas. 
  • Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčioje prieš dvejus metus dėl finansų bei laiko stygiaus Lipės krašto Detmoldo M. Liuterio parapijos dovanoti vamzdiniai bei koncertiniai vargonai nebuvo iki galo baigti statyti. Jie ligšiol neturi šoninių karkaso sienelių ir galinės stogo dalies. Be to išplitęs pelėsis kelia didelį susirūpinimą. Šiam tikslui yra tam tikri garinimo įrenginiai, kurie nekenkdami aplinkai naikina esamus pelėsius. Su Šiaurės Elbės partnerinės Bažnyčios 1000 Eurų parama 2012m. planuojame iki galo suremontuoti Vilkyškių vargonus bei išnaikinti išplitusius pelėsius
June 25, 2019, 10:46 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites