Biržų evangelikų reformatų parapijos choras

Created on Thursday, 13 July 2006

Choro vadovė  Jūratė Dūderienė

Šiam chorui teko garbė pažinti ir patirti visą vargonininkų Sprindžių  dinastiją. 1938m. choras dalyvavo giesmių šventėje Tauragėje vadovaujant vargonininkui Martynui Sprindžiui. Choro pagrindą tuo metu sudarę Radviliečiai, tuomet chore giedojo apie 60 narių. 1946m. mirus choro vadovui Martynui Sprindžiui, vargonais bažnyčioje grojo ir vadovavo chorui abu jo sūnūs Jonas ir Vytautas.  Vytautas Sprindys 1947m. išvyko studijuoti aukštąjį mokslą ir chorą perdavė savo broliui Jonui Sprindžiui. Į chorą buvo kviečiami giedoti visi konfirmantai, kai kurie jų likdavo chore visam gyvenimui, iki pat senatvės. Pokario metais choristų skaičius mažėjo, ne visi norintys galėjo jame giedoti. Mirus choro vadovui Jonui Sprindžiui, chorą keletą metų vėlei globojo brolis Vytautas Sprindys. Toliau jį perdavęs choro vadovui Eugenijui Praniauskui, kurį mes gerai atsimename LEBMS organizuojamuose renginiuose, bei „Giesmių šventėse“. Išėjus į amžiną poilsį vadovui Eugenijui Praniauskui, choro vadovavimą perėmė jauna dirigentė, muzikos mokyklos mokytoja Jūratė Dūderienė. Choro vadovė pasakoja apie chorą:

Giedame Biržų ev. reformatų bažnyčioje per pamaldas ir švenčių metu, taip pat važiuojame į kitas Biržų apskrities reformatų parapijas, dalyvaujame kapinių šventėse.

Image

June 20, 2019, 7:05 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites