Orkestras ir choras Berželis

Idėja įkurti chorą kilo  parapijos kunigui L. Fetingiui. 1993 metais jis subūrė Dovilų ir Plikių  parapijų jaunimą į atskiras grupes, o 1994 jas suvienijo į jungtinį abiejų  parapijų chorą.

Dėl pavadinimo abejonių nekilo. Prieš II pasaulinį karą  Plikių parapija turėjo savo chorą bei teatro grupę „Beržas“, todėl tęsiant  šią gražią tradiciją choras tapo pavadintas „Berželiu“ – mažybiniu vardu, nes 1994 metais choristų daugumą sudarė 15-16 metų amžiaus jaunimas. Tų pačių  metų pradžioje kunigas L. Fetingis nusprendė įkurti ir jungtinį parapijų  okestrą. Šį jo sumanymą padėjo įgyvendinti Lietuvos liuteronų bažnyčią  aplankęs Vokietijos Tiūringijos žemės kunigas Fridhelm Kalkbrener, kuris  padovanojo orkestrui 8 pučiamuosius instrumentus. Pradžia buvo nelengva,  tačiau dar tų metų rugsėjo 10 d., po stropaus bei nuoširdaus darbo, orkestras  dalyvavo Lietuvos ev. liuteronų Bažnyčios „Triūbininkų“ sąskrydyje Tauragėje.  1995 metais gegužės 28 dieną choras bei orkestras giedojo atstatytoje bei  naujai pašventintoje Dovilų bažnyčioje, o birželio mėnesį išvyko į pirmąją  savo kelionę į užsienį – Hamburgo miestą, kur koncertavo „Bažnyčios dienose“ („Kirchentag“)  bei vietos parapijose.

 „Berželio“ orkestrantai su vadovu kun. L. Fetingiu.

           10 metų „Berželiui“  prabėgo labai greitai. Per šį laiką choras koncertavo Čekijoje, Vokietijoje,  Lenkijoje. Įsimintina buvo kelionė į Karaliaučių, kuomet choras giedojo  šventinant kertinį akmenį naujos Karaliaučiaus liuteronų bažnyčios statybai. Žinoma, daugiausia choras koncertavo Lietuvoje, nuolat puošdamas pamaldas ne tik Plikių bei Dovilų bažnyčiose, bet ir aplankydamas daugelį kitų Lietuvos bažnyčios parapijų. Turbūt net nebūtina paminėti, kad kiekvienais metais  choras giedojo tradicinėje „Giesmių giesmelėje“ bei Bažnyčios Chorų Šventėje.

            Per tuos dešimt metų  dalis choristų jau sukūrė šeimas, tačiau ir toliau jie ištikimai gieda chore.  Parapijos kunigas laukia kuomet jų būrį papildys jaunieji giedorėliai – jų  vaikai. Choras pasiryžęs ir toliau giesmėmis bei pučiamųjų instrumentų  melodijomis garbinti Viešpatį, kaip tai ragina daryti 104-sios psalmės  žodžiai: „Giedosiu Viešpačiui, kolei gyvensiu, per visą gyvenimą šlovinsiu giesme savo Dievą“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *