Istorija

Šiame puslapyje mes pristatysime ir supažindinsime jus su mūsų organizacija bei jos veikla. Kaip jau iš pavadinimo matyti, mes esame Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga. Naudingiausia būtų pradėti nuo Sandraugos susikūrimo istorijos, jos tikslų, idėjų bei siekių.

1991 m. kantorius bei himnologas Frieder Gutowski iš Vokietijos, atvykęs su humaritarine pagalba į Lietuvą, pamatė, kad Lietuvos evangeliškos bažnyčios yra pilnos giedotojų, išgirdo išsaugotą senąją giesmę, nuoširdų giedojimą, tačiau pamatė ir didžiulę betvarkę, kuri tvyrojo tarp mūsų bažnytinių muzikų, chorvedžių bei vargonininkų, sugriuvus Tarybinei santvarkai. Ponas Frieder Gutowski pradėjo rinkti lėšas Vokietijoje, važinėjo po Lietuvą, kalbėjosi su miestelių ir bažnytkaimių kunigais, vyskupu Jonu-Viktoru Kalvanu (senj.) ir jau sekančiais 1994 metais, evangeliškų bažnyčių vargonininkai bei giesmininkai buvo kviečiami į ,,Tarptautinį Ekumeninį vargonavimo bei giedojimo studijų seminarą ‘‘ Nidoje. Tris metus iš eilės kantoriaus organizuojami seminarai subrandino mintį įsteigti bažnytinės muzikos sandraugą, kuri galėtų toliau organizuoti bažnytinės muzikos propagavimą Lietuvoje. Norėtume atsiminti tas mintis, kuriomis pats F. Gutowski kreipėsi į mus: ,,Jūs turite savyje didelį istorinį lobį. Mes buvome tos nuomonės, kad iš Vokietijos atvykstame kaip ,,davėjai ‘‘ , o išvykome ,,apdovanoti ‘‘. Tikslas to, ką bandau su Jumis ir dėl Jūsų planuoti, yra – šį jūsų lobį iškelti, rekonstruoti, pridėti prie jo naujesnį lobį, įvesti jus į laisvų tautų Europą, kaip sąmoningus narius ‘‘. Taigi šis žmogus ,, pramynė ‘‘ mums kelią, kuriuo mes lig šiol einame, žinoma, su visapusiška pagalba iš Vokietijoje surinktų įvairių bažnytinių chorų susivienijimų surinktų lėšų, bei asmeninių aukų.

Todėl, vargonavimo bei giedojimo seminaruose mielai dalyvavo bei mokėsi mūsų bažnyčių muzikai ir 1995 m. kovo mėn. 25 dieną įkūrė Muzikos sandraugą Lietuvoje, kuri apjungusi tris konfesijas (Ev. Liuteronų, Ev. Reformatų bei Ev. Baptistų) ryžosi tvarkyti bažnytinės muzikos reikalus. 1998 m. birželio mėn. LEBMS įregistruojama Lietuvos Teisingumo ministerijoje, turime antspaudą ir sąskaitą banke. Esame labai jauna visuomeninė organizacija, pilna sumanymų ir planų.

Didžiulė atsakomybė tenka bažnytinių chorų vadovams, kurių pagrindinis uždavinys yra:

– puoselėti evangeliško giedojimo tradicijas,

– skatinti kūrybiškos asmenybės augimą krikščioniškoje aplinkoje, būsimą tos aplinkos kūrėją (jaunimą),

– per evangelišką giesmę auklėti jaunimą Biblijos tiesų.

Veiklos sritys:

1. Profesinė pagalba dirbantiems ir būsimiems bažnytinės muzikos specialistams.

2. Evangeliškos muzikos istorinio palikimo rinkimas, kaupimas bibliotekoje, tyrinėjimas, muzikos literatūros leidyba, repertuaro plėtimas ir naujos evangeliškos muzikos kūrybos skatinimas.

3. Bažnytinės muzikos renginių organizavimas.

4. Pagalba sprendžiant muzikų darbo bažnyčioje klausimus.

5.Talkininkavimas evangeliškoms bendruomenėms įsigyjant ir prižiūrint bažnytinės muzikos          instrumentus.

Per praėjusius dešimt metų, nuo Sandraugos įsikūrimo datos, yra išvystyta plati veikla:

1. Parapijų vaikų chorų giesmių giesmelės, vykstančios kasmet;

2. Parapijų chorų šventės, vykstančios kasmet;

3. Vasaros giedojimo ir vargonavimo seminarai, vykstantys kasmet;

Šie renginiai yra mielai lankomi tiek suaugusių, o ypač jaunimo iš įvairių Lietuvos evangeliškosios bažnyčios vietų.

Be šios, aukščiau išvardintos veiklos, yra iškeltas dar ir kitas svarbus uždavinys:
 
4. Senų lietuviškų bei tradicinių giesmių rinkimas;

5. Naujų giesmių ieškojimas, vertimas;

6. Pastarųjų giesmių leidyba vaikams, jaunimui ir chorams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *