Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos jaunimo ansamblis „Adoremus“

Created on Tuesday, 04 July 2006

Vadovė Renata Moraitė.

„Adoremus“ gyvuoja jau antrus matus ir aktyviai gieda įvairuose bažnytiniuose ir kultūriniuose renginiuose, daugelyje pamaldų – ne tik lietuviškoje, bet ir angliškai kalbančioje parapijoje Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje, įrašė keletą giesmių Lietuvos Žinių radijo vaikų laidelei.

Pirmaisiais metais choras  turėjo koncertinię kelionę į Visbeko miestelį Vokietijoje. Chorui vadovauja jauna choro vadovė, vargonininkė Renata Moraitė baigusi Klaipėdos St. Šimkaus konservatoriją, chorinio dirigavimo studijas ir šiuo metu baigia  Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje vargonininkės specialybę. Laisvu nuo studijų metu Renata vargonuoja įvairiose Lietuvos ev. liuteronų bažnyčiose, mielai akompanuoja įvairiems bažnytiniams chorų kolektyvams.

 

 

Vilniaus ELB ansamblis ADOREMUS istorija

 

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis ADOREMUS susibūrė 2004 m. rugsėjo mėnesį. Tiesa, pavadinimą gavo šiek tiek vėliau, kai surengė vardo rinkimų koncertą – gruodžio 15 d. Tad jau daugiau kaip metus šis ansamblis jungia jaunus žmones, kurie spėjo tapti gerais draugais. Ansamblyje gieda įvairių specialybių (informatikos, biologijos, teisės, muzikos) studentai ir jau dirbantys jauni žmonės. Jie ne visi priklauso ev. liuteronų bažnyčiai, bet mielai domisi ir įsitraukia į jos gyvenimą. Ansambliui vadovauja Renata Moraitė, šiuo metu studijuojanti Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje, vargonų specialybę. Taip pat baigusi Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, chorinio dirigavimo specialybę. Nuo 2004m. yra Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandraugos tarybos narė.

Trumpai apie svarbiausius pirmųjų gyvavimo metų koncertus, įvykius:

2005 m. kovo 5 d. giedojo Lietuvos Biblijos draugijos visuotiniame susirinkime.

Taip pat kovo mėn. įrašė keletą giesmių Žinių radijo vaikų laidelei.

Balandžio 26 d. – gegužės 3 d. vyko į Visbeko miestelį Vokietijoje. Pirmasis koncertas vyko Rodenkircheno bažnyčioje. Sekančią dieną surengė dviejų dalių koncertą Visbeko Rotušėje. Po pirmosios dalies atlikėjai ir klausytojai buvo maloniai nustebinti vokiečių paruoštais lietuviškais užkandžiais. Mieliausia buvo kitą dieną skaityti šiltus atsiliepimus vietiniuose laikraščiuose. “Adoremus” taip pat dalyvavo sekmadienio pamaldose ir Gustaw-Adolf-Werk’o metiniame suvažiavime, kuriame pranešimus skaitė ir LELB vyskupas M. Sabutis bei kunigas V. Kelertas. Visi "adoremukai" labai džiaugiasi šia kelione, nes ne tik geriau pažino vienas kitą, bet ir praplėtė savo draugų ratą (buvo išties nuostabiai priimti). Be abejo, ansamblis tikisi greit vėl aplankyti šį kraštą.

Gegužės 21 d. giedojo Vilniaus šv. Ignoto bažnyčioje vykusiame įvairių konfesijų liturginių rūbų pristatyme.

Gegužės 22 d. giedojo Vilniaus šv. Ignoto bažnyčios pamaldose.

Birželio 4 d. dalyvavo Giesmių Šventėje Vilniuje.

Birželio 24 d. koncertavo Šakių evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Liepos 28-31 d. aktyviai dalyvavo Būtingės stovykloje muzikinėje srityje ir koncertavo Butingės bažnyčioje.

Rugpjūčio 15-20 d. LEBMS giedojimo ir vargonavimo seminare dalyvavo 6 ansamblio nariai.

Rugsėjo 4 d. giedojo mokslo metų pradžios pamaldose.

Rugsėjo 11 d. giedojo tarpkonfesiniame tarptautiniame minėjime, skirtame teroro aukų atminimui, kuriose dalyvavo prezidentas V. Adamkus ir Diplomatinio korpuso atstovai.

Rugsėjo 15 d. giedojo Mokslų akademijoje, parodos atidaryme.

Rugsėjo 18 d. dalyvavo evangelikų reformatų pamaldose.

Rugsėjo 24-25 d. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios 450-ties metų jubiliejuje ansamblis atliko ypač gausią ir įvairią programą, tapusią vienu pagrindinių minėjimo akcentų.

Lapkričio 26 d. dalyvavo Ekumeniniame jaunimo maldos vakare VELB. 

Gruodžio 16 d. "Adoremus" ansamblio 1-erių metų gimtadienis, kuriame  taip pat dalyvavo LEBMS ansamblis "Cantate Domino".

Gruodžio 24 d. Lietuvos televizijos laidoje "Kelias" parodytas interviu su “Adoremus” vadove Renata Moraite ir ansamblio gyvenimo akimirkos.

Be šių ypatingų progų, “Adoremus” dalyvavo ir giedojo daugelyje pamaldų – ne tik lietuviškoje, bet ir angliškai kalbančioje parapijoje Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje.

 Image

Image

Image

Image

June 25, 2019, 11:28 am. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites