XII giedojimo ir vargonavimo seminaras Klaipėdoje "Romantizmas bažnytinėje muzikoje"

2007 metų rugpjūčio mėnesio 12- 25 dienomis Klaipėdoje vyko LEBMS (Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos) organizuotas XII-asis giedojimo ir vargonavimo seminaras “Romantizmas bažnytinėje muzikoje”. Šiais metais LEBMS valdybos pirmininkės Lauros Matuzaitės kvietimu seminarui vadovavo Šiaurės Elbės žemių bažnytinės muzikos direktorius Dieter Frahm (pav.) iš Hamburgo.

LEBMS seminaro 2009 akimirkos

XIV-asis Giedojimo ir pučiamųjų instrumentų orkestro seminaro 2009.08.09-16 akimirkos Klaipėdoje ir Nidoje.

Read more...

XV-ajam Klaipėdos giedojimo ir vargonavimo seminarui pasibaigus

Visada laukiu rugpjūčio mėnesio, giedojimo seminarų Kražiuose ir Klaipėdoje, kai visą savo laiką galiu skirti muzikavimui, kai esu su žmonėmis, kuriems to irgi reikia. Tai vieninteliai neuždari (skirti ne vieno choro dainininkams) vasaros kursai Lietuvoje. Pirmą kartą apie tai susimąsčiau, kai choras.lt gavo laišką iš Prancūzijos: Strazburgo filharmonijos simfoninio orkestro mėgėjų choro tenoras prašė informacijos apie chorinio dainavimo seminarus Lietuvoje rugpjūčio pradžioje “kaip tai įprasta Europoje”. Lietuvoje toks atostogų leidimo būdas dar nėra labai įprastas, vyresni žmonės mieliau darbuojasi savo sodeliuose užmiestyje, jaunesni mėgaujasi kelionėmis į kitas šalis, vis tiktai vis daugiau Lietuvos piliečių renkasi sporto, amatų, dailės, muzikines stovyklas, kuriose realizuoja poreikį tobulėti ir bendrauti su vienminčiais.

Read more...

XIII-asis giedojimo ir vargonavimo seminaras Klaipėdoje

“That was the best choral music seminar I've ever been” (“Tai buvo geriausias chorinės muzikos seminaras iš visų, kuriuose esu buvusi”),- atsisveikindama tariau Klaipėdoje vykusio XIII-ojo vargonavimo ir giedojimo seminaro vyr. dirigentui Thomui Rinck'ui (nuotr. kairėje) - vargonininkui ir chorvedžiui iš Šveicarijos.

Bet pradėkime nuo pradžių: 2008 metų liepos 27 - rugpjūčio 3 dienomis Klaipėdoje vyko XIII-asis vargonavimo ir giedojimo seminaras, kurį organizavo Lietuvos evangeliškosios bažnytinės muzikos sandrauga (LEBMS), ir į kurį, kaip visada, suvažiavo chorų vadovai, vargonininkai, choristai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Jurbarko, Tauragės, Šilutės, Klaipėdos.


Choras, intensyviai repetuodamas (3-7 val. per dieną), paruošė R.Vaughan Williams “Senąją 100-ąją psalmę”, sukurtą Anglijos karalienės Elžbietos garbei, širdingus John Rutter “Žvelk į pasaulį” (lietuviškas tekstas Lauros Matuzaitės) ir Anthony Sharpe “Peace I give to you”, gospelą “Rock my soul” ir stambios formos kūrinį – G.F. Hendelio “Blessed are they that considereth the poor” (HWV 268). Pastarasis – 4 dalių kūrinys chorui, orkestrui ir vargonams - parašytas 1749 metais ir skirtas našlaičių prieglaudai. Dalys: “Blessed are they that considereth the poor”, “The charitable shall be had in remembrance”, “Comfort them, o Lord” ir “Hallelujah” (pastaroji dalis plačiau žinoma kaip “Mesijo” “Hallelujah”).

Read more...

Stovykla Vanaguose

2008 m. liepos 1 – 6 dienomis į Vanagų stovyklą susirinko didelis būrys jaunimo. Čia buvo mokomasi apie krikštą, atleidimą ir Šventąją Vakarienę. Pamokėles vedė kun. Ridas Tamulis, kun. Remigijus Šemeklis, kun. Liudas Miliauskas. Vaikai galėjo džiaugtis koncertais, laisvalaikiu ir sportu. Šiemet Vanagų stovykla šiek tiek skyrėsi nuo ankstesnių. Visomis šių metų stovyklos dienomis skambėjo pučiamųjų instrumentų muzika. Kartu vyko ir pučiamųjų instrumentų orkestrų (PIO) seminaras.

Read more...

Ekumeninis giedojimo seminaras Gosau. 2008 06 23 – 2008 07 07

Kalnų, giliųjų ežerų ir Mocarto, Bacho bei Mendelsono muzikos garsų dermė pavergė dviem savaitėms mus, kun. Mindaugą Žilinskį su žmona Laura iš Klaipėdos ir kun. Vaidą Klesevičių su žmona Vale iš Marijampolės, dalyvavusius ekumeniniame giedojimo seminare Austrijoje, Gosau miestelyje. Nebe pirmus metus žmonės iš Lietuvos LEBMS valdybos pirmininkės Lauros Matuzaitės, rėmėjo Walter Sohn bei sekretorės Gudrun Curle dėka turi galimybę pajusti Dievo kūrinijos, gamtos ir muzikos sandermės žavesį ir nuostabą Jo akivaizdoje. Manau, kad ši nuostaba kiekvienais metais yra ta pati ir tuo pačiu kitokia. Juk jau Heraklitas yra pasakęs, jog į tą pačią upę neįmanoma įbristi du kartus. Todėl nuoširdžiai dėkojame visiems žmonėms, suteikusiems mums džiaugsmą, kuriuo sugrįžę galime dalintis ir su kitais.

Read more...

June 25, 2019, 1:35 pm. Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Powered by Joomla! and the top 10 online poker sites